Oproep aan SP: stop met verspreiden misleidende informatie

De woningen in de Julianastraat en Oranjestraat in Boskoop zijn onveilig. De bewoners moeten daarom snel verhuizen. De SP zorgt voor problemen bij het herhuisvesten van deze mensen. De SP verspreidt informatie die onjuist is en houdt bewust essentiële informatie achter. Dat veroorzaakt verwarring en onrust bij de bewoners. Natuurlijk mag de SP voor de mensen in de Juliana/Oranjestraat zorgen, maar het snel verhuizen naar een vervangende woning mag niet vertragen. Dat brengt de veiligheid van de bewoners in het geding. We hadden de SP daar al eerder op aangesproken, maar zij deden daar niets mee. Daarom heeft onze bestuurder Monique Brewster een open brief aan de SP gestuurd met de oproep om te stoppen met het verspreiden van misleidende informatie. In deze brief staan veel concrete voorbeelden van de misleidende informatie.

Woonforte is transparant over de situatie in de Julianastraat/Oranjestraat en staat open voor constructieve samenwerking. Wij hebben het beste voor met de huurders van de Julianastraat en Oranjestraat. De veiligheid en het welzijn van de bewoners staat bij ons voorop.