Herhuisvesting bewoners Julianastraat Boskoop

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de huurwoningen in de Julianstraat in Boskoop onveilig zijn. De huurders moeten snel verhuizen. Hoe gaat Woonforte dat doen?

De woningen van de oneven huisnummers aan de Julianastraat en Oranjestraat 1 en 3 in Boskoop kampen met ernstige verzakkingen. Daarom was Woonforte van plan om ze over 5 tot 10 jaar te slopen of te renoveren. In 2023 kwamen enkele woningen leeg. Bij de inspectie voor het opnieuw verhuren ontdekten onze opzichters ernstige problemen. Dit leidde eind vorig jaar tot een grondig onderzoek door een onafhankelijke constructeur en specialisten van Alphaplan.

Huurders moeten snel verhuizen

Uit dit onderzoek blijkt dat de staat van de woningen slechter is dan gedacht en harder achteruit zijn gegaan dan verwacht. Door ernstige funderings- en constructieproblemen zijn op termijn calamiteiten mogelijk. Dit willen we voor zijn en dus moeten de huurders snel verhuizen naar andere woningen. Op 15 februari organiseerde Woonforte een bijeenkomst om de huurders van de betreffende woningen te informeren.

Aanbieden vervangende woning

Onze bewonersbegeleider voerde tussen 19 februari en 1 maart individuele gesprekken om de persoonlijke situatie van huurders te bespreken, zoals gezinsgrootte, zorgbehoeften en andere specifieke omstandigheden. Deze week krijgen alle huurders een andere, zo passend mogelijke woning aangeboden.

Woning accepteren of weigeren

Accepteren zij de aangeboden woning, dan tekenen we zo snel mogelijk het contract. Als huurders niet blij zijn met de aangeboden woning, dan mogen zij weigeren. Wij bespreken dit met hen en bieden daarna nog één andere woning aan. Als die tweede woning ook niet bevalt, dan adviseren wij hen om die woning toch te accepteren. Vanuit die woning kunnen zij met stadsvernieuwingsurgentie op zoek naar een woning die ze wel fijn vinden. Ze hebben dan voorrang op andere woningzoekenden.

Verhuiskostenvergoeding

Verhuizen kost geld. Om de huurders hierin te compenseren is de tijdelijke woning al helemaal gestoffeerd. Verder krijgen zij een verhuiskostenvergoeding van 7428 euro.

De verhuiskostenvergoeding wordt in delen uitbetaald. Het eerste deel (75%) krijgen de bewoners bij instemming van de beëindiging van de huurovereenkomst en de rest van het bedrag krijgen ze na het verlaten van de woning. Maakt de huurder gebruik van een tijdelijke woning? Dan zijn er meer termijnen. De huurder krijgt dan het laatste deel van de verhuiskostenvergoeding op het moment dat ze de sleutel van de wisselwoning inleveren.

Vijf maanden huurvrij

De huurders hoeven vanaf 1 februari 2024 geen huur meer te betalen. Als zij een vervangende woning hebben, gaan zij per 1 juli pas weer huur betalen (ook als ze al eerder in de vervangende woning wonen). In totaal zijn zij dus vijf maanden vrijgesteld van huurbetaling.

Huurprijs vervangende woning

Huurders betalen voor de wisselwoning maximaal dezelfde kale huurprijs als in de Julianastraat of Oranjestraat.

Sloop pas in 2025

Er verblijven zeldzame vleermuizen in de woningen. Die zijn beschermd via de Flora en faunawet. Het kost tijd om de vleermuizen een ander onderkomen te laten vinden. Daarom worden de woningen pas in 2025 gesloopt.  

Terug naar nieuwbouw

Woonforte bouwt energiezuinige, comfortabele eengezinswoningen terug in de straat. De plannen hiervoor moeten nog worden opgesteld. Huurders en omwonenden worden hierbij betrokken. De huurders mogen terugkeren naar de nieuwbouw in de straat.

Huurprijzen nieuwbouw

De huurprijzen van de nieuwbouw aan de Julianastraat zijn nog niet bekend. Voor huurders met een laag inkomen wordt de huurprijs beperkt tot de aftoppingsgrenzen. Ze komen ook in aanmerking voor huurtoeslag. Bovendien zijn de nieuwe woningen zeer energiezuinig en daarmee besparen de bewoners van de nieuwbouw kosten.