Jaarverslag

Elk jaar brengt Woonforte een jaarverslag uit. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de inzet van onze middelen en over onze resultaten in het afgelopen jaar.

Waarom een jaarverslag?

Woonforte heeft een missie, visie en strategie, waarin onze (lange termijn) doelstellingen staan. Jaarlijks maken we een concreet plan dat bijdraagt aan het realiseren van deze doelen. In het jaarverslag verantwoorden wij ons in hoeverre we het jaarplan realiseren en over onze financiële huishouding. Het jaarverslag is voor Woonforte een aanleiding om kritisch naar onszelf te kijken.

  • Maken wij waar wat wij beloven?
  • Hebben wij de juiste voorzieningen en structuren in onze organisatie aangebracht om de gewenste resultaten te bereiken?
  • Waar doen we het goed en waar minder en zijn we zelfbewust genoeg om daarover rekenschap af te leggen?

Al dat soort vragen én antwoorden komen in het jaarverslag aan bod.

Uitgaven en prestaties in 2023