Klacht

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar er gaat ook wel eens iets mis. Heeft u hierover al contact met ons gehad en is het niet naar tevredenheid opgelost? Dien dan hier uw klacht in.

Klachten


  • Heeft u een vraag of wilt u iets doorgeven? Stuur ons dan een  bericht. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.
  • Is er iets kapot in de woning? Geef dit dan door als reparatieverzoek. Uw probleem wordt zo snel mogelijk opgelost. 
  • Ervaart u overlast in uw woonomgeving? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of vervuiling? Lees meer over wat te doen bij overlast.

KLACHT OVER WOONFORTE

Heeft u een klacht over een medewerker van Woonforte? Bent u niet correct behandeld of heeft Woonforte uw probleem niet opgelost? Neem contact met ons op, dan proberen we het eerst in een goed gesprek met elkaar op te lossen. 

Bent u ontevreden over de oplossing en wilt u een officiële klacht indienen via onze klachtenregeling?

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht. Hoe dien ik deze in?

Algemeen

Onze KLACHTENPROCEDURE

Een melding
Voordat u een klacht indient, maakt u eerst een melding. Dit kan bijvoorbeeld een reparatieverzoek zijn of een overlastmelding. Wij gaan dan voor u aan de slag.

STAP 1

Een klacht
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening bij het behandelen van uw melding? Dan kunt u een klacht indienen volgens de interne klachtenprocedure van Woonforte. U dient uw klacht schriftelijk in bij Woonforte of digitaal via het klachtenformulier.

STAP 2

De Klachtencommissie
Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht afhandelen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland

STAP 3

De Huurcommissie
Bent u het daarna niet eens met de afhandeling van de regionale klachtencommissie? Dan mag u uw klacht indienen bij de Huurcommissie.

Dus alleen als de interne klachtenprocedure van Woonforte én de afhandeling door de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is doorlopen, kunt u nog naar de Huurcommissie gaan.

Meer over dit onderwerp

Wat is de klachtenprocedure van Woonforte?

Algemeen

STAP 1

  • U dient uw klacht schriftelijk in bij Woonforte.
  • Woonforte stuurt binnen drie werkdagen na binnenkomst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging.
  • De verantwoordelijke teammanager stuurt binnen drie weken na binnenkomst van de klacht een schriftelijk antwoord naar u. Kan een schriftelijk antwoord door bijzondere omstandigheden (zoals een noodzakelijk deskundigenonderzoek) niet binnen drie weken worden gegeven, dan ontvangt u schriftelijk bericht over de reden hiervan. In dit bericht staat wanneer u het schriftelijk antwoord ontvangt.

STAP 2

STAP 3

  • Bent u het niet eens met de afhandeling van de regionale klachtencommissie? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie.

Dus alleen als de interne klachtenprocedure van Woonforte én de afhandeling door de regionale klachtencommissie is doorlopen, kunt u nog naar de Huurcommissie gaan.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over een medewerker van jullie organisatie. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de leidinggevende van deze medewerker.

Veel klachten worden opgelost met een gesprek waarin u, de leidinggevende en eventueel de medewerker samen het probleem bespreken.

De contactgegevens vindt u op onze website.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht ingediend via de klachtenprocedure van Woonforte. Ik ben niet tevreden met de oplossing. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan is het verstandig de inhoud van de brief telefonisch te bespreken, zodat de teammanager zijn of haar reactie kan toelichten.

U komt er telefonisch niet uit? Of u wilt het niet telefonisch bespreken? Dan dient u de klacht in bij de regionale Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland.

Bent u het niet eens met de afhandeling van de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland? Dan mag u uw klacht indienen bij de Huurcommissie.

Dus alleen als de interne klachtenprocedure van Woonforte én de afhandeling door de Klachtencommissie is doorlopen, kunt u nog naar de Huurcommissie gaan.

Meer over dit onderwerp

Ik heb geen huurgenot gehad in mijn woning. Ik denk dat ik recht heb op een vergoeding. Wat nu?

Algemeen

Neemt u contact op met Woonforte. De consulent bespreekt samen met u de situatie. 
De contactgegevens vindt u op onze site.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over een bedrijf dat voor Woonforte werkt. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met uw consulent om samen tot een oplossing te komen. De contactgegevens vindt u op onze website. 

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt contact opnemen met uw huismeester. De contactgegevens vindt u op onze website. 

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over groot onderhoud in mijn woning. Waar meld ik dat?

Algemeen

Heeft u zelf al gesproken met de contactpersoon ter plekke van de aannemer?

Als dat zo is, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de afdeling Eerstelijns Service. De contactgegevens vindt u op onze website.

Meer over dit onderwerp