Klacht melden

Veel gevraagd over Klacht melden

Ik maak bezwaar tegen een factuur. Waar kan ik dit melden?

Meld uw bezwaar aan de Eerstelijns Service. De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik heb een klacht over groot onderhoud in mijn woning. Waar meld ik dat?

Heeft u zelf al gesproken met de contactpersoon ter plekke van de aannemer?

Als dat zo is, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de afdeling Eerstelijns Service. De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik heb een klacht over de schoonmaakwerkzaamheden in mijn woongebouw. Waar meld ik dat?

U kunt contact opnemen met uw huismeester. De contactgegevens vindt u op onze website. 

Ik heb een klacht over een bedrijf dat voor Woonforte werkt. Waar meld ik dat?

U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met uw consulent om samen tot een oplossing te komen. De contactgegevens vindt u op onze website. 

Ik heb geen huurgenot gehad in mijn woning. Ik denk dat ik recht heb op een vergoeding. Wat nu?

Neemt u contact op met Woonforte. De consulent bespreekt samen met u de situatie. 
De contactgegevens vindt u op onze site.

Moet ik betalen voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie?

Nee, u hoeft niet te betalen voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

Is het advies van de Klachtencommissie altijd bindend?

De klachtencommissie brengt een bindend advies over de klacht uit aan de directie van Woonforte. Dit geldt voor alle partijen.

De directie kan in twee gevallen van het bindend advies afwijken:

 • Als opvolging van het advies zou leiden tot wijziging van bestaand beleid of vorming van nieuw beleid van Woonforte.
 • Als de klacht betrekking heeft op personeel van Woonforte en/of door Woonforte ingeschakelde derden.

Kan ik mijn klacht persoonlijk uitleggen aan de klachtencommissie?

De klachtencommissie kan besluiten een hoorzitting te houden als zij of één van de partijen dit wenst. U heeft dan de mogelijkheid om persoonlijk een uitleg te geven over uw klacht.

Tijdens de zitting kunt u zich laten bijstaan door een adviseur. De eventuele kosten daarvan zijn wel voor uw rekening.

Wat zijn de contactgegevens van de Klachtencommissie?

U dient uw klacht schriftelijk in. U kunt uw klacht rechtstreeks melden aan de klachtencommissie  door een e-mail te sturen aan klachtencommissie@Woonforte.nl. Daarna krijgt u bericht over de verdere afhandeling van de klacht.

Het is niet mogelijk telefonisch contact op te nemen met de Klachtencommissie.

Wie zitten er in de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie is onafhankelijk en staat dus niet aan de kant van de huurder of aan die van de woningcorporatie.

Er zitten vijf leden in de klachtencommissie. Twee leden worden voorgedragen door de Huurdersorganisatie, twee leden worden voorgedragen door de directie van Woonforte.

De voorzitter wordt voorgedragen door de overige vier leden van de commissie.

Kan ik een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

Ja, dat kan. Maar eerst doorloopt u de klachtenprocedure bij Woonforte:

 • U dient uw klacht schriftelijk in bij Woonforte of via het klachtenformulier.
 • Woonforte stuurt binnen drie werkdagen na binnenkomst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • De verantwoordelijke teammanager stuurt binnen drie weken na binnenkomst van de klacht een schriftelijk antwoord naar u. Kan een schriftelijk antwoord door bijzondere omstandigheden (zoals een noodzakelijk deskundigenonderzoek) niet binnen drie weken worden gegeven, dan ontvangt u schriftelijk bericht over de reden hiervan. In dit bericht staat wanneer u het schriftelijk antwoord ontvangt.

Pas wanneer u het niet eens bent met het antwoord van Woonforte, dient u uw klacht schriftelijk in bij de Klachtencommissie.

Ik heb een klacht ingediend via de klachtenprocedure van Woonforte. Ik ben niet tevreden met de oplossing. Wat kan ik doen?

Dan is het verstandig de inhoud van de brief telefonisch te bespreken, zodat de teammanager zijn of haar reactie kan toelichten.

U komt er telefonisch niet uit? Of u wilt het niet telefonisch bespreken? Dan dient u de klacht schriftelijk in bij onze onafhankelijke klachtencommissie via klachtencommissie@Woonforte.nl.

Bent u het niet eens met de afhandeling van de Klachtencommissie? Dan mag u uw klacht indienen bij de Huurcommissie.

Dus alleen als de interne klachtenprocedure van Woonforte én de afhandeling door de Klachtencommissie is doorlopen, kunt u nog naar de Huurcommissie gaan.

Ik heb een klacht over Woonforte. Waar meld ik dat?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch of schriftelijk contact op met uw consulent om samen tot een oplossing te komen. De contactgegevens vindt u op onze website. 

Heeft u een algemene melding of bent u het ergens niet mee eens? Stuur ons dan een mail met uw naam, uw adres en uw melding: service@woonforte.nl. 

Ik heb een klacht over een medewerker van jullie organisatie. Waar meld ik dat?

U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de leidinggevende van deze medewerker.

Veel klachten worden opgelost met een gesprek waarin u, de leidinggevende en eventueel de medewerker samen het probleem bespreken.

De contactgegevens vindt u op onze website.

Wat is de klachtenprocedure van Woonforte?

 • U dient uw klacht schriftelijk in bij Woonforte.
 • Woonforte stuurt binnen drie werkdagen na binnenkomst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 • De verantwoordelijke teammanager stuurt binnen drie weken na binnenkomst van de klacht een schriftelijk antwoord naar u. Kan een schriftelijk antwoord door bijzondere omstandigheden (zoals een noodzakelijk deskundigenonderzoek) niet binnen drie weken worden gegeven, dan ontvangt u schriftelijk bericht over de reden hiervan. In dit bericht staat wanneer u het schriftelijk antwoord ontvangt.

  Pas wanneer u het niet eens bent met het antwoord van Woonforte, dient u uw klacht schriftelijk in bij de Klachtencommissie.


  Bent u het niet eens met de afhandeling van de Klachtencommissie? Dan mag u uw klacht indienen bij de Huurcommissie.

  Dus alleen als de interne klachtenprocedure van Woonforte én de afhandeling door de Klachtencommissie is doorlopen, kunt u nog naar de Huurcommissie gaan.

Ik heb een klacht. Hoe dien ik deze in?

Een melding
Voordat u een klacht indient, maakt u eerst een melding. Dit kan bijvoorbeeld een reparatieverzoek zijn of een overlastmelding. Wij gaan dan voor u aan de slag.

Een klacht
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening bij het behandelen van uw melding? Dan kunt u een klacht indienen volgens de interne klachtenprocedure van Woonforte. U dient uw klacht schriftelijk in bij Woonforte of digitaal via het klachtenformulier.

De Klachtencommissie
Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht afhandelen? Dan mag u uw klacht indienen bij onze onafhankelijke Klachtencommissie. Een klacht indienen bij de Klachtencommissie kan via klachtencommissie@woonforte.nl.

De Huurcommissie
Bent u het niet eens met de afhandeling van de Klachtencommissie? Dan mag u uw klacht indienen bij de Huurcommissie.

Dus alleen als de interne klachtenprocedure van Woonforte én de afhandeling door de Klachtencommissie is doorlopen, kunt u nog naar de Huurcommissie gaan.