Woningruil

U kunt van woning ruilen met een andere huurder. Bijvoorbeeld omdat u kleiner wilt gaan wonen, of in een ander gebouw. U zoekt daarvoor zelf een huurder die met u van woning wil ruilen. Dit hoeft niet ook een huurder van Woonforte te zijn.

Veel gevraagd over Woningruil

Mag ik van woning ruilen?

Algemeen

Ja, dat mag. Er zijn wel een aantal huurwoningen waar u misschien niet mee mag ruilen, omdat deze bestemd zijn voor verkoop of een bepaalde doelgroep. Dit kunnen senioren, mindervaliden of starters zijn. De consulent Verhuur en Verkoop zal dit controleren en aan u doorgeven.

Heeft u een ruilkandidaat gevonden?
Dan regelt u uw aanvraag via het formulier Aanvraag woningruil. De consulent Verhuur en Verkoop neemt uw aanvraag in behandeling. Stuurt u ons gegevens per mail? Mail dan naar service@woonforte.nl. Vermeld daarbij altijd dat het om een aanvraag woningruil gaat. Vermeld ook om welke adressen het gaat. 

Welke woningen zijn beschikbaar voor woningruil?

Algemeen

Woonforte bemiddelt niet in woningruilverzoeken. U moet dus zelf een ruilkandidaat vinden. Vraag en aanbod van ruilwoningen vindt u onder andere op www.woningruil24.nl. Hier kunt u het gehele aanbod in Nederland vinden. U mag ook ruilen met een huurder van een andere corporatie.

Woningen die bestemd zijn voor verkoop mogen niet geruild worden.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Bij woningruil van een sociale huurwoning geldt een aantal voorwaarden:

 • De gezinsgrootte moet passen bij de grootte van de nieuwe woning.
 • Uw inkomen moet passen bij de nieuwe woning (passend toewijzen).
 • Geen van de woningen mag nu leeg staan of leeg achterblijven na de woningruil.
 • Geen van de woningen mag bestemd zijn voor verkoop.
 • De ruil duurt minimaal 1 jaar. Binnen een jaar mag de nieuwe woning dus niet worden opgezegd.
 • U heeft geen huurachterstand of openstaande rekeningen bij uw verhuurder.
 • U kunt een verhuurdersverklaring (verklaring van goed huurderschap) laten zien. 

Is uw woning aangepast of bestemd voor een bepaalde doelgroep (mindervaliden, Fokus, ouderen, jongeren), dan kunt u alleen ruilen als de nieuwe bewoner in die doelgroep past.    

Verder geldt:

 • Woonforte past de huur aan bij elk nieuw contract.
 • Huurprijs wordt aangepast volgens het geldende huurbeleid.
 • De woningruil gaat in per de eerste van de maand. De consulent Verhuur en Verkoop informeert u vanaf welke maand uw nieuwe huurovereenkomst ingaat. U mag pas van woning ruilen nadat u de huurovereenkomst getekend heeft én de eerste betaling gedaan heeft.
 • Bij woningruil houdt u uw inschrijftijd (in deze regio).
 • U neemt lusten en lasten van elkaar over. U neemt de woning over zoals hij is. Woonforte is niet verantwoordelijk voor de technische staat van de woning.
 • Vooraf vindt een inspectie plaats. De opzichter maakt een inspectierapport met daarin de staat van de woning en de meterstanden. Hij controleert de veiligheid met een CAG-keuring. De opzichter en de nieuwe huurder ondertekenen beide het inspectierapport, waarmee duidelijk is wat de nieuwe huurder overneemt.
 • Woonforte voert geen werkzaamheden uit in de woning. Hierover maakt u onderling afspraken met uw ruil-kandidaat. Woonforte staat hier buiten. Bent u de nieuwe huurder, dan kunt u na de woningruil geen opleverpunten doorgeven. Hierop geldt een uitzondering als er werkzaamheden noodzakelijk zijn om uw veiligheid te kunnen waarborgen.
 • U kunt tot uiterlijk twee weken na het tekenen van de nieuwe huurovereenkomst aan ons doorgeven of u de sloten en het naamplaatje gratis wilt laten verwisselen. Na deze twee weken moet u dit zelf regelen. De kosten hiervan zijn dan voor u.

Moet ik bij woningruil alles overnemen in de woning?

Algemeen

Nee, dat hoeft niet. Hier maakt u zelf afspraken over met uw ruilkandidaat. U neemt de woning van elkaar over zoals deze is. U neemt lusten en lasten van elkaar over. Woonforte is niet verantwoordelijk voor de technische staat van de woning. Er vindt vooraf aan de woningruil een technische inspectie plaats. Alleen als het uit veiligheidsoverwegingen (volgens CAG-keuring) noodzakelijk is om werkzaamheden uit te voeren, vinden deze plaats.

U maakt zelf afspraken met elkaar als er nog iets gedaan moet worden in een van de woningen. Dit geldt ook voor wel of geen overname van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). U maakt met elkaar afspraken over de overname. Wat u niet overneemt, moet worden weggehaald. U stuurt een overnameformulier ter informatie aan ons.

Wilt u gratis andere sloten of het naamplaatje vervangen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven tot twee weken na de ingangsdatum van uw nieuwe contract. Na deze twee weken is de vervanging niet meer gratis.

Verlies ik mijn inschrijftijd bij woningruil?

Algemeen

Nee, uw inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland blijft gewoon staan als u via woningruil een nieuwe woning vindt.

Blijft de huurprijs hetzelfde bij woningruil?

Algemeen

Nee, bij woningruil blijft de huurprijs niet hetzelfde.

Voordat u het nieuwe huurcontract tekent wordt de huurprijs aangepast. Net als bij een gewone verhuring. Woningen worden passend toegewezen. U kunt zelf nakijken of er huurtoeslag mogelijk is.

Let op: Andere corporaties kunnen andere regels hebben. Informeer hiernaar van tevoren bij de corporatie waar u via woningruil gaat huren.

Welke documenten zijn nodig bij woningruil?

Algemeen

Wij hebben de volgende documenten van u nodig:

 • Definitieve aanslag inkomstenbelasting of IBRI-formulier (inkomensformulier) van de belastingdienst van 2022 of 2023 (ook van de partner).
 • Kopie van de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties (ook van de partner).
 • Als u dit jaar ook nog andere inkomsten heeft gehad, moeten hiervan ook de gegevens aangeleverd worden (ook van de partner).
 • Recent uitgebreid uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente waar u nu woont met daarop uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, datum van inschrijving op het huidige adres, het aantal personen dat ook op uw adres staat ingeschreven en per wanneer (kies optie "Woningbouwvereniging"). 
 • Een verhuurdersverklaring (alleen als u geen huurder van Woonforte bent). 
 • Een ingevuld acceptatieformulier (de consulent Verhuur en Verkoop stuurt dit formulier naar u toe).
 • Uw reden voor de woningruil.

Heeft u een medeaanvrager? Dan hebben wij de bovenstaande gegevens ook van die persoon nodig.