Woningruil

Wilt u van woning ruilen met een andere huurder? Vraag dan nu woningruil aan!

Heeft u al een ruil-kandidaat?

Woningruil is het ruilen van een woning met iemand anders. De andere woning hoeft niet van Woonforte te zijn. Voor een woningruil heeft u onze toestemming nodig.

Alle huurders die betrokken zijn bij de woningruil moeten een aanvraag woningruil indienen bij Woonforte. Bent u huurder van Woonforte en ruilt u met een woning van een andere corporatie? Neem dan ook contact op met de andere corporatie.

 Zorg ervoor dat u de benodigde documenten bij de hand heeft, voordat u hieronder start met de aanvraag!

Heeft u iemand gevonden waarmee u van woning wilt ruilen?

Gerelateerde vragen

Mag ik van woning ruilen?

Algemeen

Ja, dat mag. Ook als uw huurwoning bestemd is voor de verkoop kunt u gebruik maken van woningruil.

Heeft u een ruilkandidaat gevonden? Dan regelt u uw aanvraag via het formulier Aanvraag woningruil. De klantconsulent neemt uw aanvraag in behandeling.

Stuurt u ons gegevens per mail? Mail dan naar service@woonforte.nl. Vermeld daarbij altijd dat het om een aanvraag woningruil gaat. Vermeld ook om welke adressen het gaat.

Meer over dit onderwerp

Welke woningen zijn beschikbaar voor woningruil?

Algemeen

Woonforte bemiddelt niet in woningruilverzoeken. U moet dus zelf een ruilkandidaat vinden. Vraag en aanbod van ruilwoningen vindt u onder andere op Woningruil.nl. Hier kunt u het gehele aanbod in Nederland vinden. U mag ook ruilen met een huurder van een andere corporatie.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Bij woningruil van een sociale huurwoning geldt een aantal voorwaarden:

 • De gezinsgrootte moet passen bij de grootte van de nieuwe woning.
 • Uw inkomen moet passen bij de nieuwe woning (passend toewijzen)
 • Geen van de woningen mag nu leeg staan of leeg achterblijven na de woningruil.
 • De ruil duurt minimaal 1 jaar. Binnen een jaar mag de nieuwe woning dus niet worden opgezegd.
 • U heeft geen huurachterstand of openstaande rekeningen bij de verhuurder.
 • U kunt een verhuurdersverklaring (verklaring van goed huurderschap) laten zien. Voor woningruil tussen woningen van Woonforte is dit niet nodig.

Is uw woning aangepast of bestemd voor een bepaalde doelgroep (mindervaliden, Fokus, ouderen) dan kunt u niet ruilen als de nieuwe bewoner de aanpassingen niet nodig heeft.   

Verder geldt:

 • Woonforte past de huur aan bij elke nieuw contract.
 • Bij woningruil houdt u uw inschrijftijd (in deze regio).
 • U neemt lusten en lasten van elkaar over. U neemt de woning over zoals hij is. Woonforte is niet verantwoordelijk voor de technische staat van de woning.
 • Er komt geen technische inspectie en er worden geen werkzaamheden uitgevoerd.
 • Woonforte plaatst geen nieuw naamplaatje of nieuwe sloten. U regelt dit zelf op eigen kosten bij onze slotenmaker.
Meer over dit onderwerp

Moet ik alles overnemen in de woning?

Algemeen

Hier maakt u zelf afspraken over met uw ruilkandidaat. U neemt de woning van elkaar over zoals deze is. U neemt lusten en lasten van elkaar over. Woonforte is niet verantwoordelijk voor de technische staat van de woning. Er vindt geen technische inspectie plaats.

U maakt zelf afspraken met elkaar als er nog iets gedaan moet worden in een van de woningen. U zorgt zelf voor een eigen naambordje/naamplaatje bij bellenbord. Als u sloten wilt (laten) vervangen, dan kunt u kunt u dit tegen betaling zelf regelen bij onze slotenmaker, GBI Van Beijeren.

Meer over dit onderwerp

Verlies ik mijn inschrijftijd bij woningruil?

Algemeen

Nee, uw inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland komt niet te vervallen als u via woningruil een nieuwe woning vindt.

Meer over dit onderwerp

Blijft de huurprijs hetzelfde bij woningruil?

Algemeen

Nee, bij woningruil blijft de huurprijs niet hetzelfde.

Voordat u het nieuwe huurcontract tekent wordt de huurprijs aangepast. Net als bij een gewone verhuring. Woningen worden passend toegewezen. U kunt zelf nakijken of er huurtoeslag mogelijk is.

Let op: Andere corporaties kunnen andere regels hebben. Informeer hiernaar van tevoren bij de corporatie waar u via woningruil gaat huren.

Meer over dit onderwerp

Welke documenten zijn nodig bij Woningruil?

Algemeen

Wij hebben de volgende documenten van u nodig:

 • Definitieve aanslag inkomstenbelasting of IBRI-formulier (inkomensformulier) van de belastingdienst van het afgelopen jaar (ook van de partner)
 • Kopie van de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties (ook van de partner)
 • Als u dit jaar ook nog andere inkomsten heeft gehad, moeten hiervan ook de gegevens aangeleverd worden (ook van de partner)
 • Recent uitgebreid uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente waar u nu woont met daarop uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, datum van inschrijving op het huidige adres, het aantal personen dat ook op uw adres staat ingeschreven en per wanneer. 
 • Een verhuurdersverklaring (alleen als u geen huurder van Woonforte bent) 
Meer over dit onderwerp