Onrechtmatig gebruik van de woning

Als sociale huurwoningen zónder toestemming doorverhuurd worden aan derden (of gebruikt voor criminele activiteiten), dan is er sprake van woonfraude. Voorbeelden hiervan zijn: huurders die de huurwoning aanhouden voor familie of vrienden, huurders die hun woning aanbieden als pension, voor kamerverhuur, voor hennepkwekerij, voor prostitutie of drugsverkoop (alles wat in overtreding is met de Opiumwet). Dit is onrechtmatig gebruik. Het belemmert een eerlijke toewijzing (en dus verdeling) van huurwoningen. Daarom accepteren we dit niet.

Veel gevraagd over Onrechtmatig gebruik van de woning

Wat is onrechtmatig gebruik van de woning?

Algemeen

Dat is als een woning niet alleen gebruikt wordt om in te wonen. Bijvoorbeeld als het huis ook gebruikt wordt als hennepkwekerij, bedrijf, pension, voor prostitutie of drugsverkoop (alles wat in overtreding is met de Opiumwet). Er is dan sprake van woonfraude. Woonfraude is niet toegestaan. Het is in strijd met het contract dat de huurder met ons getekend heeft. Woonfraude houdt een eerlijke toewijzing (en dus verdeling) van woningen tegen.

Hoe meld ik onderverhuur of onrechtmatig gebruik van een huurwoning?

Algemeen

Als u een vermoeden heeft van woonfraude in een woning van Woonforte, dan kunt u dit melden bij ons. U kunt uw melding eenvoudig naar ons mailen: service@woonforte.nl. U kunt de melding ook doen bij de gemeente, via telefoonnummer 14 0172. Vermoedt u dat een woning of andere ruimte wordt gebruikt als hennepkwekerij? Dan kunt u deze melding ook doorgeven aan de politie (0900) 88 44.

U kunt uw melding doen zonder uw naam daarbij de vermelden. Maar we zouden graag uw naam of telefoonnummer weten zodat we u kunnen bellen voor eventuele aanvullende informatie. U u ziet tenslotte meer van wat er in uw complex/buurt/wijk gebeurt. We geven aan de vermoedelijke fraudepleger nooit de naam van de melder door. Mocht u toch uw naam niet willen geven, respecteren we dat. Dan noteren we alleen de melding en starten we een onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Algemeen

Als u een melding doet, start Woonforte een onderzoek. Als hieruit blijkt dat er inderdaad sprake is van illegale doorverhuur, nemen we maatregelen. Wij melden u terug wat wij gedaan hebben. Uiteraard houden we hierbij wel rekening met de privacy van onze huurders. We geven aan de vermoedelijke fraudepleger nooit de naam van de melder door.

Ik ben mijn huis kwijt geraakt door woonfraude. Mag ik nog een andere woning bij jullie huren?

Algemeen

Nee.

Als uw huurcontract is beëindigd door woonfraude bent u als huurder voor 5 jaar uitgesloten van een huurwoning van Woonforte. Het maakt hierbij niet uit of u de woning zelf vrijwillig hebt opgezegd, of dat de rechter het contract ontbonden heeft. Dit geldt voor iedereen die op het huurcontract stond.

Uw eventuele inschrijfduur bij Huren in Holland Rijnland blijft wel doorlopen. Ook mag u nog steeds als woningzoekende inschrijven bij Huren in Holland Rijnland als u dat wilt.

U mag wel reageren op woningen van andere woningcorporaties. Maar als aan ons een verhuurderverklaring wordt gevraagd, dan vermelden wij hierop de woonfraude. Gaat u (na 5 jaar) weer een woning van Woonforte huren? Dan komt er een aantekening in uw nieuwe huurcontract over de woonfraude. Ook worden er dan aanvullende voorwaarden opgenomen in uw huurcontract.