Visitatie

Doen wij ons werk goed? Een belangrijke vraag! Iedere woningcorporatie laat dit elke vier jaar onderzoeken door een onafhankelijke organisatie. Dat wordt een visitatie genoemd.In 2023 heeft Woonforte een visitatie laten doen voor de periode 2019 tot en met 2022. De visitatiecommissie heeft veel documenten bestudeerd en met belanghouders gesproken. 

Hoe scoort Woonforte? 

 De visitatie richt zich op vier onderwerpen:

  1. Maatschappelijke waarde: wat doet de corporatie?
  2. Maatschappelijke verankering: hoe verbonden is de corporatie met haar huurders en belanghouders?
  3. Besturing: hoe doet de corporatie het?
  4. Capaciteit: kan de corporatie de opgave aan (financieel en  organisatorisch)?

Hieronder staan de scores van Woonforte op deze 4 onderwerpen:

Wij zijn trots op deze scores! Natuurlijk zijn er ook leerpunten. Er zijn steeds minder bewonerscommissies. wij moeten zorgen dat wij onze huurders blijven betrekken en daarin ook nieuwe manieren gaan toepassen. Dat gaan we ook zeker doen. Een visitatie is bedoeld om ervan te leren. Wij gaan dus aan de slag met de aanbevelingen!

Meer weten?

Lees dan het visitatierapport