Disclaimer

Op het gebruik van onze website en internetdiensten zoals bijvoorbeeld Mijn Woonforte zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Woonforte te gebruiken, accepteert u deze gebruikersvoorwaarden. Ook voor het gebruik van onze e-mailberichten gelden regels.

Informatie

De informatie op onze website en/of internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of internetdiensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Op onze website en/of internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

Copyright

Wij behouden ons het auteursrecht voor van de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

E-mail disclaimer

Een emailbericht inclusief eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de (bedoelde) geadresseerde. Heeft u een e-mail van ons ontvangen die niet voor u is bestemd? Wilt u dan de afzender meteen op de hoogte stellen en wilt u het originele e-mailbericht en de bijlagen direct verwijderen? In dat geval is ook het vermenigvuldigen, gebruiken of verspreiden van de inhoud van het emailbericht en de bijlagen niet toegestaan.