CO2 Prestatieladdder

Woonforte gaat het energiegebruik van de eigen organisatie drastisch beperken. Zo willen wij bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering.

In onze missie, visie en strategie streven naar een duurzaam Alphen aan den Rijn waar ook toekomstige generaties fijn kunnen wonen. Daarom streven wij ernaar dat in 2050 al onze woningen gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Wij willen ook dat de bouwmaterialen dan hernieuwbaar en herbruikbaar zijn.

In 2023 heeft Woonforte ruim 500 ton aan structurele CO2uitstoot weten te reduceren. 

Hoe hebben we dat gedaan? 

Dat deden we door het opwekken van zonne-energie met zonnepanelen. En ook door het vervangen van algemene verlichting naar ledverlichting en daar gaan we mee door in 2024. Ten opzichte van 2019 hebben we grote sprongen gemaakt in het brandstofgebruik van onze wagenpark auto's. Door de aanschaf van zuinige bedrijfsauto's is de uitstoot meer dan gehalveerd!  Het lijken allemaal kleine stappen met uiteindelijk een groot resultaat waar we trots op zijn.

Duurzame bedrijfsvoering 

Om onze ambities te realiseren verduurzamen we onze huurwoningen én gaan we ook aan de slag met het verduurzamen van onze eigen organisatie en bedrijfsvoering. Hiervoor gebruiken we de methodiek van de CO2-Prestatieladder. Dat houdt in dat we ons actief gaan bezighouden met CO2-reductie. Om te beginnen hebben we onze CO2-footprint in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we geïnventariseerd waar we de CO2-uitstoot kunnen en willen reduceren. In ons C02-beleid hebben we de doelstellingen en maatregelen opgesteld voor de komende drie jaar. Ieder half jaar presenteren wij via infographics over de ontwikkeling van onze CO2-footprint en de voortgang van de doelstellingen.

Certificaat

Sinds december 2020 zijn wij gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder.