Sponsoring

In de Woningwet staat dat woningcorporaties zich niet mogen bezighouden met sponsoring. Ons geld is gemeenschapsgeld. Dit mogen we alleen investeren in activiteiten die een volkshuisvestelijk verband hebben. 

Gelukkig mogen we ons geld wel investeren in het gezellig houden en maken van de buurten waar onze woningen staan. We kunnen nog steeds investeren in leefbaarheid. Dit kan een bijdrage zijn aan het opknappen van de woonomgeving rondom huurwoningen. Ook mogen we initiatieven van huurders ondersteunen die zorgen voor verbinding tussen bewoners en voor verbetering van het gezellig samen wonen in een buurt.

Heeft u een idee om uw buurt leuker te maken? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee om van uw initiatief een succes te maken.