Sponsoring

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Helaas staat deze wet woningcorporaties niet toe om te sponsoren.