Huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? U regelt het hier snel en eenvoudig.

Maak uw keuze

Op deze pagina kunt u de huur opzeggen.

Gerelateerde vragen

Ik wil mijn huur opzeggen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

U zegt de huur eenvoudig op via het formulier Huur opzeggen. U krijgt direct een bevestiging van de opzegging.

Het is niet mogelijk om de huur per e-mail of per telefoon op te zeggen. Bent u niet in de gelegenheid uw huuropzegging digitaal te doen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag hierbij. 

De contactgegevens vindt u op onze website.

Meer over dit onderwerp

Ik wil mijn huur opzeggen. Komt er nog iemand van Woonforte langs?

Algemeen

Ja, bij het opzeggen van de huur maakt u direct een afspraak met de opzichter voor een voorinspectie en een eindinspectie. Bij de voorinspectie in de woning bespreekt de opzichter met u hoe u de woning moet opleveren. Ook ontvangt u een checklist. In deze checklist staat beschreven hoe u de woning achter moet laten.

Bij de eindinspectie in de woning bekijkt de opzichter of u de woning goed heeft opgeleverd.

Meer over dit onderwerp

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer wordt mijn woning aangeboden aan een nieuwe huurder?

Algemeen

Na uw voorinspectie adverteren wij de woning op www.hureninhollandrijnland.nl. Wij gebruiken namelijk de woninginformatie en de foto's van de voorinspectie in de advertentie.

Woningzoekenden hebben daarna 8 dagen de tijd om te reageren. Na die termijn krijgt de eerste kandidaat de woning aangeboden.

Meer over dit onderwerp

Ik heb de huur opgezegd en wil graag spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Hoe gaat dat?

Algemeen

Alleen wanneer u akkoord heeft gegeven voor het delen van uw telefoonnummer met de nieuwe huurder, kunt u spullen ter overname aanbieden. De nieuwe huurder komt voor een bezichtiging bij u langs.

Overnameformulier
Met de nieuwe huurder spreekt u af wat hij/zij eventueel overneemt en voor welk bedrag. De afspraken noteert u op het overnameformulier. Dit formulier ontvangt u bij uw opzeggingsbevestiging. Tijdens de eindinspectie geeft u het formulier aan de opzichter. Het formulier is ingevuld en door beide partijen ondertekend. Zo niet, dan zijn de kosten voor het alsnog verwijderen van de goederen voor u. 

Hoeft u niet aanwezig te zijn bij de eindinspectie?
Dan laat u dit formulier achter in de woning voor de opzichter.

Is er nog geen nieuwe huurder bekend?
Neemt u dan maximaal 1 week voor de einddatum contact op met ons. De opzichter beoordeelt of de vloer mag blijven liggen. U krijgt daar geen vergoeding voor.
Dit geldt niet voor vloerbedekking. Als er geen nieuwe huurder bekend is, moet u deze verwijderen.

Woonforte is niet verantwoordelijk voor de overname. Dit is een zaak tussen u en de nieuwe huurder.

Meer over dit onderwerp

Ik heb de huur opgezegd en Woonforte verkoopt deze woning. Mag ik iets achterlaten?

Algemeen

Nee, in principe niet. U kunt met de opzichter tijdens de voorinspectie in de woning overleggen of u bepaalde zaken zoals laminaat of (rol)gordijnen toch mag achterlaten.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er na de huuropzegging van mijn woning?

Algemeen

 • U ontvangt een bevestiging met daarin:

      - de afspraken van de voor- en eindinspectie
      - de datum van uw laatste huurdag
      - een checklist "Verhuizen"
      - het verhuisadvies
      - de overnameformulieren

 • U heeft een voorinspectie in de woning met de opzichter:

      - Hij legt uit hoe u de woning moet opleveren. U kunt uw vragen stellen.
      - Hij maakt foto’s van uw woning (badkamer, toilet, keuken en eventueel de tuin).
        Deze foto’s gebruiken we eventueel voor de advertentie en ons archief.
        U komt niet op de foto. Heeft u bezwaar? Geef dit dan aan bij de opzichter. 
      - Hij vertelt of u bij de eindinspectie in de woning aanwezig moet of mag zijn.
        Indien u niet bij de eindinspectie aanwezig zal zijn, ontvangt u een envelop
        waarmee u uiterlijk voor 08:30 uur op de laatste huurdag de sleutels inlevert.
        In de brievenbus bij ons kantoor in Alphen aan den Rijn, Baronie 30 of
        in Boskoop, Zijde 27.
      - U vult samen met de opzichter voor een deel het overnameformulier in.
        U kunt dit met de nieuwe huurder verder afronden. Dit formulier moet aanwezig zijn
        in de woning tijdens de eindinspectie.
      - U tekent het voorinspectierapport. U ontvangt het rapport per mail.

 • U heeft een eindinspectie met de opzichter in de woning:

       - De opzichter kijkt of de woning goed is opgeleverd.
       - U geeft het getekende overnameformulier aan de opzichter.
       - U levert alle huissleutels in.
       - U ondertekent het eindinspectierapport. U ontvangt dit rapport per mail.

 • U ontvangt binnen 3 weken na beëindiging van het huurcontract de vertreknota. 
Meer over dit onderwerp

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

 • De opzegtermijn is één maand. U mag ook een langere opzegtermijn (maximaal 3 maanden) aanhouden.
 • U kunt uw huur op elke werkdag van de maand opzeggen.
  Dit kan bijvoorbeeld op de 6e van de maand. Dan is de 5e van de opvolgende maand 
  de laatste dag dat u de woning huurt.
 • De laatste huurdag mag niet in het weekend of op een feestdag vallen. In dat geval verschuift de laatste huurdag naar de eerstvolgende werkdag.

U zegt uw huur eenvoudig en snel op via het formulier Huur opzeggen.

Meer over dit onderwerp

Waarom heb ik na mijn huuropzegging een voorinspectie met de opzichter?

Algemeen

Woonforte heeft graag op korte termijn na uw huuropzegging een voorinspectie omdat dat voordelen heeft voor u en voor ons. Door deze voorinspectie met de opzichter weet u snel wat u moet doen om de woning in goede staat achter te laten. En wij weten of er onderhoud aan de woning moet worden uitgevoerd.

Met deze informatie kunnen wij de woning beter adverteren en verwachten wij eerder een volgende huurder te hebben. En dat is fijn voor u als u spullen ter overname wilt aanbieden aan de nieuwe huurder.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een nieuwe huurwoning. Wanneer moet ik mijn huidige huurwoning opzeggen?

Algemeen

Als u een nieuwe woning gaat huren, moet u vòòr het ondertekenen van de nieuwe huurovereenkomst de huur van uw huidige woning schriftelijk of digitaal stopzetten.

U zegt de huur op via het formulier Huur opzeggen

Meer over dit onderwerp

Ik heb de huur opgezegd. Ik wil niet (meer) dat de nieuwe huurder contact met mij opneemt om de woning te bezichtigen. Is dat mogelijk?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit aan ons doorgeven. De contactgegevens vindt u op onze website.

Houdt u er rekening mee dat u dan geen spullen meer ter overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder?

Meer over dit onderwerp

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit nog terugdraaien?

Algemeen

Nee, als u eenmaal de huur heeft opgezegd, is dat bindend. Zowel voor Woonforte als voor u. Woonforte zoekt een nieuwe huurder en gaat daarmee een overeenkomst aan die óók bindend is.

U kunt de huuropzegging dus niet zomaar terugdraaien. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te bedenken of de opzegdatum haalbaar is, voordat u de huurovereenkomst opzegt.

Heeft u toch een belangrijke reden? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.

Meer over dit onderwerp

Wat is de opzegtermijn van mijn bedrijfsruimte?

Algemeen

De opzegtermijn vindt u de huurovereenkomst. Deze kan verschillen per bedrijfsruimte.

Meer over dit onderwerp

Hoe zeg ik de huur op voor iemand die dit zelf niet meer kan?

Algemeen

De huur kan dan opgezegd worden door de officiële zaakwaarnemer. Deze kan eenvoudig en snel het formulier Aanvraag zaakwaarnemer in vullen. Hij/zij ontvangt dan inloggegevens waarmee de woning opgezegd kan worden.

Als de huurder of medehuurder niet meer zelf kan tekenen voor de huuropzegging, is een bewijs nodig van een instelling of verzorgingshuis.

Meer over dit onderwerp

Ik wil de huur opzeggen. Moet de medehuurder óók tekenen?

Algemeen

Staat u samen met een medehuurder ingeschreven bij deze woning? Dan moet u beiden een handtekening onder het opzegformulier zetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen van een handtekening van uw medehuurder. Ook als deze inmiddels is vertrokken.

In uitzonderingsgevallen is er maatwerk mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop.

Meer over dit onderwerp

Ik wil de huur opzeggen. Kan de medehuurder in de woning blijven wonen?

Algemeen

De medehuurder kan alleen achterblijven als hij of zij ook het huurcontract heeft ondertekend.

Wie is medehuurder?

 • Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner automatisch medehuurder.

  Wanneer u samenwoont is uw partner niet automatisch medehuurder. Ook niet met een samenlevingscontract.

Blijft de medehuurder in de woning achter? Dan moet u dat aangeven wanneer u de huur opzegt. 

Het afmelden van de (mede)huurder regelt u eenvoudig en snel via het formulier Medehuurder afmelden

Meer over dit onderwerp

Ik wil de huur opzeggen. Kan mijn kind in de woning blijven wonen?

Algemeen

Een kind kan alleen bij uitzondering medehuurder worden. Bijvoorbeeld als het kind de ouders verzorgt of wanneer een kind langer en aaneensluitend in het ouderlijk huis verblijft. Is dit bij u het geval? Neem dan contact met ons op.

Meer over dit onderwerp

Kan ik de huurovereenkomst van mijn bedrijfsruimte eerder stoppen?

Algemeen

Gedurende de looptijd van een huurovereenkomst bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een opvolger onder dezelfde condities. Daarna is het de verantwoordelijkheid van Woonforte.

Meer over dit onderwerp

Ik heb de huur opgezegd. Hoe gaat de laatste huurbetaling?

Algemeen

Het huurbedrag over de laatste maand waarin u huurt wordt berekend tot en met de laatste huurdag.

Zegt u bijvoorbeeld op 20 november op en is uw laatste huurdag 20 december, dan wordt op 1 december een huurbedrag van 20 dagen in rekening gebracht.

Let op: Wanneer u de eindinspectie ná de laatste huurdag heeft ingepland, betaalt u tot en met de dag van de eindinspectie.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik de huur van mijn berging, kelder of opslagruimte opzeggen?

Algemeen

U kunt de huur van uw berging (kelder of opslagruimte) opzeggen via Mijn Woonforte en alleen bij uitzondering aan de balie.

Meer over dit onderwerp

Ik heb mijn huur opgezegd. Moet ik zelf de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier?

Algemeen

Ja dat klopt, het doorgeven van de meterstanden aan uw energieleverancier is uw verantwoordelijkheid.

Meer over dit onderwerp