Wisselwoning bij sloop

Veel gevraagd over Wisselwoning bij sloop

Mijn huis wordt gesloopt. Krijg ik een wisselwoning?

Algemeen

Als u mag terugkeren naar het adres waar u nu woont, dan mag u zelf een wisselwoning bij Woonforte zoeken uit het woningaanbod van Huren in Holland Rijnland. Wij regelen tijdig een stadsvernieuwingsurgentie (SVU) voor u. Lukt het u niet om op tijd een woning te zoeken, dan krijgt u van ons een woning toegewezen.

Teken ik een huurovereenkomst voor de wisselwoning?

Algemeen

U tekent voor de wisselwoning een aparte huurovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over de huur van de wisselwoning. Is de huur van de wisselwoning hoger is dan die van uw huidige woning, dan geldt de huur van uw huidige woning als huur voor de wisselwoning. Is de huur van de wisselwoning lager, dan geldt deze lagere huurprijs. Exclusief eventuele servicekosten.

Hoe wordt de wisselwoning aan mij opgeleverd?

Algemeen

De woning wordt schoon, gestoffeerd en gesausd of behangen opgeleverd en is voorzien van een verwarming. De woning is ook aangesloten op de nutsvoorzieningen. De kosten voor het gebruik van gas, water en elektra betaalt u zelf. U moet de wisselwoning zelf meubileren.

Hoe zit het met de verhuizing telecom bij een wisselwoning?

Algemeen

De verhuiskosten van telefoon, ISDN, ADSL en kabelaansluiting komen voor rekening van Woonforte. De administratieve verhuizing daarvan moet u wel zelf regelen bij uw leverancier.

Ik heb onvoldoende ruimte in mijn wisselwoning. Wat nu?

Algemeen

Wanneer de wisselwoning te klein is voor al uw spullen, zorgen wij ervoor dat uw spullen professioneel opgeslagen worden.

Hou ik mijn voorrangstatus als woningzoekende als ik naar een wisselwoning verhuis?

Algemeen

Wanneer u een wisselwoning betrekt behoudt u de voorrangstatus (stadsvernieuwingsurgentie) die u heeft om op andere passende woningen te reageren.

Wat is de opzegtermijn voor een wisselwoning?

Algemeen

Wanneer u vanuit de wisselwoning naar een andere vaste woning verhuist, is de opzegtermijn een maand. Bij een verhuizing van en naar een wisselwoning betaalt u geen dubbele huur.

Welke verhuiskostenvergoeding krijg ik bij sloop van mijn woning?

Algemeen

Als u vanwege de sloop van uw woning moet verhuizen, heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding.

Deze bedraagt € 6.505,- (prijspeil 2022). 

  • 1e deel (bij opzegging huur) € 4.878,75
  • 2e deel (bij inleveren sleutel) € 1.626,25

De vergoeding was vorig jaar € 6.334,- (prijspeil 2021).

Wanneer eindigt de huurovereenkomst van de wisselwoning?

Algemeen

De huurovereenkomst eindigt uiterlijk 31 dagen na de sleuteloverdracht van de te realiseren nieuwbouwwoning. Hiervoor is geen opzegging vereist. Bij een verhuizing van een naar een wisselwoning betaalt u geen dubbele huur.

Waar vind ik de afspraken over wisselwoningen bij sloop?

Algemeen

De afspraken over het aanbieden van wisselwoningen bij sloop staan ook omschreven in het Sociaal Statuut Sloop. Deze vindt u via de button rechts van deze webpagina. Per project maken we een Sociaal Statuut met eventuele aanvullingen. Elk project heeft immers een specifieke situatie en voorwaarden.

Hoe weet ik of ik in een sloopwoning woon?

Algemeen

Zodra wij weten dat wij uw woning gaan slopen, informeren we u uitgebreid. U kunt de brieven altijd nalezen in Mijn Woonforte . U kunt ook contact opnemen met onze Eerstelijns Service: (0172) 418 518