Urgentie toegewezen

Veel gevraagd over Urgentie toegewezen

Kan mijn urgentie worden ingetrokken?

De Urgentiecommissie trekt de urgentieverklaring in als: 

  • de urgent woningzoekende een aangeboden passende woning onterecht weigert;
  • de urgentie is verleend op bewust verstrekte, onjuiste informatie;
  • de urgent woningzoekende niet langer rechtmatig in Nederland verblijft;
  • de urgent woningzoekende dreigementen heeft geuit of zich agressief heeft gedragen;
  • de aangeboden woning is aanvaard.

Mag ik met een urgentieverklaring woningen weigeren?

Met uw urgentie mag u geen (passende) woning weigeren. Ook het niet reageren op een 'peilen belangstelling' e-mail wordt door de urgentie commissie als weigering gezien. De urgentie wordt dan ingetrokken.

Op welke woningen krijg ik voorrang met mijn urgentie?

Met uw urgentie krijgt u voorrang op alle woningen die voldoen aan het zoekprofiel.

Uitzondering hierop zijn woningen die onder lokaal maatwerk worden verhuurd en woningen die door middel van loting verhuurd worden.

Ook is een nieuwbouwwoning vaak niet mogelijk. Als er meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, gaat de woningzoekende die het eerst urgent was voor. U vindt uw zoekprofiel terug in de toekenning urgentieverklaring.

Hoe lang is mijn urgentie geldig?

Een urgentie is 6 maanden geldig. U kunt 4 maanden zelf met uw urgentie reageren op woningen die voldoen aan het zoekprofiel.

Als u binnen 4 maanden zelf nog geen woonruimte gevonden heeft, dan gaat de woningcorporatie met u meezoeken en krijgt u eenmalig een passende woning aangeboden.

Ik heb urgentie en heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld: er zijn meerdere reacties van kandidaten met urgentie of u voldoet niet aan de voorwaarden.