Sociale Regeling

Veel gevraagd over Sociale Regeling

Waar vind ik een exemplaar van de Sociale Regeling?

Huurders van woningen waar Woonforte een renovatie gaat uitvoeren, ontvangen bij hun informatie een exemplaar van de Sociale Regeling. Anderen kunnen van de Sociale Regeling bij ons gratis een printversie opvragen.

Welke onderwerpen vallen onder de Sociale Regeling?

In de sociale regeling vindt u onderwerpen die gaan over bewonersparticipatie, (financiële) tegemoetkoming en ondersteuning voor bewoners voor én tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Per project leggen wij belangrijke onderwerpen van de Sociale Regeling uit in een bewonersbrochure.

Wat is de Sociale Regeling bij groot onderhoud en renovatie?

Deze regeling compenseert huurders voor het ongemak van renovatiewerkzaamheden in de woning. De regeling geldt alleen voor voor huurders van een zelfstandige woning die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben.

U komt in aanmerking als wij minimaal drie werkzaamheden in de woning combineren bij een groot onderhoud- of renovatieproject. Het gaat dan om het vervangen of herstellen van delen van uw woningen,  zoals de keuken, badkamer en het toilet.

De regeling geldt niet voor planmatig onderhoud, zoals bijvoorbeeld schilderwerk. 

Wie kan ik spreken over de Sociale Regeling?

Als u vragen heeft over de Sociale Regeling dan kunt u ons bellen (0172) 418 518 of stuur een mail aan service@woonforte.nl. Onze Eerstelijns Service of uw consulent Sociaal Beheer beantwoorden graag uw vragen.