Sloop van de woning

Veel gevraagd over Sloop van de woning

Waar vind ik de afspraken over wisselwoningen bij sloop?

De afspraken over het aanbieden van wisselwoningen bij sloop staan ook omschreven in het Sociaal Statuut Sloop. Deze vindt u via de button rechts van deze webpagina. Per project maken we een Sociaal Statuut met eventuele aanvullingen. Elk project heeft immers een specifieke situatie en voorwaarden.

Wat is stadsvernieuwingsurgentie?

Woont u in een woning van Woonforte die gesloopt gaat worden? Dan komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor stadsvernieuwingsurgentie, voor passende woonruimte.

Om met een stadsvernieuwingsurgentie te kunnen reageren op een woning, moet u geregistreerd zijn als woningzoekende bij www.hureninhollandrijnland.nl.
Passende woonruimte is een woning die qua woningtype (eengezinswoning, etagewoning etc.), en woninggrootte minimaal gelijkwaardig is aan de woning die u achterlaat.

Mijn woning wordt gesloopt, moet ik de huur opzeggen?

De huurovereenkomst wordt door Woonforte opgezegd. Dit doen wij per aangetekende brief, uiterlijk zes maanden voor de geplande start van de sloop. U mag natuurlijk ook zelf (eerder) de huur opzeggen. Hiervoor gelden de standaard opzegregels. U valt dan nog steeds onder het Sociaal Statuut, zolang u maar op de peildatum aan de voorwaarden voldeed.

Wat is de peildatum genoemd in het Sociaal Statuut?

De datum waarop Woonforte het sloopbesluit heeft genomen, wordt de peildatum genoemd. Vanaf die datum komen de bewoners in aanmerking voor vervangende woonruimte, financiële vergoedingen en andere faciliteiten. Dit is vastgelegd in het Sociaal Statuut van het betreffende project.