Onderhoudsgebreken

Veel gevraagd over Onderhoudsgebreken

Wat als het advies van de Huurcommissie niet wordt opgevolgd bij onderhoudsgebreken?

Als Woonforte het advies van de Huurcommissie niet opvolgt kan de Huurcommissie verder niets voor u doen. Wel kunt u dan het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht of de kantonrechter vragen om de verhuurder te dwingen de onderhoudsgebreken te herstellen.

Wanneer is een onderhoudsgebrek ernstig genoeg voor een procedure bij de Huurcommissie?

In het Gebrekenboek Huurcommissie is vastgelegd welke onderhoudsgebreken de Huurcommissie ernstig genoeg vindt voor huurverlaging. U vindt dit op de website van de Huurcommissie.

De huurcommissie heeft een huurverlaging opgelegd. Maar Woonforte heeft de gebreken nog niet hersteld. Wat kan ik nog doen?

Heeft de Huurcommissie een (tijdelijke) huurverlaging opgelegd? En doet de verhuurder ondanks dat nog niets? Dan kan de Huurcommissie helaas verder niets voor u doen.

Wel kunt u dan het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht of de kantonrechter vragen de verhuurder te dwingen de onderhoudsgebreken te herstellen.

Wat kost de procedure bij de Huurcommissie?

Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u € 25,00.

Dit bedrag heet de leges. Bij de start van de procedure betaalt u dit bedrag vooruit.

Wint u de zaak, dan krijgt u dit voorschot terug.

Krijgt u geen gelijk, of krijgt u gedeeltelijk gelijk, dan krijgt u niets of een gedeelte van het bedrag terug.

U stuurt uw verzoekformulier aan de Huurcommissie. De Huurcommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat hoe u de leges kunt betalen. Het is belangrijk dat u binnen vier weken betaalt. Betaalt u niet of niet op tijd, dan wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Heeft u een minimum inkomen? Dan kunt u om vrijstelling van de leges vragen.

Kan de Huurcommissie Woonforte dwingen het gebrek te verhelpen?

U kunt Woonforte via de huurcommissie niet dwingen om het onderhoudsgebrek alsnog aan te pakken.

Wat de huurcommissie kan doen is het (tijdelijk) verlagen van de huur. De huurverlaging geldt totdat het onderhoudsgebrek is verholpen.

Kan ik bij onderhoudsgebreken bezwaar maken tegen de huurverhoging?

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van onderhoudsgebreken.

U kunt op grond van ernstige onderhoudsgebreken wel een procedure voor (tijdelijke) huurverlaging opstarten.

Hoe dien ik een verzoek tot huurverlaging in bij de Huurcommissie bij onderhoudsgebreken?

U kunt een procedure starten bij de Huurcommissie door het ‘verzoekformulier onderhoud: verzoek om uitspraak’ bij hen in te dienen. Dit formulier vindt u op de website van de Huurcommissie.

U vindt op de website ook een ‘takenlijst onderhoud’. Hierin kunt u nagaan of de noodzakelijke reparaties voor rekening van de verhuurder of voor uzelf komen.

Ook heeft de huurcommissie een stappenplan bij onderhoudsgebreken opgenomen.

Alleen ernstige onderhoudsgebreken kunnen leiden tot een huurverlaging. In het Gebrekenboek Huurcommissie is vastgelegd welke onderhoudsgebreken de Huurcommissie ernstig genoeg vindt voor huurverlaging. Daarbij staat ook vermeld hoeveel huurverlaging het gebrek tot gevolg kan hebben.

Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over wat u moet doen bij achterstallig onderhoud of gebreken

Ik heb geen reactie van Woonforte gehad op mijn melding over onderhoudsgebreken. Wat kan ik nu doen?

Hebben wij niet gereageerd of weigeren wij de gebreken te verhelpen?

Dan kunt u bij de Huurcommissie om een tijdelijke huurverlaging vragen. De huurverlaging duurt totdat Woonforte de gebreken heeft verholpen.

Mijn woning heeft ernstige onderhoudsgebreken. Wat nu?

Heeft uw woning ernstige onderhoudsgebreken? Meld deze dan zo snel mogelijk bij ons. U gebruikt hiervoor de modelbrief van de Huurcommissie.

U vindt deze op de website van de Huurcommissie.

Op onze website ziet u of u een reparatie in uw woning zelf moet uitvoeren en betalen. Of dat Woonforte dat voor u doet.

Na ontvangst van uw brief hebben wij zes weken de tijd om het gebrek te herstellen.