Klachtencommissie

Woonforte doet er alles aan om haar huurders goed van dienst te zijn en op een vriendelijke, correcte manier te woord te staan. Uiteraard kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent over een door ons afgewikkelde klacht. Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Veel gevraagd over Klachtencommissie

Moet ik betalen voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie?

Nee, u hoeft niet te betalen voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

Ik ben het niet eens met de schriftelijke uitspraak van Woonforte. Wat nu?

Als u een klacht heeft, dan meldt u deze bij Woonforte. U krijgt daarop een antwoord van de afdelingsmanager. Bent u het niet eens met dat antwoord, dan kunt u een melding maken bij de klachtencommissie. Dit kost u geen geld. Deze commissie is neutraal en beoordeelt de situatie.

De klachtencommissie geeft advies aan de directeur-bestuurder. Bijna altijd wordt het advies overgenomen. 

Bent u het niet eens met deze schriftelijke uitspraak, dan kunt u, afhankelijk van het onderwerp:

  1. naar de Huurcommissie
  2. een beroep doen bij de rechter

Daar zijn kosten aan verbonden.

Is het advies van de Klachtencommissie altijd bindend?

De klachtencommissie brengt een bindend advies over de klacht uit aan de directie van Woonforte. Dit geldt voor alle partijen.

De directie kan in twee gevallen van het bindend advies afwijken:

  • Als opvolging van het advies zou leiden tot wijziging van bestaand beleid of vorming van nieuw beleid van Woonforte.
  • Als de klacht betrekking heeft op personeel van Woonforte en/of door Woonforte ingeschakelde derden.

Wanneer hoor ik wat over mijn klacht die ik heb ingediend bij de Klachtencommissie?

U ontvangt een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling volgens de klachtenregeling van Woonforte. De voorzitter van de Klachtencommissie besluit of uw klacht behandeld wordt.

Als uw klacht niet behandeld wordt, dan krijgt u binnen twee te horen waarom niet.

Als de klachtencommissie uw klacht behandelt, geeft zij binnen zes weken na ontvangst van uw klacht een bindend advies aan de directie van Woonforte.

U krijgt een kopie van dit advies. Binnen drie weken na het advies van de commissie krijgt u een schriftelijke uitspraak van de directie van Woonforte.

Kan ik mijn klacht persoonlijk uitleggen aan de klachtencommissie?

De klachtencommissie kan besluiten een hoorzitting te houden als zij of één van de partijen dit wenst. U heeft dan de mogelijkheid om persoonlijk een uitleg te geven over uw klacht.

Tijdens de zitting kunt u zich laten bijstaan door een adviseur. De eventuele kosten daarvan zijn wel voor uw rekening.

Kan ik een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

Ja, dat kan. Maar eerst doorloopt u de klachtenprocedure bij Woonforte:

  • U dient uw klacht schriftelijk in bij Woonforte of via het klachtenformulier.
  • Woonforte stuurt binnen drie werkdagen na binnenkomst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging.
  • De verantwoordelijke teammanager stuurt binnen drie weken na binnenkomst van de klacht een schriftelijk antwoord naar u. Kan een schriftelijk antwoord door bijzondere omstandigheden (zoals een noodzakelijk deskundigenonderzoek) niet binnen drie weken worden gegeven, dan ontvangt u schriftelijk bericht over de reden hiervan. In dit bericht staat wanneer u het schriftelijk antwoord ontvangt.

Pas wanneer u het niet eens bent met het antwoord van Woonforte, dient u uw klacht schriftelijk in bij de Klachtencommissie.

Wat zijn de contactgegevens van de Klachtencommissie?

U dient uw klacht schriftelijk in. U kunt uw klacht rechtstreeks melden aan de klachtencommissie  door een e-mail te sturen aan klachtencommissie@Woonforte.nl. Daarna krijgt u bericht over de verdere afhandeling van de klacht.

Het is niet mogelijk telefonisch contact op te nemen met de Klachtencommissie.

Wie zitten er in de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie is onafhankelijk en staat dus niet aan de kant van de huurder of aan die van de woningcorporatie.

Er zitten vijf leden in de klachtencommissie. Twee leden worden voorgedragen door de Huurdersorganisatie, twee leden worden voorgedragen door de directie van Woonforte.

De voorzitter wordt voorgedragen door de overige vier leden van de commissie.