Inschrijving splitsen

Veel gevraagd over Inschrijving splitsen

Mijn partner is overleden. Wij staan samen inschreven. Wat moet ik doen?

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Staat u samen ingeschreven?
Dan geldt het volgende:

Heeft u beiden dezelfde inschrijftijd?
Dan kunt u een kopie van de overlijdensakte sturen. We wijzigen de inschrijving dan op uw naam.

Was uw partner langer dan u ingeschreven?
Dan heeft u recht op de volledige inschrijftijd als u u aantoont dat er op de start van de inschrijving al sprake was van een duurzame huishouding. 
Een duurzame huishouding toont u aan met één van deze documenten:

- een kopie trouwboekje of geregistreerd partnerschap,
- een kopie samenlevingscontract
- een afschrift gezamenlijke bankrekening (met datum start inschrijving).

Bent u nog niet ingeschreven?
Ook dan kunt u de inschrijving overnemen, als u aantoont dat er sprake was van een duurzame huishouding.

Verzoek indienen
Stuur uw verzoek om de inschrijving van uw partner ongedaan te maken aan één van de deelnemende corporaties. Stuurt u de akte van overlijden mee? Dan kan dit voor u verwerkt worden.

Of gaat u met de akte van overlijden langs het kantoor van de corporatie bij u in de buurt.

Wij willen onze inschrijving splitsen. Hoe wordt de inschrijftijd verdeeld?

Bij een splitsing van de inschrijving verandert er voor de hoofd-aanvrager niets. Deze behoudt zijn/haar eigen inschrijfnummer en inschrijftijd.

De mede-aanvrager krijgt een nieuwe, eigen inschrijving.

Hoeveel inschrijftijd de mede-aanvrager krijgt kan verschillen: 

Bij een splitsing behoudt elke aanvrager de eigen, opgebouwde inschrijftijd. Zijn de inschrijvingen ooit samengevoegd? Dan krijgt de mede-aanvrager de inschrijftijd terug van zijn/haar oude inschrijfnummer. 

Is er sprake van een huwelijk, samenlevingscontract of een gezamenlijk bankrekeningnummer? Dan kan de aanvangsdatum hiervan belangrijk zijn. Mogelijk heeft de mede-aanvrager dan recht op meer inschrijftijd.

Wij kunnen de inschrijfdatum van de mede-aanvrager corrigeren.

Stuurt u ons een schriftelijk verzoek, voorzien van:

  • uw inschrijfnummer
  • kopieën van beide legitimatiebewijzen
  • een kopie van uw trouwboekje, of uw geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract of gezamelijke bankrekening (met datum start inschrijving).

U kunt de gegevens sturen naar: Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn. Of mailen naar service@woonforte.nl.

Na ontvangst en goedkeuring wordt de inschrijfdatum van uw mede-aanvrager aangepast. Daarna vernietigen wij de door u ingeleverde documenten. Stuur dus alleen kopieën in.

Ik sta samen met iemand ingeschreven. Kan ik die persoon van mijn inschrijving verwijderen?

Ja, dat is mogelijk. Wij kunnen uw inschrijving splitsen. Uw mede-aanvrager kan dan kiezen voor een eigen inschrijving of voor uitschrijving. Dit zijn de regels:

  • Splitsing van de inschrijving moet plaatsvinden binnen twee jaar na beëindiging van de relatie.
  • Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.
  • U kunt een splitsing aanvragen bij één van de corporaties. Het splitsingsformulier vindt u op www.hureninhollandrijnland.nl. De mede-aanvrager krijgt een nieuwe, eigen inschrijving. Voor de hoofd-aanvrager verandert er niets.

De kosten voor de nieuwe inschrijving zijn € € 7,50. Nadat er een bevestiging van de splitsing is ontvangen kan voor de nieuwe inschrijving het inschrijfgeld betaald worden. Na inloggen verschijnt er een betaalscherm om de betaling te regelen.

Wilt u weten hoeveel inschrijftijd u meekrijgt als mede-aanvrager? Zie hiervoor de vraag: 'Wij willen onze inschrijving splitsen. Hoe wordt de inschrijftijd verdeeld?'.