Huurovereenkomst

Gefeliciteerd met uw woning! Welkom bij Woonforte. U wordt een (nieuwe) huurder van Woonforte. Of: u was al huurder, maar u verhuist naar een andere huurwoning. Dan krijgt u een nieuwe huurovereenkomst. In de huurovereenkomst spreken we met elkaar af wat u huurt en hoe u het huurt. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat u akkoord met de gemaakte afspraken.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Waar vind ik de algemene voorwaarden van mijn huurovereenkomst?

Algemeen

Bij uw huurcontract ontvangt u de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U vindt de algemene huurvoorwaarden als digitaal document hiernaast.

Deze algemene huurvoorwaarden blijven gelden zolang u in de woning blijft wonen.

In de loop van de tijd zijn de huurvoorwaarden een aantal keren aangepast. Deze aanpassingen gelden niet voor de huurovereenkomsten die al zijn afgesloten. Voor deze huurders blijven de oude huurvoorwaarden gelden zoals zij die hebben ontvangen bij het ondertekenen van het huurcontract. U vindt de datum van aanpassing op de algemene huurvoorwaarden zelf.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst ontvangen?

Algemeen

U kunt uw huurcontract downloaden in Mijn Woonforte onder Mijn contactmomenten.

Kan ik als kind het huurcontract overnemen van mijn ouder(s)?

Algemeen

Nee, in principe niet.

Uitzondering

Een kind kan alleen bij uitzondering medehuurder worden. Bijvoorbeeld als het kind voor langere en aaneengesloten tijd in het ouderlijk huis de ouders verzorgt en daar ook verblijft.

Aanvraag

Komt u in aanmerking? Mail ons uw aanvraag (service@woonforte.nl). Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de situatie.

Mag ik zelf een energieleverancier kiezen?

Algemeen

Ja, voor uw eigen woning mag u zelf kiezen welke energieleverancier uw wilt. U moet zelf uw begin- en eindmeterstand doorgeven aan uw leverancier.

Ik heb mijn huurovereenkomst nog niet ontvangen. Wanneer krijg ik deze?

Algemeen

Neemt u contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop. Zij zal dit alsnog voor u regelen.
De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik heb een woning toegewezen gekregen. Welke werkzaamheden zijn/worden er in de woning uitgevoerd?

Algemeen

Neemt u contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop. De consulent kan u daar meer over vertellen. De contactgegevens vindt u op onze website.