Buurtkanjers

Een buurtkanjer is een huurder van Woonforte die iets doet voor de buurt, straat of flat. Planten verzorgen, afval opruimen of iets heel anders. Samen werken aan een leuke en nette buurt. 

Interesse om ook een buurtkanjer te worden? Laat het ons weten. We denken graag met u mee en ondersteunen u waar nodig.

Veel gevraagd over Buurtkanjers

Kan ik ook buurtkanjer worden?

Ja, graag zelfs. Wij hebben 2 soorten buurtkanjers.

Vrijwilligers

  • Zij ontvangen geen vergoeding, maar Woonforte helpt wel met materialen.
  • Zij organiseren leuke dingen voor bewoners (bijvoorbeeld knutselen met kinderen) of prikken zwerfvuil. 


Medewerkers

  • Zij tekenen bij ons een contract en krijgen een vergoeding.
  • Zij doen 3x per week schoonmaakwerkzaamheden in het complex. 

 

Wilt u zich aanmelden als Buurtkanjer? Of meer informatie? Neem dan contact op met uw buurtbeheerder of uw buurtconsulent.

Wat zijn Buurtkanjers?

Buurtkanjers zijn huurders van Woonforte die helpen om hun flat en de omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit doen zij door bewoners aan te spreken op hun gedrag, regelmatig zwerfvuil op te ruimen of door vernielingen aan de buurtbeheerder of Woonforte te melden.

Ook voor leuke activiteiten in flat of buurt

Buurtkanjers werken onder begeleiding van de buurtbeheerder van Woonforte. Samen met gemeente en politie werken ze aan een leefbare woonomgeving. Ze kunnen ook voorstellen doen voor leuke activiteiten voor de buurt, om zo de leefbaarheid te vergroten. Minimaal 3 bewoners van verschillende adressen zijn betrokken bij de organisatie van zulke activiteiten. Zij maken een kort verslag en zo mogelijk foto’s van de activiteit.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe buurtkanjers

Wij zijn actief op zoek naar buurtkanjers. Informatie hierover vindt u op onze website. Kijk voor ideeën ook eens op de facebookpagina van Woonforte Buurtkanjers.