Urgentie

Heeft u dringend een woning nodig? In noodgevallen kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Daarmee krijgt u voorrang op een groot deel van het woningaanbod.

LET OP: Bemiddelingsbureaus die u veel geld vragen om de urgentieaanvraag te verzorgen, kunt u NIET vertrouwen. Zij kunnen geen urgentieaanvraag voor u indienen. Dat kan alléén met hulp van een in de regio werkzame woningcorporatie!

Veel gevraagd over Urgentie

Als ik urgentie heb, krijg ik dan een woning van Woonforte?

Nee, u moet nog steeds zelf een woning zoeken.

Lukt u dit niet binnen 4 maanden? Dan kijken wij met u mee en biedt Woonforte u eenmalig een passende woning aan. Deze mag u dan niet weigeren. Doet u dit wel, dan wordt uw urgentie ingetrokken.

Wie bepaalt of ik urgentie krijg?

Alleen de onafhankelijke Urgentiecommissie mag bepalen of u een urgentieverklaring krijgt of niet. Woonforte mag u alleen adviseren of helpen met uw aanvraag. Vaak kunnen we een goede inschatting maken of een urgentie-aanvraag in uw situatie kans maakt.

Hoe lang duurt een urgentie-aanvraag?

Na ontvangst van uw complete aanvraag heeft de Urgentiecommissie ongeveer 8 weken nodig om een beslissing te nemen. Soms is een onderzoek bij de GGD in Leiden (bij medische of psychiatrische problemen) onderdeel van de procedure.

Als dit voor u van toepassing is, dan krijgt u hierover bericht. De procedure kan langer duren als er extra onderzoek nodig is of als er bewijsstukken ontbreken in uw aanvraag. 

Wat kost het aanvragen van een urgentie?

Een urgentie aanvragen kost € 65,-. Dit bedrag kunt u bij de aanvraag per pin betalen bij de woningcorporatie. Het is ook mogelijk om het bedrag zelf over te maken naar de Urgentiecommissie. U ontvangt daar bij de aanvraag informatie over.
Dit bedrag krijgt u niet terug, ook niet als uw aanvraag afgewezen wordt.

Welke papieren heb ik nodig voor mijn urgentie aanvraag?

Behalve een aantal standaard gegevens, zoals kopie legitimatie, inkomensgegevens en een eigen verklaring, worden er per urgentiegrond meer gegevens gevraagd. Na het persoonlijke of telefonische intakegesprek krijgt u een checklist. Daarop staat aangevinkt wat u mee moet nemen voor de urgentie-aanvraag.

Mag iedereen urgentie aanvragen?

Iedereen mag urgentie aanvragen. Wij vertellen altijd wel graag van tevoren in hoeverre er een slaagkans is om urgentie te kunnen krijgen.

Mijn situatie voldoet niet aan de voorwaarden. Kan ik de urgentie-aanvraag doorzetten?

Als uw aanvraag niet voldoet aan de urgentiegronden dan kunt u alleen urgentie aanvragen op ‘hardheid’. Dit is een uitzondering en wordt ook zo gezien.

Deze grond wordt bij hoge uitzondering toegepast door de Urgentiecommissie. Dus ja, u kunt de aanvraag doorzetten maar de kans dat u urgentie krijgt is klein.

Wanneer wordt er geen urgentie verstrekt?

Er wordt geen urgentie gegeven als: 

 • u zelfredzaam bent.
 • het probleem meeverhuist. 
 • u de huur niet meer kunt betalen door eigen handelen, bijvoorbeeld omdat u schulden heeft gemaakt.
 • de woning door uitbreiding of hereniging van een gezin te klein wordt gevonden.
 • u zich onacceptabel en agressief heeft gedragen tegen een medewerker van een woningcorporatie of Holland Rijnland.
 • u overlast heeft veroorzaakt.
 • u een huurschuld heeft of in het verleden uit uw woning bent gezet door huurschuld.
 • u inwonend bent en zwanger raakt.

Wanneer ben ik volgens de urgentiecommissie zelfredzaam?

U bent zelfredzaam als:

 • u in staat bent tot kamerbewoning (alleenstaanden die voorzieningen kunnen delen)
 • u voldoende inschrijftijd heeft om zelf een woning te vinden:

       - Vanaf 55 jaar: 2 jaar inschrijftijd. Er worden in de regio Holland Rijnland woningen 
          aangeboden aan 55+ woningzoekenden met iets meer dan een jaar inschrijftijd.

        - Alleenstaanden: 5 jaar inschrijftijd. Er zijn plaatsen in de regio Holland Rijnland
          waar u met deze inschrijftijd al aanbiedingen kan krijgen. 

         - Meerpersoons huishoudens: 5,5 à 6 jaar inschrijftijd. Er worden in de regio
           Holland Rijnland woningen aangeboden aan woningzoekenden met deze 
           inschrijftijd

 • u een hoog inkomen en/of vermogen heeft.
 • u het afgelopen jaar woning(en) heeft geweigerd.

Ik woon nu niet in de regio Holland Rijnland. Kan ik urgentie aanvragen?

Om urgentie aan te kunnen vragen moet aanvrager minimaal 2 jaar ingeschreven staan in het BRP (Basisregistratie Personen) in een regiogemeente in Holland Rijnland.

Uitzonderingen hierop zijn aanvragen op de urgentie gronden 'verblijf in de vrouwenopvang' en 'verlenen of ontvangen van mantelzorg'. Bij deze gronden is de regionale binding niet vereist.

Waar kan ik urgentie aanvragen?

U kunt alleen urgentie aanvragen bij de woningcorporatie in uw eigen gemeente. Als u urgentie krijgt, dan geldt deze voor de hele regio waar uw gemeente onder valt. Hier is dat de regio Holland Rijnland.

Een onafhankelijke urgentiecommissie bepaalt of u in uw situatie daadwerkelijk een urgentieverklaring kunt krijgen.

Wat is urgentie?

Urgentie is een vorm van voorrang voor mensen die in acute woningnood zitten en voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Het gaat om echte noodsituaties.

Urgentieverklaring

Een urgentieverklaring wordt niet zomaar afgegeven. De onafhankelijke Urgentiecommissie bepaalt of een aanvrager een urgentieverklaring krijgt.

Bij een toekenning stelt de urgentie commissie ook het zoekprofiel (omschrijving van de woning die passend is bij uw situatie) vast. Krijgt u een woning aangeboden en u weigert, dan vervalt de urgentieverklaring. Ook het niet reageren op een peilen belangstelling wordt door de urgentie commissie als weigering gezien.

Zoeken met urgentie

De aanvrager mag nog steeds op alle woningen reageren. De urgentieverklaring is alleen te gebruiken voor woningen die passend voor de situatie zijn. Bij alle andere woningen geldt de urgentievoorrang niet.

 

Ik heb overlast van mijn buren. Krijg ik urgentie voor een andere woning?

Nee, dit is geen reden om urgentie te krijgen.