Inschrijven

Woonforte verhuurt bijna 10.000 huurwoningen in de gemeente Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland. 

Veel gevraagd over Inschrijven

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

Op www.hureninhollandrijnland.nl schrijft u zich in als woningzoekende voor de regio Holland Rijnland. Hier betaalt u € 7,50 per jaar en bouwt u inschrijfjaren op.  

U kunt zich inschrijven vanaf 18 jaar. De wachttijden in deze regio zijn lang. Daarom raden wij u aan om u direct vanaf 18 jaar in te schrijven als woningzoekende.

In regio Holland Rijnland werken de volgende gemeenten samen: Alphen aan den Rijn (inclusief Boskoop en Rijnwoude), Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

De vrijkomende woningen van de woningcorporaties (en enkele particuliere verhuurders) in de regio Holland Rijnland vindt u ook op www.hureninhollandrijnland.nl.

Vanaf welke leeftijd kan ik mij inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

U kunt inschrijven als u 18 jaar of ouder bent.

Jonger dan 18 jaar?
Dan kunt u inschrijven als de rechter heeft bepaald dat u als minderjarige extra rechten krijgt (handlichting). U kunt u dan inschrijven via één van de deelnemende woningcorporaties. U moet dan wel de rechterlijke uitspraak kunnen tonen.

Welke gegevens heb ik nodig om me in te schrijven als woningzoekende?

Algemeen

Persoonsgegevens
Bij het inschrijven wordt gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens van u en de meeverhuizende personen. Dit zijn bijvoorbeeld NAW gegevens, geboortedatum en contactgegevens.

Inkomensgegevens
Als u meteen wilt reageren op het woningaanbod dan heeft u ook de inkomensgegevens nodig van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar (niet van meeverhuizende kinderen).

Het persoonlijk belastbaar jaarinkomen (verzamelinkomen) vindt u op de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingdienst (via 0800 0543 of via uw DigiD). Als u de inschrijving heeft afgemaakt, kunt u het inkomen invullen onder de button 'mijn inkomen'.

Het uploaden van een inkomensverklaring bij uw inschrijving op Huren in Holland Rijnland is niet verplicht. Een inkomensverklaring is wel verplicht wanneer u een aanbieding van een woning ontvangt of wordt uitgenodigd voor een bezichtiging. Wij controleren uw inkomen om te bepalen of u aan de inkomenseisen van de woning voldoet. Dit kan alleen via een inkomensverklaring.

Zonder een inkomensverklaring is het niet mogelijk om een woning te huren.

Zijn er nog inkomenseisen om je te kunnen inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

Nee, voor een inschrijving als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland gelden geen inkomenseisen.

Wel geldt een maximaal jaarinkomen waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren. Dit is € 47.699 voor eenpersoonshuishoudens of € 52.671 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024). Het jaarinkomen is het toetsingsinkomen van uw huishouden, thuiswonende kinderen niet meegerekend.

Een corporatie kan een ander maximaal jaarinkomen vaststellen. Deze inkomenseis staat dan vermeld in de advertentie van de woning.

Moet ik in Nederland wonen om ingeschreven te mogen staan bij Huren in Holland Rijnland?

Algemeen

Nee, dit hoeft niet. Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich inschrijven als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland.

Waar kan ik mijn gegevens inzien en wijzigen van mijn inschrijving bij Huren in Holland Rijnland?

Algemeen

U kunt uw gegevens inzien en wijzigen wanneer u inlogt op www.hureninhollandrijnland.nl

In "Mijn gegevens" kunt u

  • uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen
  • uw persoonlijke gegevens aanpassen
  • documenten uploaden
  • berichten lezen
  • informatie vinden over uw betalingen en betalingen verrichten
  • uzelf uitschrijven

U kunt de meeste van uw persoonlijke gegevens zelf veranderen, behalve uw voorletters, achternaam, geslacht en geboortedatum.

Zorg dat uw gegevens actueel zijn. Staat er een oud (e-mail) adres of klopt het inkomen niet? U kunt daardoor aanbiedingen voor een woning missen!

Kan ik mijn inschrijftijd aan iemand anders geven?

Algemeen

Een inschrijftijd als woningzoekende is altijd persoonlijk. Het is niet mogelijk om inschrijftijd over te dragen aan familieleden of vrienden. Wel kunt u zich inschrijven met een medeaanvrager. Dan bouwt u beiden dezelfde inschrijftijd op en u betaalt eenmaal per jaar .

Heeft u een partner maar heeft u allebei een eigen inschrijfnummer? Als u kunt aantonen dat u op de start van de inschrijving een duurzame relatie met elkaar had: 

  • dan heeft u allebei recht op dezelfde inschrijftijd als woningzoekende bij Huren in Holland Rijnland;
  • dan kan uw inschrijving worden samengevoegd als u wilt en betaalt u eenmaal per jaar de inschrijvingskosten.

Een duurzame relatie kunt u aantonen met een kopie trouwboekje, samenlevingscontract of gezamenlijke bankrekening.
Als die documenten van een latere datum zijn dan de start van de inschrijving, dan geldt deze latere datum als inschrijvingsdatum voor uw partner. En geldt dat als zijn of haar inschrijftijd.

Hoofdaanvrager en medeaanvrager bouwen een zelfde inschrijftijd op, tenzij de mede-aanvrager later is toegevoegd. Bij splitsing van de inschrijving krijgt ieder de eigen inschrijftijd.

We verwachten een kindje. Telt een ongeboren kind mee bij de huishoudgrootte?

Algemeen

Nee, nog niet. Ongeboren kinderen tellen niet mee bij de samenstelling van het huishouden. U kunt uw kindje aan de inschrijving toevoegen na de geboorte.

Wanneer ben ik een starter en wanneer een doorstromer?

Algemeen

Per 1-1-2024 wordt bij het toewijzen van een woning via Huren in Holland Rijnland verschil gemaakt tussen een starter en een doorstromer. 

Doorstromer
Wanneer u een sociale huurwoning leeg achterlaat van een van de corporaties binnen de regio Holland Rijnland, bent u een doorstromer. Ook als u een nieuwbouw sociale huurwoning (met opleverdatum na 2023) van een particuliere verhuurder binnen de regio Holland Rijnland leeg achterlaat bent u een doorstromer. 

Als u een huurwoning in een andere regio leeg achterlaat, wordt u voor de regio Holland Rijnland alsnog gezien als starter.   

Starter
U bent een starter als u geen sociale huurwoning van een van de corporaties binnen de regio Holland Rijnland of nieuwbouw sociale huurwoning (met opleverdatum na 2023) van een particuliere verhuurder binnen de regio Holland Rijnland leeg achterlaat.

Eenvoudig gezegd; als u geen doorstromer bent, dan bent u een starter.