(Huur)woning verkopen

U heeft een woning gekocht van Woonforte. U wilt uw woning verkopen. Dan moet u de woning altijd eerst aanbieden aan Woonforte. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek bij het Verkoopteam indienen, per post of via een email: verkoopteam@woonforte.nl.

Dit is het geval als u heeft gekocht volgens de constructie Koop Garant, maar ook als u eerder heeft gekocht (met hoge korting) met een anti-speculatiebeding in uw koopovereenkomst. U ontvangt hiervoor dan een vrijwaringsbewijs.

Veel gevraagd over (Huur)woning verkopen

Ik wil mijn woning verkopen na het verstrijken van het antispeculatiebeding. Wat moet ik doen?

Algemeen

Vanaf 2008 hebben huurders met hoge kortingen woningen kunnen kopen. Waarschijnlijk heeft u een Slimmer Kopen-constructie (wonenCentraal) of Koop Garant-constructie (Trifolium Woondiensten) benoemd staan in uw koopcontract.

Bij de Slimmer Kopen-constructie moet u van ons een vrijwaringsbrief ontvangen. Woonforte koopt in principe de woning niet terug maar u heeft voor doorverkoop wel deze brief nodig. Stuur hiervoor een mailbericht aan verkoopteam@Woonforte.nl

De Koop Garant-constructie betekent dat als u de woning wilt doorverkopen dat u deze altijd eerst aan Woonforte moet aanbieden. Stuur een mail aan verkoopteam@Woonforte.nl. Dan kopen we óf de woning van u terug of niet. Kopen we de woning niet terug dan bent u vrij om de woning zelf te verkopen. 

Krijg ik bij verkoop van mijn woning aan Woonforte de marktwaarde?

Algemeen

Als Woonforte uw woning van u gaat terugkopen volgens de Koop Garant-constructie, dan vindt een taxatie plaats. Woonforte koopt de woning terug volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de koopakte. Van dit aanbod wordt niet afgeweken. Of u uw woning verkoopt, blijft uiteraard uw eigen keuze.

Dit geldt alléén als er een clausule KoopGarant in uw koopovereenkomst is opgenomen. Als dit niet zo is, ontvangt u van Woonforte een vrijwaringsbewijs waarmee u uw woning geheel volgens eigen inzichten kunt verkopen.