Woning opleveren

Nadat u de woning heeft opgezegd via Mijn Woonforte belt de opzichter u voor een telefonische voorinspectie. De opzichter legt uit hoe u de huurwoning aan ons moet opleveren. Uiteraard kunt u uw vragen stellen. Tip: schrijf al uw vragen vooraf op (direct na het insturen van uw huuropzegging). Zo heeft u een lijstje bij de hand en vergeet u geen vragen.

Bij de bevestiging van de opzegging ontvangt u de Checklist ‘verhuizen’. We verwachten van u dat de huurwoning leeg, heel en schoon is.

Veel gevraagd over Woning opleveren

Ik heb de huur opgezegd en Woonforte verkoopt deze woning. Mag ik iets achterlaten?

Kort na uw huuropzegging belt de opzichter u voor een telefonische voorinspectie. U kunt met de opzichter overleggen of u bepaalde zaken zoals laminaat of (rol)gordijnen mag achterlaten.

Als tijdens de eindinspectie blijkt dat ik de woning niet goed heb opgeleverd, wat dan?

De opzichter belt u vanuit de woning en bespreekt met u of u de kans krijgt om de woning alsnog juist op te leveren.

 

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik de woning opleveren?

We verwachten van u dat de woning leeg, heel en schoon is. 

Hierover maakt u samen met de opzichter afspraken tijdens de telefonische opname.
Alle onderdelen die Woonforte moet maken of moet schoonmaken, worden op uw kosten uitgevoerd.

In de Checklist Verhuizen vindt u de onderdelen waarop de woning gecontroleerd wordt door de opzichter.

Mag ik mijn Wmo- voorziening achterlaten als ik ga verhuizen?

De opzichter vertelt u bij de telefonische opname welke aanpassingen er eigendom zijn van de huurder en welke in bruikleen zijn gegeven. Vaak gaat het om wandbeugels of trapliften. Wandbeugels worden in principe bij verhuizing verwijderd op kosten van Woonforte. In seniorenwoningen blijven ze meestal zitten zodat de volgende bewoner daar ook gebruik van kan maken. De traplift in de woning wordt altijd verwijderd. U kunt met Participe een afspraak te maken zodat de traplift verwijderd kan worden.

Wanneer er bij overlijden geen erfgenamen zijn, regelt onze opzichter dit met Participe.

Ik heb mijn huur opgezegd. Moeten alle aanpassingen in de woning worden verwijderd?

Gaat u verhuizen? Heeft u in uw woning geklust of is er verbouwd met toestemming van Woonforte?  

In de meeste gevallen mag u deze aanpassing gewoon laten zitten. In de toestemmingsbrief die u van ons heeft gekregen, staat of u deze mag achterlaten in de woning. Of dat u deze kunt laten overnemen door de nieuwe huurder van de woning.   

Als de nieuwe huurder de door u aangebrachte aanpassing niet wil overnemen, moet u deze alsnog zelf verwijderen. U moet de woning dan terug brengen in originele staat.

Vloerbedekking mag nooit achtergelaten worden in de woning, ook niet op de trap. Tenzij de nieuwe huurder dit ter overname wil.