Serviceabonnement

Met het serviceabonnement zorgt Woonforte voor reparaties en onderhoud van een aantal onderdelen in of aan uw woning waar u anders zelf verantwoordelijk voor bent. 

Veel gevraagd over Serviceabonnement

Hoe zeg ik mijn serviceabonnement op?

De minimale looptijd van het serviceabonnement is 1 jaar. Daarna kunt u uw abonnement per maand opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen per de 1e dag van de maand.

Bij verhuizing stopt het abonnement altijd vanzelf op uw laatste huurdag.

U zegt uw abonnement eenvoudig en snel op via het formulier Serviceabonnement.

Mag iedereen een serviceabonnement afsluiten?

Alleen huurders van Woonforte kunnen een serviceabonnement afsluiten. Ook onze huurders in een VvE complex. Aan het afsluiten van een serviceabonnement zijn voorwaarden verbonden. 

Dit zijn de voorwaarden:

  • U heeft geen betalingsachterstanden (zodra uw achterstand weg is, mag u alsnog een serviceabonnement aanvragen).
  • U betaalt zelf uw huur (als iemand anders uw huur betaalt, bijvoorbeeld een bewindvoerder of ouder, dan moet deze schriftelijk akkoord gaan met uw aanvraag).

Voldoet u aan de voorwaarden? En wilt u een serviceabonnement afsluiten? U regelt dit eenvoudig en snel via het formulier Serviceabonnement.

Ben ik als huurder verplicht een serviceabonnement af te sluiten?

Nee, u mag zelf kiezen of een serviceabonnement voor u handig is. Het is geen verplichting.

Wat zijn de regels van het serviceabonnement?

De spelregels van het serviceabonnement leest u hiernaast in het document Reglement serviceabonnement.

Als u een serviceabonnement afsluit, krijgt u het reglement toegestuurd bij de bevestigingsbrief.

Heeft een serviceabonnement invloed op mijn huurtoeslag?

Nee, de kosten van het serviceabonnement tellen niet mee voor de berekening van de huurtoeslag.

U meldt zich eenvoudig en snel aan voor een serviceabonnement via het formulier Serviceabonnement.

Wordt het serviceabonnement elk jaar duurder?

De kosten van het serviceabonnement vallen niet onder de jaarlijkse huurverhoging. Wel wordt het bedrag voor het serviceabonnement elk jaar opnieuw vastgesteld op 1 juli. Maar dit betekent niet altijd dat het bedrag omhoog gaat. 

Hoe meld ik een reparatie als ik een serviceabonnement heb?

Net als elk ander reparatieverzoek, kunt u dit doen via het formulier Reparatie aanvragen. Als een reparatie niet onder het serviceabonnement valt dan bellen wij (of de aannemer) u op om te overleggen.

Hoe meld ik me aan voor het serviceabonnement?

Via het formulier Serviceabonnement meldt u zich eenvoudig en snel aan voor het serviceabonnement.

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u binnen 3 werkdagen van ons een schriftelijke bevestiging of reactie.

Ingangsdatum

Uw abonnement gaat al in op het moment van uw aanmelding.

Betaling

U gaat pas betalen voor uw abonnement op de 1e dag van de maand ná uw aanmelding. Ook als uw abonnement al eerder ingaat.

Voorbeeld: u meldt uzelf aan op 8 februari. Uw abonnement gaat dan in op 8 februari. U gaat betalen vanaf 1 maart. De kosten van het serviceabonnement worden door ons bij uw huurbedrag opgeteld.

Als de huur al bij u in rekening is gebracht, dan vragen wij u om het bedrag van het serviceabonnement 1 keer zelf aan ons over te maken. Als u dit moet doen, dan staat dit in de bevestigingsbrief die u ontvangt. Dit vragen we u maar 1 keer te doen. Daarna gaat de afschrijving automatisch gelijk met het huurbedrag.

Wat kan ik laten repareren met het serviceabonnement?

In het Onderhouds-ABC leest u welke onderdelen u zelf moet repareren en welke onderdelen Woonforte voor u repareert. Als u een serviceabonnement heeft, voeren wij verschillende reparaties voor u uit waarvoor u anders zelf verantwoordelijk bent. U leest in het overzicht hiernaast welke onderdelen in het serviceabonnement zitten.

Let op! Het serviceabonnement geldt niet als iets kapot is door opzet, onjuist gebruik of nalatigheid (wanneer u iets niet heeft gedaan, wat u wel had moeten doen).

Ook kunt u het abonnement niet gebruiken voor uw eigendommen (bijvoorbeeld voorzieningen die u zelf heeft geplaatst of heeft overgenomen van de vorige bewoner).

Wat is een serviceabonnement?

Als huurder bent u voor sommige reparaties zelf verantwoordelijk. Als u een serviceabonnement heeft, doen wij een deel van deze werkzaamheden voor u. Hiervoor betaalt u dan een maandelijks bedrag in uw huurprijs.

Kosten

Een serviceabonnement kost € 5,25 per maand. Dit bedrag wordt dan automatisch bij uw huurprijs opgeteld.

De prijs van het serviceabonnement wordt elk jaar op 1 juli opnieuw vastgesteld. Als de prijs verandert dan laten wij u dit natuurlijk weten.

U kunt zich eenvoudig en snel aanmelden via het formulier Serviceabonnement.