Nieuwe woning niet in orde?

Bekijk de woning goed na het ondertekenen van de huurovereenkomst. Als er toch iets niet in orde is met uw woning, geef dat aan ons door! Als er reparaties nodig zijn, dan maakt u hierover een afspraak. Na 28 dagen (vanaf het moment van ondertekenen) geldt het onderhoudsABC. Hierin staat wie (u of Woonforte) verantwoordelijk is voor de reparatie.

Veel gevraagd over Nieuwe woning niet in orde?

Geen afvalpas in de woning?

Algemeen

De afvalpas hoort bij de woning en is wijkgebonden. Deze moet in de woning worden achtergelaten. Kijkt u even in de keukenla?

Is er geen afvalpas aanwezig? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. De pas van de vorige huurder wordt dan geblokkeerd. Stuur een mailbericht aan gemeente en vermeld dat u een nieuwe huurder bent en er geen afvalpas in uw woning aanwezig is. De eerste aanvraag is gratis. Bent u een afvalpas kwijt dan bedragen de kosten € 14,05.

Ik heb een klacht na oplevering (een reparatieverzoek voor mijn nieuwe woning). Hoe kan ik deze indienen?

Algemeen

Tot 4 weken (28 kalenderdagen) na het tekenen van het huurcontract kunt u nog alle klachten over de woning doorgeven.

Mail dan uw klacht naar service@woonforte.nl en stuur zo mogelijk ook foto's mee. 

Na 4 weken geldt voor alle huurders het Onderhouds-ABC. Hierin staat wie (u of Woonforte) verantwoordelijk is voor de reparatie: Onderhouds-ABC.

Wilt u een reparatieverzoek indienen? Dat kan hier: formulier Reparatie aanvragen