Huurovereenkomst

Gefeliciteerd met uw woning! Welkom bij Woonforte. U wordt een (nieuwe) huurder van Woonforte. Of: u was al huurder, maar u verhuist naar een andere huurwoning. Dan krijgt u een nieuwe huurovereenkomst (of huurcontract). In de huurovereenkomst spreken we met elkaar af wat u huurt en hoe u het huurt. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat u akkoord met de gemaakte afspraken.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Ik heb een woning toegewezen gekregen. Welke werkzaamheden zijn/worden er in de woning uitgevoerd?

Algemeen

Neemt u contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop. De consulent kan u daar meer over vertellen. De contactgegevens vindt u op onze website.

Ik heb mijn huurovereenkomst nog niet ontvangen. Wanneer krijg ik deze?

Algemeen

Neemt u contact op met uw consulent Verhuur en Verkoop. Zij zal dit alsnog voor u regelen.
De contactgegevens vindt u op onze website.

Geen afvalpas in de woning?

Algemeen

De afvalpas hoort bij de woning en is wijkgebonden. Deze moet in de woning worden achtergelaten. Kijkt u even in de keukenla?

Is er geen afvalpas aanwezig? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. De pas van de vorige huurder wordt dan geblokkeerd. Stuur een mailbericht aan gemeente en vermeld dat u een nieuwe huurder bent en er geen afvalpas in uw woning aanwezig is. De eerste aanvraag is gratis. Bent u een afvalpas kwijt dan bedragen de kosten € 14,05.

Waar vind ik de algemene voorwaarden van mijn huurovereenkomst?

Algemeen

Bij uw huurcontract ontvangt u de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. U vindt de algemene huurvoorwaarden als digitaal document hiernaast.

Deze algemene huurvoorwaarden blijven gelden zolang u in de woning blijft wonen.

In de loop van de tijd zijn de huurvoorwaarden een aantal keren aangepast. Deze aanpassingen gelden niet voor de huurovereenkomsten die al zijn afgesloten. Voor deze huurders blijven de oude huurvoorwaarden gelden zoals zij die hebben ontvangen bij het ondertekenen van het huurcontract. U vindt de datum van aanpassing op de algemene huurvoorwaarden zelf.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst ontvangen?

Algemeen

U kunt uw huurcontract downloaden in Mijn Woonforte onder Mijn contactmomenten.