Servicekosten

U betaalt elke maand een voorschot voor servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de centrale verwarming, onderhoud van een eventuele binnentuin en de schoonmaak van algemene ruimten.

Veel gevraagd over Servicekosten

Welke servicekosten berekent Woonforte door aan huurders?

Algemeen

Administratiekosten
De administratiekosten berekent Woonforte per onderdeel. Deze staan dus niet apart op de huurspecificatie vermeld. 

-  Centrale verwarming
   Woningen met warmtemeters: 1% administratiekosten
   Woningen zonder warmtemeters: 2% administratiekosten
-  Warm water: 1% administratiekosten 
-  Alle overige serviceonderdelen: 5% administratiekosten

Centrale verwarming
In gebouwen met een collectief centraal verwarmingssysteem verrekent Woonforte de kosten voor het gasverbruik.

  • Heeft u geen warmtekostenverdeelmeters in uw woning?
    Dan betaalt u een deel van het totale gasverbruik van het gebouw. Uw deel is gebaseerd op het aantal vierkante meters verwarmd vloeroppervlak in uw woning.
  • Heeft u wél warmtekostenverdeelmeters in uw woning?
    Dan betaalt u variabele en vaste energiekosten. 

Warm water
Deze kosten zijn voor het waterverbruik en het gas om het water op te warmen. U betaalt voor uw eigen verbruik, op basis van uw meterstanden. De afrekening van Ista of Techem is verwerkt in de afrekening van Woonforte.

Elektra algemene ruimten
Dit zijn kosten voor alle verlichting in de algemene ruimten. Bijvoorbeeld verlichting in entrees, galerijen, bergingsgangen, portieken, maar ook voor de werking van liftinstallaties en cv-installaties. Het totaalverbruik wordt verdeeld over het aantal woningen.
 
Glasverzekering
Dit is een bijdrage aan de glasverzekering. Woonforte heeft een collectieve, goedkope glasverzekering. Dat kost u slechts € 1,00 per maand. Dit is veel goedkoper dan wanneer u zelf een glasverzekering afsluit. U bent verzekerd van vakkundig glasschade-herstel. U vindt de bijdrage terug in uw overzicht van de servicekosten. Deze wordt niet in de servicekosten  afgerekend.

Huisvuil
Als bij uw gebouw geen ondergrondse containers zijn dan heeft u een containerruimte. De genoemde kosten 'huisvuil' zijn voor het verplaatsen van de huisvuilcontainers vanuit de containerruimte naar buiten. De gemeente leegt deze containers regelmatig.

Reinigen
Dit zijn de kosten van de schoonmaak van algemene ruimten in uw gebouw. Woonforte verdeelt de kosten over het aantal woningen. In de hal van uw gebouw hangt een overzicht van het schoonmaakprogramma.

Glasbewassing
De kosten van het glasbewassingsprogramma verdeelt Woonforte over het aantal woningen dat in dit programma is opgenomen.

Waterverbruik algemene ruimten
Dit zijn de kosten voor het verbruik van water in de algemene ruimten. Zoals voor het schoonmaken van de algemene ruimten.

Rioolontstopping
Dit is een bijdrage aan de kosten voor de rioolontstoppingsservice. Deze wordt in de servicekosten niet afgerekend. Woonforte heeft een collectieve verzekering voor al haar huurders afgesloten. Hierdoor bent u goedkoper uit. U vindt dit terug in uw overzicht van servicekosten.

Zonnepanelen

Losse (roerende) panelen

Vanaf 1 juni 2022 geldt (voor nieuwe huurders) een gebruikersvergoeding voor losse zonnepanelen. Deze bijdrage is € 3,25 per paneel, per maand. Dit geldt voor een periode van maximaal 15 jaar vanaf het moment van plaatsing.

Geïntegreerde panelen

Dit zijn panelen die vast verbonden zijn aan het dak. Bij deze panelen worden de kosten opgenomen in de kale (netto) huurprijs.

Hoe werkt blokverwarming?

Algemeen

Bij blokverwarming worden meerdere woningen verwarmd door één cv-ketel. Als u gebruik maakt van blokverwarming, dan heeft u zelf geen cv-ketel in de woning. De warmte komt vanuit een centrale cv-ketel via buizen in uw woning. De warmte wordt door gewone radiatoren afgegeven in de woning. 

Let op. Wilt u hoge gasprijzen ontwijken? Draait u de radiatoren helemaal dicht en gebruikt u een andere manier van verwarmen? We adviseren u om dat niet te doen. Juist om hele hoge kosten in de eindafrekening te voorkomen. 
Waarom niet de radiator helemaal dichtdraaien? In deze video leggen wij uit waarom en hoe blokverwarming werkt. 

Waar vind ik een overzicht van de servicekosten waar ik voor betaal?

Algemeen

Een overzicht vindt u op uw huurspecificatie. Deze ontvangt u als er iets wijzigt in uw huur of servicekosten. U kunt het overzicht ook vinden op Mijn Woonforte.

Kunnen mijn servicekosten zomaar wijzigen?

Algemeen

Nee, dat kan niet zomaar zonder overleg.

Voor de voorschotten geldt:
Deze moet u zelf elk jaar verhogen. Houd hierbij rekening met de elk jaar weer stijgende energiekosten.

Voor alle servicekosten geldt: 
Woonforte mag niet zomaar het pakket van levering van diensten wijzigen. Hiervoor is toestemming nodig van de huurdersorganisatie of de bewonerscommissie. 

Wanneer de kosten voor de niet-individuele servicekosten stijgen, mogen de voorschotten wel verhoogd worden.
Soms gaat het om een service die aan alle huurders tegelijk wordt geleverd. Bijvoorbeeld de schoonmaak van de algemene ruimtes, het aanstellen van een huismeester, of het plaatsen van warmtemeters in de woningen.

In dat geval moet ook nog minimaal 70% van de huurders akkoord gaan met de wijziging. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, geldt de wijziging voor alle huurders. Als u het hiermee als huurder niet eens bent, kunt u naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dit moet u dan doen binnen 8 weken nadat wij u hebben laten weten dat 70% wel heeft ingestemd. Dit staat omschreven in artikel 7:261 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

De servicekosten worden automatisch meegerekend in uw maandelijkse huurprijs. Uw maandelijkse huurprijs bestaat uit de basishuur plus de voorschotbedragen voor de servicekosten. U betaalt de servicekosten dus niet apart aan ons.

Tellen mijn servicekosten mee voor de huurtoeslag?

Algemeen

Sommige servicekosten mag u bij de kale huurprijs optellen bij uw aanvraag huurtoeslag. Dit zijn de 'subsidiabele' servicekosten. Er bestaan 4 soorten subsidiabele servicekosten. Bij Woonforte betaalt u maandelijks alleen voor de volgende  2 soorten subsidiabele servicekosten:

  • elektraverbruik in gemeenschappelijke ruimtes
  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimtes

Betaalt u voor deze servicekosten? Dan mag u deze optellen wij de huurprijs. Per soort mag u maximaal € 12,00 bij de huurprijs optellen. Ook als u eigenlijk een hoger bedrag betaalt.

Hoe worden de standen van de warmtekostenverdeelmeters op mijn verwarmingen opgenomen?

Algemeen

Opname van de standen van op afstand uitleesbare warmtekostenverdeelmeters

Een opnemer van Ista neemt 1x per jaar uw meterstanden op. Dit gebeurt aan het begin van het nieuwe jaar. Hij neemt dan de stand per 31 december op.
Dit gebeurt radiografisch (op afstand). U hoeft dus niet thuis te zijn.

U hoeft niets zelf te doen. Met deze meterstanden bepaalt Ista uw verbruik van een heel jaar.

Heeft uw woning geen op afstand uitleesbare warmtekostenverdeelmeters?
Dan komt er een opnemer van Ista bij u thuis. Als u niet thuis bent, dan wordt er een kaartje in de bus gedaan. Als we u meerdere keren niet thuis treffen, dan wordt er een schatting gemaakt van uw standen en verbruik.

Verhuizen
Bij verhuizing wordt er een tussentijdse registratie (TTR) gedaan. 

Ik heb geen collectieve cv. Moet ik toch een voorschot voor cv/warm water betalen?

Algemeen

Nee. Dit geldt alleen voor bewoners van gebouwen met blokverwarming.

Heeft u een individuele cv-installatie (een eigen ketel in uw woning)?

Dan betaalt u aan uw eigen energieleverancier. U bent zelf verantwoordelijk voor uw voorschot bij uw energieleverancier. Wij raden u aan rekening te houden met wisselde gasprijzen.

Wat zijn warmtekostenverdeelmeters?

Algemeen

Dit zijn de digitale metertjes op uw radiatoren.

Deze meten uw precieze warmteverbruik. Zo kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk (naar verbruik) verdeeld worden. Zo betaalt u wat u echt aan warmte verbruikt heeft.

De vaste kosten (35% van het totaal) zijn voor iedereen gelijk. Op de variabele kosten (65% van het totaal, gemeten via de warmtemeters) heeft u zelf invloed.

Zuinige stokers worden dus een beetje benadeeld door “grote” stokers. Door warmteverbruiksmeting komen mensen meer te weten over hun eigen stookgedrag. Hierdoor letten mensen beter op hoeveel zij stoken.

Dit leidt tot een gemiddelde energie- (kosten)besparing van 20% tot 25%.

Moet ik zelf de meterstand doorgeven aan de water- en energieleverancier?

Algemeen

Dat verschilt. De jaarlijkse meterstanden worden voor u opgenomen. Dit gebeurt digitaal (op afstand) als u slimme meters heeft. Zo niet, dan krijgt u een kaartje in de bus of een mail om uw meterstanden door te geven.

Als u gaat verhuizen moet u wel zelf uw meterstanden doorgeven aan uw water- en energieleverancier.

Waarom worden mijn ramen niet gewassen?

Algemeen

Glasbewassing kost geld. Deze kosten worden aan de huurders doorbelast in de servicekosten. 

Als er met de huurders geen afspraken zijn gemaakt over glasbewassing dan gebeurt dit niet in het gebouw. Woonforte mag de servicekosten niet zo maar wijzigen. Dus we kunnen niet zomaar de glasbewassing erbij doen. Hiervoor moet de huurdersorganisatie of bewonerscommissie akkoord gaan. Daarna moet meer dan 70% van de huurders toestemming hiervoor geven.

Woonforte mag dus niet zelf beslissen of de ramen gewassen worden of niet. Dit beslissen de huurders van een gebouw samen. U kunt hier de huurdersorganisatie voor benaderen of de bewonerscommissie, als deze voor uw buurt er is. Alleen het onbereikbare glas wordt door Woonforte uitgevoerd en bekostigd. 

Waarom worden mijn voorschotten verhoogd per 1 maart 2023? De gas- en elektraprijzen dalen toch?

Algemeen

Dat klopt. Maar helaas moet voor blokverwarming gas en elektra vooraf ingekocht worden. Het gas voor 2023 hebben wij al in 2022 ingekocht. De prijzen waren toen hoger dan nu. Daarom verhogen wij de voorschotten.