Bezwaar afrekening servicekosten

Bent u het niet eens met de afrekening, dan kunt u bij ons gemotiveerd bezwaar indienen. Wij vragen u om dit schriftelijk te doen.

Veel gevraagd over Bezwaar afrekening servicekosten

Ik ben het niet eens met mijn afrekening servicekosten. Hoe kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Denkt u dat er iets niet klopt aan uw afrekening servicekosten? Dan kunt u bezwaar maken bij Woonforte. Dit zijn de regels:

 • Lever uw bezwaar altijd schriftelijk in bij Woonforte.
 • Beschrijf duidelijk wat er volgens u niet klopt aan de afrekening.
 • U krijgt binnen 4 weken schriftelijk antwoord van de consulent.
 • Als de consulent meer tijd nodig heeft om uw vraag te beantwoorden, laat zij u dit binnen 4 weken schriftelijk weten.
 • Ook als u bezwaar maakt moet u de afrekening op tijd en volledig betalen. Corrigeren doen we achteraf.

Deze redenen voor bezwaar worden afgewezen:

 • Ik ben het niet eens met mijn voorschot (vraag dan een wijziging van uw voorschot aan)
 • Ik kan de afrekening niet betalen (vraag dan een betalingsregeling aan)
 • Ik vind dat er in deze tijden geen afrekeningen verzonden mogen worden (het gaat hier niet op een verhoging, maar om het afrekenen van al gemaakte kosten)

 

Heeft u op 1 juli nog geen afrekening ontvangen? Vraag ons dan schriftelijk om alsnog de afrekening te sturen. Doen wij dit niet binnen 3 weken? Of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw bezwaar naar de Huurcommissie sturen.

Bezwaar naar de Huurcommissie

Wanneer en hoe u uw bezwaar kunt indienen vindt u op de website van de Huurcommissie. Kies dan voor het formulier 'Verzoekschrift Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen voor huurders'.
U mag de Huurcommissie ook zelf een brief sturen waarin u uitlegt waar u bezwaar tegen maakt en waarom.

Ik ben het niet eens met mijn afrekening servicekosten. Hoe kan ik bezwaar maken bij de Huurcommissie?

Algemeen

U kunt alleen een bezwaar indienen bij de Huurcommissie als u er met Woonforte niet uit komt. U moet dus eerst een bezwaar ingediend hebben bij en de afwijzing van uw bezwaar hebben ontvangen van ons.

Een procedure starten bij de Huurcommissie

 • Een procedure starten kan nog tot twee jaar nadat u de afrekening van Woonforte had moeten ontvangen. Dit is altijd uiterlijk 1 juli. Bijvoorbeeld: U wilt bezwaar maken tegen uw afrekening servicekosten 2022. Deze afrekening moet door Woonforte uiterlijk 1 juli 2023 verzonden worden. U kunt dus voor deze afrekening bezwaar indienen bij de Huurcommissie tot uiterlijk 1 juli 2025.
 • Alleen huurders en Woonforte kunnen een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Dit zijn de personen die samen een huurcontract getekend hebben.
 • U kunt alleen een bezwaar indienen als u een sociale, zelfstandige huurwoning huurt van Woonforte. Een sociale huurwoning heeft een huur van maximaal € 879,66 (prijspeil 2024) Een zelfstandige huurwoning is een woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Geschillen bij woningen in de vrije sector worden wel behandeld, als huurder en verhuurder hier afspraken over hebben. Zijn er geen afspraken, dan kan alleen de rechter in geval van vrije sector woningen een uitspraak doen. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie rekent voor het behandelen van een bezwaar € 25,00 legeskosten. Deze kosten moet u vooraf betalen.
 • Maakt u bezwaar tegen meerdere afrekeningen? U betaalt de leges voor elk jaar waar u bezwaar tegen maakt. Voorbeeld: U maakt bezwaar tegen uw afrekening servicekosten 2019. U betaalt dan 1x het leges bedrag. Maar maakt u bezwaar tegen uw afrekening servicekosten 2019, 2018 én 2017. U betaalt dan 3x het leges bedrag.
 • Als u te weinig inkomen heeft om de kosten (leges) te betalen is het soms mogelijk om gratis een bezwaar in te dienen. Dit kan niet altijd. Op de website van de Huurcommissie vindt u meer informatie over de regels.
 • Geeft de Huurcommissie u gelijk? Dan krijgt u de € 25,00 legeskosten terug van de Huurcommissie.
 • Wordt uw afrekening verlaagd? Dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag aan servicekosten terug.
 • Ook als u een bezwaar indient moet u nog steeds de afrekening op tijd en volledig aan Woonforte betalen.

Een procedure starten doet u op de website van de Huurcommissie.

Ik heb een bezwaar tegen de afrekening servicekosten ingediend bij de Huurcommissie. Wat kan ik dan verwachten?

Algemeen

U heeft een bezwaar ingediend bij de Huurcommissie.

Dit is wat u kunt verwachten:

 • De Huurcommissie stuurt u een schriftelijke bevestiging, waarin staat hoe u de kosten (leges) moet betalen.
 • U betaalt binnen 4 weken de leges aan de Huurcommissie. Betaalt u niet, of niet op tijd, dan neemt de Huurcommissie uw bezwaar niet verder in behandeling. Let op: u krijgt géén herinnering om te betalen.
 • De Huurcommissie doet onderzoek. Zij verzamelen informatie door een onderzoek in uw woning, of door te kijken of de verhuurder de juiste bedragen aan (service)kosten in rekening heeft gebracht.
 • Soms komt er een zitting. Dit is een officieel gesprek met u, Woonforte en een aantal mensen van de Huurcommissie. Dit is tegenwoordig digitaal. U ontvangt daarvoor een link per e-mail van de Huurcommissie één tot twee dagen voor de zitting.
 • Na de zitting neemt de Huurcommissie een beslissing, zonder huurder en verhuurder.
 • Binnen 6 weken krijgen u en Woonforte de beslissing van de Huurcommissie via de post toegestuurd.
 • Van alle brieven die de Huurcommissie aan Woonforte stuurt, krijgt u een kopie. En van alle brieven aan u, krijgt Woonforte een kopie. Zo blijft iedereen op de hoogte en gaat alles eerlijk.

Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie. Kan ik opnieuw bezwaar maken?

Algemeen

Nee, dat kan niet. U mag hetzelfde bezwaar niet nog een keer indienen.

Wat kunt u nog wel doen?

 • In verzet tegen de uitspraak
  U kunt binnen drie weken na de uitspraak van de Huurcommissie in verzet tegen deze uitspraak. Er volgt dan een zitting of u kunt schriftelijk reageren waarom u  het niet eens bent met de uitspraak. De uitspraak van de Huurcommissie die dan volgt is bindend. Dit betekent dat de uitspraak niet meer te veranderen is. 
 • Naar de Kantonrechter
  Bent u het toch niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie?
  Dan kunt u nog naar de kantonrechter gaan. Dit moet u doen binnen 8 weken nadat de Huurcommissie de uitspraak heeft verzonden.

Ik heb bezwaar ingediend tegen de afrekening servicekosten. Moet ik in de tussentijd dan nog wel servicekosten betalen?

Algemeen

Ja, u moet gewoon uw huur én servicekosten door blijven betalen. Ook als u een bezwaar heeft ingediend bij de Huurcommissie. In het huurcontract hebben wij samen met u afgesproken dat u voor de huur en servicekosten betaalt.

Als de Huurcommissie u gelijk geeft, dan krijgt u natuurlijk het bedrag dat u teveel betaald heeft van Woonforte terug.

Hoe bepaalt de Huurcommissie of mijn servicekosten of voorschotten kloppen?

Algemeen

Dit doet de Huurcommissie met uw bezwaar:

 • Ze onderzoekt in de administratie van Woonforte of het voorschot dat u betaalt klopt met wat u kunt verwachten aan kosten.
 • Ze controleert of de kosten op de afrekening van uw complex kloppen met de werkelijk gemaakte kosten. Woonforte moet bewijzen dat zij zich aan de regels, afspraken en het beleid heeft gehouden. Kan Woonforte dit niet, dan berekent de Huurcommissie uw afrekening zelf opnieuw.

Hoe kan ik mijn bezwaar zo snel mogelijk laten gaan?

Algemeen

Een bezwaar indienen en het onderzoek zelf kosten tijd. U kunt helpen om dit zo soepel mogelijk te laten gaan.

 • Zorg dat u alle gevraagde gegevens compleet aanlevert.
 • Zorg dat u aanwezig bent bij het huisbezoek en de zitting (het officiële gesprek met u, Woonforte en de commissieleden).
 • Verandert uw adres, telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan zo snel mogeljk door aan de Huurcommissie.