Afrekening servicekosten

Elk jaar tussen april en juni rekent Woonforte de werkelijke hoogte uit van de servicekosten in het afgelopen jaar. Dit gebeurt per complex / per buurt. U krijgt van de afrekening van de servicekosten tussen april en juni een eindrekening. Dan verrekenen we het verschil van het werkelijke verbruik met uw betaalde voorschotbedragen. Een verschil van € 3,- verrekenen we niet, of dit nu positief of negatief is. U betaalt alleen voor de periode dat u op het adres een woning huurde.

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Ik heb blokverwarming. Ik wil alleen nog elektrische kachels gebruiken. Is dat een goed idee?

Algemeen

Nee, deze manier van verwarmen zorgt voor een hogere eenheidsprijs.  
 
Wat is de eenheidsprijs? 
De kosten van de ketel worden gedeeld door het totaal aantal eenheden van alle woningen in uw complex. Deze eenheden worden gemeten via de warmtekostenverdelers op de radiatoren. Zo ontstaat de prijs per eenheid, ook wel eenheidsprijs genoemd. 
 
Uw verbruik wordt vervolgens met deze eenheidsprijs vermenigvuldigd. Hieruit volgt welke kosten voor u zijn. 

Waarom zorgt minder verbruik voor een hogere eenheidsprijs?
De ketel moet hoe dan ook branden. Ook wanneer er minder verbruikt wordt in de woningen. Wanneer deze kosten gedeeld worden door minder eenheden, wordt de eenheidsprijs hoger. Daarnaast betaalt u dan ook nog de extra kosten van de elektrische kachel(s). Ook de stroom die nodig is voor elektrisch verwarmen is duur.

Wat betekenen het prijsplafond 2023 en de energiecompensatie voor mijn energierekening?

Algemeen

Heeft u een individuele cv-ketel?

Prijsplafond voor energie:

De overheid garandeert per 1 januari 2023 voor het gemiddelde verbruik van een huishouden een maximumprijs van energie. Het gemiddelde gebruik is vastgesteld op 1200 m3 gas en 2900 kWh elektriciteit.

Voor alles wat u meer gebruikt dan dit gemiddelde, betaalt u de gewone marktprijzen voor gas en elektriciteit (zoals deze gelden bij uw energieleverancier). Het prijsplafond gaat heel 2023 gelden. 

Er is nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van het prijsplafond. Daardoor vrezen energieleveranciers dat zij hun systeem niet op tijd op orde hebben om het prijsplafond per 1 januari 2023 in te kunnen laten gaan. Het is de vraag of dan de energiecompensatie ook in januari gaat gelden. 

Energiecompensatie door de overheid:

Huishoudens met een kleinverbruikaansluiting krijgen € 190,00 korting op de energierekening in november en december 2022. De uitbetaling van de compensatie van € 380,00 loopt via uw energieleverancier. Voor meer infomatie kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Heeft u blokverwarming?

Wij begrijpen dat ook u graag meer wil weten over wat de plannen van de overheid betekenen voor uw afrekening. De Tweede Kamer heeft op 11 oktober een motie aangenomen. Dit betekent dat het kabinet met een voorstel moet komen voor een prijsplafond voor huishoudens met blokverwarming. Wij volgen de berichten van de overheid en hopen u half februari meer te vertellen.

Ik krijg geld terug van mijn afrekening servicekosten. Kan ik mijn rekeningnummer nog wijzigen?

Algemeen

Wordt uw huur betaald door een instantie?
Woonforte stort teveel betaalde bedragen altijd terug naar de rekening waar het bedrag vandaan kwam. Voor de servicekosten is dit dus de rekening waarvan de huur betaald wordt. Dit kan ook een instantie zijn.

Betaalt u zelf uw huur?
U kunt altijd uw rekeningnummer wijzigen, geef dit zo snel mogelijk aan ons door.

Als wij het bedrag nog niet overgemaakt hebben, dan ontvangt u de uitbetaling op uw nieuwe rekeningnummer.

Als de betaling al onderweg is en het bankrekeningnummer is komen te vervallen, dan krijgen wij de betaling terug. Wij maken het bedrag dan alsnog over naar uw nieuwe rekeningnummer. Uw rekeningnummer wijzigen kan hier: formulier Betaalwijze wijzigen

Kan ik zelf mijn voorschot wijzigen?

Algemeen

Ja, dat kan. U bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks aanpassen van uw voorschotten. Zo voorkomt u dat u moet bijbetalen op de jaarlijkse afrekening servicekosten.

 • Uw voorschot verhogen kan per de 1e dag van de maand (behalve 1 juli).
 • Uw voorschot verlagen is niet mogelijk.

Wilt u uw voorschot voor de centrale verwarming of het warm water verhogen? Dat kan hier: Formulier Voorschot Servicekosten Wijzigen

Wanneer krijg ik mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

Elk jaar tussen 1 april en 1 juli ontvangt u de afrekeningen van de servicekosten. Wij maken deze afrekeningen één voor één en per complex. Daarom krijgt niet iedereen op hetzelfde moment zijn afrekening. Wij proberen alle afrekeningen vóór 1 juli te versturen. Lukt dit niet, dan krijgt u hierover persoonlijk bericht.

Woont u in een complex met verkoop-woningen (VvE)?
Ook dan proberen wij uw afrekening vóór 1 juli te versturen. Wij kunnen uw afrekening pas maken nadat wij de afrekening van de VvE-beheerder hebben ontvangen. Soms is dit pas in juni. Als huurder in een verkoop-complex ontvangt u uw afrekening dus altijd later dan de kopers in uw complex. En ook later dan andere huurders, die niet in een verkoop-complex wonen.

Ik ben langere tijd niet in mijn woning. Moet ik dan servicekosten betalen?

Algemeen

Ja, ook als u een aantal maanden niet in de woning heeft gewoond bent u verplicht uw deel van de totale servicekosten te betalen.

De servicekosten zijn een onderdeel van het huurcontract dat wij samen zijn aangegaan. Deze kosten worden door ons gemaakt, of u nu wel of niet in uw woning woont.

Wat staat er op mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

Op de jaarlijkse afrekening servicekosten staat veel informatie:

 • De periode die met u wordt afgerekend
 • Per kostensoort een overzicht:
  -  de totale kosten voor het hele complex
  -  uw aandeel in deze kosten
  -  uw aandeel in de administratiekosten
  -  het door u al betaalde voorschot
  -  hoeveel u teveel of te weinig betaald heeft
  -  of u in totaal moet bijbetalen of geld terug krijgt
 • De (uit)betaaltermijn

Bij de afrekening hoort ook een toelichting. Deze vindt u elk jaar op onze website.

Bij de afrekening hoort ook een bijlage van de energieleverancier. Hierop vindt u hoeveel u gestookt heeft per verwarming/kamer. Deze bijlage krijgt u meegestuurd bij de afrekening en vindt u in uw Mijn Woonforte account.

Ik ben verhuisd. Waarom krijg ik een afrekening servicekosten?

Algemeen

De afrekening gaat altijd over het afgelopen kalenderjaar (januari tot en met december). Wij rekenen de servicekosten 1x per jaar met u af, tussen 1 april en 1 juli. Bent u vorig jaar verhuisd? U betaalt alleen servicekosten voor de periode dat u de woning huurde. Vergeet niet uw nieuwe adres of rekeningnummer aan ons door te geven.

Ik krijg geld terug van mijn servicekosten. Wanneer kan ik dat verwachten?

Algemeen

Uitbetalingen worden gedaan binnen 4 weken na het versturen van de afrekening servicekosten.

Hierbij gelden de volgende regels:

 • Bedragen kleiner dan € 5,00 worden niet uitbetaald en ook niet in rekening gebracht. 
 • Wij betalen alleen uit als u geen betaalachterstand heeft. 
 • Wij betalen uit naar het rekeningnummer waarvan de huur betaald is. Klopt dit rekeningnummer niet meer? Dan kunt u het juiste rekeningnummer zo snel mogelijk schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan via:

            - Mijn Woonforte-account of
            - service@woonforte.nl, stuur uw mail dan vanaf het mailadres dat u bij ons geregistreerd heeft

Ik heb mijn afrekening servicekosten ontvangen. Waarom moet ik bijbetalen?

Algemeen

Meestal omdat de kosten voor energie elk jaar weer stijgen.

Ook kan uw energieverbruik hoger zijn. Bijvoorbeeld omdat u vorig jaar meer thuis was dan andere jaren. Of misschien bent u gaan samenwonen of zijn de kinderen weer bij u ingetrokken. Daarnaast kunnen de weersomstandigheden ook van invloed zijn.

Dit zijn allemaal voorbeelden die uw energieverbruik beïnvloeden. Het voorschotbedrag dat u elke maand betaalt, is een gemiddelde voor het hele jaar. Dit betekent dat uw voorschot voor de strenge wintermaanden vaak te laag is, en voor de zomer juist weer te hoog. Als uw voorschot goed geschat is, voorkomt dit dat u moet bijbetalen.

Tip: Als u twijfelt, stel het voorschotbedrag dan hoger in. Dan krijgt u aan het eind van het jaar geld terug. Uw voorschot aanpassen kan hier: Formulier Voorschot Servicekosten Wijzigen

Ik heb mijn afrekening servicekosten ontvangen. Ik moet bijbetalen. Hoe moet ik dat doen?

Algemeen

U moet het bedrag zelf binnen 4 weken aan ons overmaken. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de betaallink in de factuur die u ontvangen heeft.

Wij mogen het bedrag niet voor u incasseren. Ook gebruiken wij geen acceptgiro's meer.

Ik kan mijn afrekening servicekosten niet betalen. Wat moet ik nu doen?

Algemeen

Als het bedrag voor u te hoog is om in 1x te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. U regelt dit eenvoudig en snel wanneer het u uitkomt. Ook als dat 's avonds of in het weekend is. Een aanvraag indienen doet u hier: Formulier Betalingsregeling aanvragen

Krijgen nabestaanden ook een afrekening servicekosten?

Algemeen

Dat hangt van de situatie af;

Huurt de nabestaande nog steeds de woning?
Dan krijgt hij/zij wel een afrekening van de servicekosten. 

Is de woning opgezegd en de vertreknota al verzonden?
Dan versturen wij geen afrekening van de servicekosten. Reden hiervan is dat de afrekening jaarlijks in april wordt verstuurd en wij u niet, soms maanden na het overlijden, onnodig willen confronteren met het verlies van uw dierbare.

Wilt u toch een afrekening ontvangen?
Dat kan. Heeft u in juni nog geen afrekening servicekosten over het afgelopen jaar ontvangen? Neemt u dan contact met ons op. Wij sturen u dan alsnog de afrekening servicekosten toe. Een eventueel tegoed betalen we dan uit. Een openstaand bedrag moet dan alsnog betaald worden door de nabestaanden.

Waar vind ik meer informatie over mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

Bij de afrekening servicekosten zit een toelichting. Hierop staat:

 • algemene informatie over bezwaar maken, geld terugkrijgen of bijbetalen, enzovoort;
 • hoe de verschillende kostensoorten berekend zijn (bijvoorbeeld de verdeelmethode);
 • informatie over zaken die effect hebben op de afrekening (bijvoorbeeld de plaatsing van warmwatermeters) als dit van toepassing is;
 • algemene informatie over (landelijke) ontwikkelingen die effect op de afrekening hadden.

 • Specificatie; dit is een kostenverdeling, opgesteld door de energieleverancier Ista of Techem. U kunt deze specificatie vinden in Mijn Woonforte, zodra u de afrekening heeft ontvangen. Heeft u aangegeven geen digitale post te willen ontvangen? Dan kunnen wij u de specificatie op uw verzoek per post toesturen.

Ik heb de afrekening servicekosten ontvangen. Waar kan ik een algemene vraag stellen?

Algemeen

Denkt u dat er iets niet klopt aan uw afrekening servicekosten? Dien dan altijd een bezwaar in. Omschrijf duidelijk wat er niet klopt en waarom u dat denkt. Dan zoeken wij dit voor u uit. Een bezwaar indienen kan alleen schriftelijk.

Heeft u geen bezwaar maar alleen een algemene vraag?
Dan kan onze Eerstelijns Service u helpen. Neem gerust contact met ons op.

Ik heb de afrekening servicekosten ontvangen. De bijlage ontbreekt. Waar kan ik deze vinden?

Algemeen

De bijlage (of specificatie) vindt u in uw Mijn Woonforte, zodra u de afrekening heeft ontvangen. Geen bijlage gevonden? Laat het ons dan weten. Wij zorgen er voor dat u hem alsnog krijgt.

Ik heb de afrekening servicekosten ontvangen. Waarom begint mijn meterstand op nul?

Algemeen

De meterstand wordt 1x per jaar uitgelezen op 31 december. Daarna start de meterstand op 1 januari elk jaar weer op nul (0). Dit wordt automatisch voor u gedaan door uw leverancier.

Uitzondering bij verhuizing

Bij een verhuizing moet u zelf de standen opnemen en doorgeven aan uw leverancier. Dit doet u op de eerste én op de laatste dag dat u huurt. In het jaar van een verhuizing worden de standen gebruikt van de verhuisdatum. U kunt deze nazien op uw inspectie- of uitgifterapport.

Ik heb blokverwarming. Welke tarieven gelden voor warm water en verwarming?

Algemeen

Woonforte koopt gas en elektra vooraf in. Wat nu in 2022 verbruikt wordt, is eind 2021 ingekocht. Ook toen lag de prijs hoger, maar nog niet zo hoog als op dit moment het geval is.  
 
Op basis van de toen ingekochte voorraden, zijn de voorschotten verhoogd. Wanneer u grip houdt op uw verbruik, zou uw voorschot voldoende moeten zijn voor uw afrekening van 2022. 

Helaas kunnen wij u op dit moment niet vertellen wat de eenheidsprijs is. Dit komt omdat: 

 • de eenheidsprijs wordt bepaald naar aanleiding van de totale kosten en het aantal 
  verbruikte eenheden per complex. Het aantal eenheden waarop de prijs 
  wordt vastgesteld is nog niet bekend. De eindstanden zijn pas op bekend op 31 december.
  Wij weten dit dus pas op het moment dat de afrekeningen verstuurd worden.  
 • de kosten pas later kunnen worden opgemaakt. Omdat de belastingen die worden 
  geheven nu nog kunnen worden aangepast. Wanneer de energiebelasting wijzigt,  
  heeft dat direct gevolgen voor de eenheidsprijs.
 • dit verschilt per complex. Een VVE koopt zelf zijn gas en elektra in.   

Wij verwachten binnenkort meer informatie te hebben over de tarieven van 2023.