Woningverandering zelf uitvoeren

Woonforte wil dat u zich thuis voelt in uw huurwoning. Soms is daar meer voor nodig dan een nieuw behang of een schilderbeurt. Woonforte geeft u graag de ruimte en vrijheid om uw woning naar uw wens aan te passen.

Veel gevraagd over Woningverandering zelf uitvoeren

Ik wil graag iets aan mijn woning veranderen. Mag dat?

Algemeen

Wilt u gaan klussen of verbouwen in uw huurwoning? Bijvoorbeeld de keuken vervangen of een bad of een douchescherm plaatsen? Dat kan.

U moet hiervoor wel toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen. De aanpassing moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze ontvangt u na uw aanvraag.

Voor een aantal aanpassingen ontvangt u direct toestemming per e-mail. Voor aanvragen waarvoor persoonlijk contact nodig is en voor schriftelijke aanvragen geldt dat u een reactie ontvangt binnen 2 tot 8 weken. Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Mag ik zelf zonnepanelen laten plaatsen op mijn dak?

Algemeen

Bij eengezinswoningen is het toegestaan om zonnepanelen aan te brengen. Hiervoor moet u wel eerst toestemming aanvragen bij Woonforte.

U kunt toestemming vragen via onze website. U krijgt dan direct de technische eisen en voorwaarden toegestuurd. Als u gaat verhuizen neemt Woonforte de zonnepanelen niet over. U kunt wel de nieuwe huurder vragen de zonnepanelen over te nemen. U kunt de zonnepanelen ook meenemen. Maar dan moet u het dak in goede staat herstellen en de doorvoeren goed en netjes afdichten.

Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden de volgende eisen:

 • De plaats waar u de panelen aanbrengt moet veilig bereikbaar zijn.
 • U laat de zonnepanelen aanbrengen door een erkend installatiebedrijf of u laat de aangebrachte panelen keuren door een daartoe bevoegd bedrijf (keuringsrapport te overleggen).
 • De elektrische installatie van de woning moet geschikt zijn voor het aansluiten van het systeem. Is er een extra groep nodig voor het zonnepanelensysteem (capaciteit groter dan 600 Wp)? Dan laat u deze extra groep aanleggen door een erkend installateur.
  Moet de elektrische installatie gemoderniseerd worden voordat de installateur de extra groep kan aanbrengen? Dan voert Woonforte dit kosteloos uit. De kosten voor het aanbrengen van de extra groep zijn voor uw rekening.
 • U vraagt zelf een bouwvergunning aan bij de gemeente als dat nodig is. U kunt de panelen plaatsen nadat de gemeente de vergunning heeft verleend.
 • U legt het uitvoeringsplan voor het plaatsen van de panelen beoordeling voor aan onze opzichter.
 • Wij geven bij de aanvraag aan of en wanneer wij onderhoud aan het dak hebben gepland. U krijgt ruim voor de start van het onderhoud nog een brief van ons. U zorgt zelf voor het tijdelijk verwijderen van de panelen voor werkzaamheden aan het dak.

Plat dak

 • Heeft u een plat dak? Dan plaatst u een losliggend systeem. Let op: de draagconstructie moet sterk genoeg zijn om de benodigde ballast (betontegels in een plaatstalen frame of bak) te dragen. Woonforte beoordeelt dit. Als op de dakbedekking nog garantie van toepassing is, is plaatsing alleen mogelijk onder technische voorwaarden van de dakdekker zodat dit de garantie niet beïnvloedt.
 • U voert noodzakelijke dakdoorvoeren in roestvrij materiaal uit. Doorvoeringen in bitumineuze of kunststof dakbedekking moet u uitvoeren in overleg met en volgens de voorwaarden van de dakdekker die het dak voor ons onderhoudt.

Schuin dak

 • U brengt de panelen op de plek van dakpannen aan. De aansluitingen met het dak werkt u waterdicht af. U bewaart de dakpannen.

Ik wil mijn gasaansluiting in mijn meterkast laten verwijderen. Mag dat?

Algemeen

Nee, u mag uw gasaansluiting in uw meterkast niet laten verwijderen. U kunt hier geen aanvraag voor indienen.
In de toekomst bekijkt Woonforte per project of gasaansluitingen verwijderd kunnen worden.

Mag ik een Ring deurbel aansluiten in mijn woning?

Algemeen

U mag geen Ring deurbel aansluiten in uw woning. Ook geen draadloze Ring deurbel op batterijen.
Woonforte plaatst alleen standaard deurbellen.

Ik wil thermostaatknoppen plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

Algemeen

U mag geen thermostaatknoppen plaatsen in een appartement (of een maisonnette). Thermostaatknoppen plaatsen is alleen mogelijk in een eengezinswoning.  
U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U laat de thermostaatknoppen plaatsen door een erkend installateur. Dit toont u aan door de rekeningen te overleggen aan onze opzichter bij de inspectie.
 • Uw aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit). 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik mijn woning ga aanpassen?

Algemeen

Als u een aanpassing wil aanbrengen in uw woning, moet u zich houden aan de volgende algemene voorwaarden:

 • De aanpassing mag geen gevaar opleveren voor u als bewoner of voor omwonenden.
 • De aanpassing mag niet leiden tot hinder voor buren of omwonenden. Bijvoorbeeld: een parketvloer mag, als u er maar voor zorgt dat dit geen geluidsoverlast geeft voor uw buren.
 • De aanpassing voldoet aan de eisen en regels van de gemeente, de energiebedrijven en de brandweer.
 • Als er een vergunning nodig is, regelt u die zelf bij de gemeente.
 • U regelt de nodige verzekeringen, belasting en aansprakelijkheid rond uw verbouwing.
 • Voor aanpassingen aan gas- en elektrische installaties huurt u een erkend installateur in.
 • De aanpassing mag de waarde van de woning niet verminderen of de woning minder goed verhuurbaar maken.
 • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw.
 • U onderhoudt de woningaanpassing zelf en levert die bij verhuizing schoon, heel en in goede staat op. U kunt er ook voor kiezen de aanpassing ongedaan te maken en de woning in de oorspronkelijke staat op te leveren.

Naast de algemene voorwaarden zijn er per woningaanpassing specieke eisen. Deze ontvangt u bij de aanvraag van de aanpassing. Via het formulier Zelf klussen vraagt u toestemming aan Woonforte.

Krijg ik een vergoeding voor de woningverandering die ik zelf heb aangebracht?

Algemeen

U kunt soms een vergoeding krijgen als u de aanpassing achterlaat bij verhuizing. Alleen aanpassingen die aan alle voorwaarden voldoen en de kwaliteit van de woning verhogen volgens de puntenwaardering, komen in aanmerking voor vergoeding. U kunt hierbij denken aan de plaatsing van een cv. 

Per woningaanpassing geldt een vaste vergoeding. Hierbij wordt niet gekeken naar de uitgaven die u hiervoor heeft gedaan.

Een vergoeding wordt pas beoordeeld en uitbetaald als u de woning weer opzegt. Deze verrekenen wij dan met uw eindafrekening.

Wie onderhoudt de door mij aangebrachte woningverandering?

Algemeen

U blijft tot het stoppen van de huurovereenkomst zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de woningaanpassing. De aanpassing wordt dus niet door Woonforte onderhouden.

Mag ik een woningverandering achterlaten als ik ga verhuizen?

Algemeen

In de toestemmingsbrief van Woonforte kunt u lezen of u de aanpassing mag achterlaten of niet.

U heeft altijd het recht om deze zelf weg te halen (wegbreekrecht). We verwachten wel dat u eventuele schade hierdoor herstelt en de woning in oude staat terugbrengt.

Als Woonforte de aanpassing niet overneemt, dan kunt u de nieuwe huurder vragen deze over te nemen. Dit is natuurlijk niet verplicht! Neemt de nieuwe huurder dit niet over, dan haalt u de aanpassing uit uw woning en brengt u de woning in orginele staat terug.

Hoe kan ik mijn woningaanpassingen laten overnemen door de volgende huurder?

Algemeen

Hiervoor heeft Woonforte een overname-overeenkomst.

De vertrekkende huurder, de nieuwe huurder en Woonforte tekenen allemaal een overname-overeenkomst.

Dat is een formulier waarop staat welke roerende zaken en welke woningaanpassingen de nieuwe huurder overneemt van de vertrekkende huurder. Daarmee doet de vertrekkende huurder afstand van zijn recht om de woningaanpassing aan het einde van de huurperiode mee te nemen.

De opzichter beoordeelt bij de voorinspectie of de over te nemen woningaanpassingen technisch in orde zijn, rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van de nieuwe huurder. De nieuwe huurder is daarna zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de woningaanpassing.

Ik woon in een VvE-complex en wil de buitenkant van mijn woning aanpassen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

Algemeen

U mag in principe geen wijzigingen aan het gehuurde aanbrengen zonder toestemming. Dat geldt ook voor bewoners in een VvE-complex. En dat geldt vooral voor de buitenkant van de woning.

Bent u huurder in een VvE-complex dan kan Woonforte u niet zomaar toestemming geven voor aanpassingen aan gemeenschappelijke delen van het complex, bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbel glas, een luifel of zonwering. Hiervoor moeten wij eerst toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren. 

U kunt uw aanvraag voor een verbouwing gewoon bij ons indienen via het formulier Zelf klussen. Wij vragen voor u toestemming aan de VvE. Hier hoeft u verder geen actie voor te ondernemen.

Moet ik mijn woningaanpassing zelf verzekeren?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van de woning. Het is dus verstandig om de woningaanpassing daarom ook zelf te verzekeren. De aanpassing wordt namelijk niet gedekt door de verzekering van Woonforte.

Ik wil een afzuigkap met afvoer naar buiten plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

Algemeen

Een afzuigkap met motor en afvoer naar buiten is meestal niet toegestaan.

Voor afzuigkappen gelden de volgende regels:

 • Heeft u een woning met een mechanisch ventilatiesysteem?
  Dan mag u alleen een motorloze afzuigkap op het mechanisch ventilatiesysteem aansluiten. Het systeem is daarop berekend. Een afzuigkap met afvoer naar buiten door de gevel of dak is niet toegestaan. Dit ontregelt het gehele mechanisch ventilatiesysteem en zorgt voor klachten.

 • Heeft uw woning geen mechanische ventilatie?
  Plaats dan een afzuigkap met een recirculatiefilter.

  Kan dat niet en wilt u toch een afzuigkap met afvoer naar buiten plaatsen? Vraag dan eerst toestemming aan Woonforte. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Onze opzichter bepaalt daarna of een afvoer kan en waar dit mogelijk is, door de gevel of via het dak. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf.

Ik wil een vlaggenhouder op mijn woning aanbrengen? Mag dat? Wat zijn de eisen?

Algemeen

U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan makkelijk en snel via het formulier Zelf klussen.
Meestal is het plaatsen van een vlaggenhouder wel toegestaan.

Bij sommige woningen zijn er specifieke bevestigingsinstructies en bij enkele woningen is het niet mogelijk vanwege het materiaal van de buitengevel. Bij NOM (Nul op de meter) woningen is het niet toegestaan, ook niet in de deur of kozijn.

Bij flats mag u de vlaggenhouder niet aan de galerijzijde aanbrengen. In flats waar ook woningen worden verkocht, is toestemming van de vereniging van eigenaren (VvE) nodig. Die vragen wij voor u aan.

Ik wil een bad plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

Algemeen

U moet hiervoor toestemming vragen via het formulier Zelf klussen

Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U sluit de afvoer van het bad rechtstreeks met een zwanenhals aan op de riolering.
 • U brengt een inspectieluik aan zodat de afvoer bereikbaar is voor inspectie of reparatie.
 • Een plaatstalenbad moet geaard worden en de groepenkast van uw woning moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar.
 • Als u wilt douchen in het bad, dan brengt u boven het bad een glijstang met douchegarnituur en een bad/douche-mengkraan aan.
 • U werkt het bad rondom af met een schimmelwerende sanitairkit.

Ik wil een douchecabine of douchescherm plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

Algemeen

U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan makkelijk en snel via het formulier Zelf klussen.   

Als u toestemming krijgt, moet uw klus aan de volgende eisen voldoen:

Douchecabine

 • De douchecabine is voorzien van veiligheidsglas.
 • Rondom de douchecabine brengt u schimmelwerende kit aan om lekkage te voorkomen.
 • U bevestigt de douchecabine in de voegen tussen de wandtegels, zodat de tegels niet beschadigen.
 • Houdt u er rekening mee dat de afvoer van de douchecabine bereikbaar blijft voor het verhelpen van eventuele lekkage of verstoppingen.
 • Als u een metalen douchebak plaatst, moet deze geaard zijn. Ook moet er een aardlekschakelaar aanwezig zijn in de groepenkast van uw woning.
 • U laat wijzigingen aan water of andere installaties uitvoeren door een erkend installateur. Dit toon u aan door de rekeningen te overleggen aan onze opzichter bij de inspectie.

Douchescherm

 • U bevestigt het douchescherm in de voegen tussen de wandtegels, zodat de tegels niet beschadigen.
 • U boort het scherm niet vast aan de vloer.
 • U brengt rondom het douchescherm schimmelwerende kit aan om lekkage te voorkomen.
 • Het douchescherm is voorzien van veiligheidsglas.

  Ik wil een douchestoeltje plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  Tegenwoordig hoeven deze stoeltjes niet meer aan de muur bevestigd worden. Deze stoeltjes zijn ook los te verkrijgen. Als u toch een stoeltje aan de wand wilt, moet u hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen. Meestal is dit toegestaan.

  Als u een douchestoeltje gaat plaatsen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Het douchestoeltje wordt bevestigd aan een gemetselde of betonnen muur.
  • Het douchestoeltje wordt bevestigd in de voegen tussen de wandtegels, zodat de tegels niet beschadigen.
  • Rondom het douchestoeltje en de boorgaten brengt u schimmelwerende kit aan om lekkage te voorkomen.

  Ik wil een thermostatische mengkraan plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen

  Als u toestemming krijgt, moet u wijzigingen aan water of installaties laten uitvoeren door een erkend installateur. Dit toont u aan door de rekeningen te overleggen aan onze opzichter bij de inspectie.

  Ik wil een wastafel en wastafelmeubel plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De hoogte van de wastafel is van de bovenkant van afgewerkte vloer tot bovenkant wastafel 90 cm. 
  • Het formaat van de wastafel en/of wastafelmeubel past in de ruimte. U kunt de ruimte goed betreden en er blijft voldoende ruimte over om alle voorzieningen in de badkamer te gebruiken.
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw.

  Ik wil een tweede toilet plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen. Toestemming is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden, denk daarbij aan de aanwezigheid van een afvoer. Meestal is dit toegestaan, zolang u aan de volgende eisen voldoet:

  • De minimale hoogte van de bovenkant vloer tot bovenkant toiletpot (zonder zitting) is 40 cm.
  • Plaatst u een hangend toilet? Dan adviseren wij u een houten achterwand als basis te gebruiken. En ervoor te zorgen dat de stortbak bereikbaar blijft voor eventuele reparatie.
  • U brengt schuimfolie aan tussen de closetpot en de tegels. Zo voorkomt u het breken van de achterliggende tegels.
  • Na plaatsing van het toilet kunt u de ruimte goed betreden. Ook blijft er voldoende ruimte over om alle voorzieningen in de ruimte te gebruiken.

  Ik wil een fontein in het toilet plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen. Toestemming is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden, denk daarbij aan de aanwezigheid van een afvoer. Meestal is dit toegestaan, zolang u voldoet aan de volgende eisen:

  • De hoogte van de fontein is van de bovenkant afgewerkte vloer tot bovenkant fontein 90 cm. 
  • U laat wijzigingen aan water- en afvoerinstallaties uitvoeren door een erkend installateur. U laat de rekeningen hiervan zien aan onze opzichter bij de inspectie.
  • Het formaat van het fontein past in de ruimte. U kunt de ruimte goed betreden en er blijft voldoende ruimte over om alle voorzieningen in de toiletruimte te gebruiken.

  Ik wil wandtegels vervangen of aanbrengen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  Wilt u wandtegels vervangen of aanbrengen in uw keuken, badkamer of toilet? Dan moet u hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De uitwendige hoeken en de eindafwerking (horizontaal en verticaal) van het wandtegelwerk bestaat uit tegels met geglazuurde zijden of u past (kunststof) hoekprofielen toe.
  • U brengt de tegels vlak en waterpas aan op de wand.
  • Bij toepassing in de bad- of doucheruimte brengt u kimband aan over de volle lengte van de naad tussen wand/vloerafwerking, voordat u de wandtegels op de wand aanbrengt. U verwijdert hiervoor tijdelijk het materiaal van de bestaande vloer over de lengte van de naad en u herstelt dit na het aanbrengen van de kimband vakkundig. Het kimband zorgt voor een waterdichte naadaansluiting van wand/vloer zodat lekkages en vochtoverlast worden voorkomen.
  • Gaat u vloertegels leggen verwijder dan, indien van toepassing, de granitovloerafwerking om een goede aanhechting van de vloertegels te garanderen.
  • Voordat u de vloertegels aanbrengt zorgt u bij de aansluiting van de wand op de vloer voor kimband. Dit doet u om de waterdichtheid te garanderen.
  • U heeft vrije keuze van tegels. Wilt u dezelfde tegels als Woonforte gebruikt? Dit zijn Mosa tegels. U kunt geen tegels kopen bij onze huisaannemers.
  • U plaatst geen tegels over bestaand tegelwerk.
  • Wij adviseren u per toegepaste tegelsoort minimaal 1m2 reservetegels in voorraad te hebben, voor mogelijke reparaties.
  • U werkt de aansluiting van vloer- en wandtegels af met een schimmelwerende sanitairkit.

  Ik wil mijn keukenblok vervangen of aanpassen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U verandert bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water en elektra. Doet u dit wel, dan laat u dit uitvoeren door een erkend installateur of u overlegt een keuringsrapport na uitvoering van de werkzaamheden. 
  • Installeert u een open keuken, dan mag dat alleen als uw woning mechanische ventilatie heeft. 
  • Heeft uw woning mechanische ventilatie, dan mag u uitsluitend een motorloze afzuigkap (laten) aanbrengen.
  • Heeft uw woning geen mechanische ventilatie dan gebruikt u bij voorkeur een afzuigkap met recirculatiefilter. Een afzuigkap met motor en afvoer naar buiten mag u uitsluitend na overleg met onze opzichter aanbrengen. De opzichter beoordeelt ter plaatse of het mogelijk is en waar de doorvoer mag komen. Eventuele uitvoering hiervan laat u uitvoeren door een deskundig bedrijf.
  • Het nieuwe keukenblok heeft minimaal dezelfde afmeting als het bestaande keukenblok.
  • Het onderhoud van een zelf aangebrachte keuken is voor u zelf.
  • De keuken is uw eigendom. Als u gaat verhuizen mag u de keuken meenemen. Maar u moet de woning wel opleveren met een keuken die technisch in orde is. De opzichter beoordeelt dit.

  Ik wil mijn aanrechtblad vervangen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het nieuwe aanrechtblad heeft minimaal dezelfde afmeting als het bestaande aanrechtblad.
  • U gebruikt bij voorkeur een aanrechtblad van één van de volgende materialen:
   - roestvrijstaal (gewafelde structuur),
   - multiplex met kunststof afwerking (MDF- plaatmateriaal met druiprand,
     afgewerkt met harde toplaag),
   - graniet of kunstharsblad.

  Ik wil een vaatwasser plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U laat wijzigingen aan electra, gas, water of andere installaties uitvoeren door een erkend installateur. Bij inspectie laat u de rekeningen zien aan onze opzichter.
  • Deze wijzigingen voert u uitsluitend door de plint van het keukenblok en niet door de zijwand van het keukenblok.
  • De aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit). 
  • De aanpassing voldoet aan de eisen van de nutsbedrijven (gas, water en electra).
  • De aanpassing leidt niet tot gevaar, overlast of hinder aan u, uw buren of omwonenden. 
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie of onderdelen van de woning of het gebouw.

  Ik wil graag extra groepen in de meterkast. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanpassing voldoet aan de eisen van de gemeente (vergunningen), de nutsbedrijven (gas, water en elektra) en de brandweer.
  • U laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur.
  • U zorgt ervoor dat u een keuringsrapport kunt overleggen.
  • De aanpassing leidt niet tot gevaar, overlast of hinder aan u, uw buren of omwonenden. 
  • Is de uitbreiding voor het plaatsen van extra apparatuur in de keuken? Voer dan de leidingen uitsluitend door de plint van het keukenblok en niet door de zijwand.

  Ik wil de thermostaat vervangen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U laat de thermostaat bij voorkeur door een erkend installateur vervangen.
  • U zorgt voor een juiste werking van de thermostaat.

  Ik wil de radiator vervangen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U laat de vervanging uitvoeren door een erkend installateur. Dit toont u aan door de rekeningen te overleggen aan onze opzichter bij de inspectie.
  • Uw aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit).
  • De nieuwe radiator heeft een gelijkwaardige warmte capaciteit ten opzichte van de verwijderde radiator.

  Ik wil een stopcontact plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De aanpassing voldoet aan de eisen van de gemeente (vergunningen), de nutsbedrijven (gas, water en electra) en de brandweer. 
  • Wilt u het aantal stopcontacten uitbreiden? Dan laat u dit uitvoeren door een erkend installateur. 
  • De aanpassing leidt niet tot gevaar, overlast of hinder aan u, uw buren of omwonenden.
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw.
  • U kiest een stopcontact in een neutrale kleur, die per ruimte gelijk moet zijn aan de andere stopcontacten.

  Ik wil binnendeuren vervangen of een extra deur maken. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  Meestal is dit toegestaan. U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  Binnendeur vervangen

  •  U plaatst vlakke deuren of paneeldeuren.
  •  U plakt geen sierstrips op de deuren.
  •  De deuren passen bij de andere deuren in dezelfde ruimte.
  •  De deuren hebben minimaal dezelfde brandwerendheid als de te vervangen deur.
  • Het hang- en sluitwerk is van een gangbaar type en merk.
  • Het monteren en afhangen van de deuren wordt op een vakkundige manier uitgevoerd.

  Extra deur maken in een niet dragende muur 

  • Uw aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit).
  • U laat wijzigingen aan elektra of andere installaties uitvoeren door een erkend installateur. Bij de inspectie laat u de rekeningen hiervan zien aan onze opzichter.
  • De aanpassing leidt niet tot gevaar, overlast of hinder aan u, uw buren of omwonenden. 
  • U werkt de vloer en het plafond na het aanbrengen van de deur netjes af.
  • U werkt de wanden netjes af met stucwerk.
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw.

  Ik wil laminaat of parket op de vloer. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U mag laminaat of parket op uw vloer leggen. U hoeft hier geen toestemming voor te vragen.

  Wel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U brengt onder de vloer een isolerende ondervloer aan (rubber of kunststof folie) met een kwaliteitsniveau geluidsisolatie van minimaal 10 dB.
  • Let erop dat laminaat vrij moet liggen van wanden, leidingen en kozijnen. Hiermee voorkomt u geluidsoverlast naar uw (onder)buren.
  • Houd er rekening mee dat lopen met schoenen aan (met hakken) meer doorklinkt dan u denkt.
  • Heeft u een kruipluik in de ruimte waar u het laminaat legt? Zorg ervoor dat deze bereikbaar blijft.

  Ik wil een kattenluik plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U vervangt de deur als u gaat verhuizen. 
  • U schildert de deur dekkend in de door ons gewenste kleur.

  Let op:
  Woont u in een NOM-woning? Dan mag u geen kattenluik in uw deur maken. 

  Ik wil de trap renoveren. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U vervangt alle treden, stootborden en wangen door massief hout.
  • Een gespecialiseerd bedrijf voert de werkzaamheden uit. Bij de inspectie laat u de rekening hiervan zien aan onze opzichter.

  Ik wil een gipsplafond aanbrengen op beton. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U zorgt er voor dat de in het oorspronkelijke plafond aanwezige elektra- en of andere installatiepunten bereikbaar blijven.
  • U verlengt de in het plafond aangebrachte elektrapunten en ventilatievoorziening.
  • U bevestigt de gipskartonplaten volgens de verwerkingsvoorschriften op onderregels.
  • U brengt deze onderregels vakkundig en mechanisch aan.
  • U werkt de bevestigingspunten in de gipskartonplaten vlak af.
  • U plaatst het plafond strak tussen de wanden en werkt dit netjes af.

  Ik wil zonwering aanbrengen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u in een flat woont waar woningen worden verkocht, dan is toestemming van de vereniging van eigenaren nodig. Dat vragen wij voor u aan.

  Soms is voorgeschreven welke kleur de zonwering moet zijn. Niet op alle gevels kan zonwering worden aangebracht.

  Als u toestemming krijgt dan moet u voldoen aan de volgende eisen: 

  • Een uitvalscherm maakt u vast boven en naast het kozijn in het metselwerk.
  • Screens maakt u vast op het kozijn.
  • U kiest bij voorkeur een kleur en uitvoering van zonwering die goed past bij uw flat of de woningen in uw straat. 
  • U laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend bedrijf. Bij de inspectie kunt u dit aantonen door de rekening aan onze opzichter te laten zien.

  Ik wil een luifel boven de voordeur aanbrengen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Als u in een flat woont waar woningen worden verkocht, dan is toestemming van de vereniging van eigenaren nodig. Dat vragen wij voor u aan. Niet op alle gevels kan een luifel worden aangebracht.

  Als u toestemming krijgt, moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • U boort  alleen in de voegen om geen schade aan het metselwerk toe te brengen.
  • Is er een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig? Dan vraagt u dit zelf aan bij de gemeente. U kunt de luifel pas plaatsen nadat de vergunning is verleend.
  • De vorm en kleur van de luifel passen in de omgeving. Onze opzichter beoordeelt dit.

  Ik wil een buitenkraan plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.
  De technische eisen en kwaliteitsvoorwaarden voor een buitenkraan plaatsen:

  • De buitenkraan moet afsluitbaar zijn - Er is een aftapmogelijkheid.
  • U laat de aanpassing door een deskundige uitvoeren.
  • De aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit).
  • Bij bevriezing van de leidingen zijn de werkzaamheden en onderhoud voor uw rekening.

  Ik wil een berging plaatsen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen. Wij vragen u hierbij om een tekening die aangeeft waar u de berging wil plaatsen en welke materialen u wil gebruiken.

  U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De berging moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Informeert u voordat u de berging plaatst bij de gemeente aan welke voorwaarden u in uw specifieke situatie moet voldoen.

  Ik wil graag een overkapping bouwen. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Meestal is dit toegestaan, maar het is niet altijd mogelijk. Als u toestemming krijgt, moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Bij het aanbrengen van de overkapping moet u voorzichtig in de gevel boren. Houd rekening met steenstrips. Boor bij voorkeur in een hele steen.
  • Wanneer voor plaatsing een bouwvergunning nodig is, vraagt u deze aan bij de gemeente. U mag de overkapping pas plaatsen wanneer u de vergunning heeft ontvangen.
  • De gekozen vorm en kleur moeten in de omgeving passen.

  Ik wil graag een muur verwijderen in mijn woning. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  U moet hiervoor toestemming vragen. Dat kan eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

  Wilt u een muur verwijderen? Dan is het belangrijk om te weten of het een dragende muur is of een niet dragende muur. Hiervoor gelden andere eisen.

  Eisen verwijderen niet dragende muur:

  • Uw aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit). 
  • De aanpassing voldoet aan de eisen van de gemeente (afdeling vergunningen), de nutsbedrijven (gas, water en electra) en de brandweer.
  • U laat wijzigingen aan electra, gas, water of andere installaties uitvoeren door een erkend installateur. Dit toont u aan door de rekeningen te laten zien aan onze opzichter bij de inspectie. 
  • De aanpassing leidt niet tot gevaar, overlast of hinder aan u, uw buren of omwonenden.
  • U werkt de vloer en het plafond na het verwijderen van de wand netjes af.
  • U werkt de wanden netjes af met stucwerk of tegelwerk.
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw.

  Eisen verwijderen dragende muur:

  • Uw aanpassing voldoet aan de wet- en regelgeving van de overheid (bouwbesluit).
  • De aanpassing voldoet aan de eisen van de gemeente (afdeling vergunningen), de nutsbedrijven (gas, water en elektra) en de brandweer.
  • U heeft een constructieberekening overlegd aan onze opzichter bij uw aanvraag.
  • De verdiepingsvloer wordt ondersteund door een stalen balk.
  • U moet de vloer van de bovenverdieping ondersteunen tijdens de werkzaamheden.
  • De aanpassing leidt niet tot gevaar, overlast of hinder aan u, uw buren of omwonenden. 
  • U werkt de vloer, het plafond en de wand netjes af.
  • U werkt de wanden netjes af met stucwerk of tegelwerk.
  • U laat wijzigingen aan elektra, gas, water of andere installaties uitvoeren door een erkend installateur. Bij de inspectie kunt u dit aantonen door de rekeningen te laten zien aan onze opzichter.
  • Er mag geen schade ontstaan aan de constructie van de woning of het gebouw. Dergelijke schade als gevolg van de werkzaamheden zijn voor uw rekening.

  Ik wil een sleutelkluisje plaatsen bij mijn voordeur. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  Heeft u een sleutelkluisje aan uw voordeur nodig voor alarmopvolging?

  Vroeger plaatste de zorgaanbieder deze kluisjes, maar nu bent u hier zelf verantwoordelijk voor. U heeft hiervoor geen toestemming van Woonforte nodig. Wij vragen u wel dit aan ons door te geven. Dat kan via via e-mailadres: service@woonforte.nl of via telefoonnummer (0172) 418 518.

  De bevestiging van de kluis mag geen schade opleveren aan de muur, kozijn of deur. Mocht er schade ontstaan bij het verwijderen van de kluis, herstelt u deze dan zelf? Dat voorkomt dat u hiervoor kosten in rekening gebracht krijgt.

  Hoe bepalen jullie de hoogte van een eventuele vergoeding voor mijn woningverandering als ik ga verhuizen?

  Algemeen

  Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding houden wij rekening met de afschrijvingstermijn. Deze termijn verschilt per woningaanpasssing.

  Hoe ouder de door u aangebrachte aanpassing is, des te minder vergoeding u hiervoor terug krijgt. U moet zelf de ouderdom van de aangebrachte voorziening aantonen. Als u dit niet kunt, ligt de beoordeling hiervan bij de opzichter van Woonforte.

  Mag ik een laadpaal plaatsen om mijn elektrische auto op te laden?

  Algemeen

  Huurt u een parkeerplaats in een parkeergarage?

  • Wij plaatsen momenteel helaas nog geen laadpalen in onze parkeergarages. Het is ook niet toegestaan om dit zelf te doen. We hopen dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt.
  • U kunt wel een gezamenlijke aansluiting aanvragen. Dit is dan een openbare laadpaal op straat. Een aanvraag doet u bij de gemeente. De aanleg is voor u dan gratis. U betaalt het verbruik via een laadpas.

  Huurt u een eengezinswoning van ons?

  • Dan  moet u gebruik maken van de openbare laadpaal op straat. U kunt alleen toestemming aanvragen voor een eigen laadpaal aan uw woning wanneer u een eigen oprit heeft.
   Een eigen oprit is een officiële parkeerplaats die hoort bij het gehuurde (geen garage).Vraag ons altijd eerst om toestemming om zelf een laadpaal aan uw woning te maken via het formulier Zelf klussen. Omschrijf daarin duidelijk waar u de laadpaal wilt gaan plaatsen en hoe. Stuur eventueel een foto mee van de te plaatsen paal of de specificaties. U betaalt zelf voor de aanleg van de laadpaal en het verdere stroomverbruik.
  • U kunt ook een gezamenlijke aansluiting aanvragen. Dit is dan een openbare laadpaal op straat. Een aanvraag doet u bij de gemeente. De aanleg is voor u dan gratis. U betaalt het verbruik via een laadpas.

  Ik wil elektrisch koken. Mag dat? Wat zijn de eisen?

  Algemeen

  Elektrisch koken: wat heeft u nodig?

  Als u elektrisch wilt koken, moet u een aantal dingen regelen:

  • Een aparte groep in uw meterkast voor uw elektrische kookplaat. Deze groep moet genoeg capaciteit hebben om de stroom te leveren. Als u geen extra groep heeft, of als alle groepen al bezet zijn, moet u uw groepenkast laten uitbreiden door een erkend installateur.
  • Een Perilex-stopcontact in de keuken. Dit is een speciaal stopcontact voor elektrische kookplaten. Dit stopcontact moet dicht bij uw kookplaat worden geplaatst. Ook hiervoor heeft u een erkend installateur nodig, die het stopcontact goed kan aansluiten.

  Woont u in een appartementencomplex? Dan is het zelf aanleggen van elektrisch koken vaak niet mogelijk. Een uitbreiding van de groepenkast is namelijk niet toegestaan bij appartementen. Daarom is het zelf regelen van elektrisch koken alleen mogelijk in een eengezinswoning.  

  De komende jaren gaat Woonforte veel appartementen verduurzamen. Waar dat mogelijk is, kijken we naar mogelijkheden om van het gas af te gaan. Dan is 'elektrisch koken' een onderdeel van het project.

  Toestemming vragen en voorwaarden

  Voordat u uw groepenkast laat uitbreiden of een Perilex-stopcontact laat plaatsen, moet u eerst toestemming vragen aan ons. Toestemming vraagt u aan via het formulier Zelf klussen.

  Voor het aanpassen van de groepenkast en het plaatsen van een Perilex-stopcontact gelden voorwaarden. Deze ontvangt u als u toestemming van ons krijgt.

  Ik wil een airco plaatsen. Mag dat?

  Algemeen

  U kunt geen aanvraag indienen wanneer u in een appartement woont. Een airco plaatsen is alleen mogelijk in een eengezinswoning. Voor het plaatsen van een airco gelden voorwaarden. Deze ontvangt u als u toestemming van ons krijgt.

  U vraagt eenvoudig en snel toestemming via het formulier Zelf klussen.