Woningverbetering

Vanaf 1 januari 2023 rekent Woonforte geen huurverhoging voor dubbel glas en isolatie dat aangebracht is tijdens planmatige werkzaamheden. 

Wilt u dat Woonforte op uw verzoek uw woning isoleert? Dan bespreekt Woonforte graag met u of de door u gewenste woningverbetering mogelijk is en of u een huurverhoging krijgt. 

Veel gevraagd over Woningverbetering

Wat is een woningverbetering?

Algemeen

Een woningverbetering is een aanpassing die zorgt voor een comfortabele woning en energiezuinig wonen. Het beheersen van uw energiekosten betekent dat u zo weinig mogelijk energie verbruikt en zo veel mogelijk geld bespaart op uw energierekening. 

Dat vindt Woonforte belangrijk en daar werken we graag aan mee. Woonforte voert de werkzaamheden voor u uit. Mogelijke woningverbeteringen zijn dubbel glas, spouwisolatie en vloerisolatie. 

Heeft u interesse in een woningverbetering? 
Vult u dan het interesseformulier Woningverbetering door Woonforte in. Wij nemen contact met u op om uw wens te bespreken. Ook vertellen wij of de woningverbetering voor u mogelijk is en of u een huurverhoging krijgt. Uiteraard is dit gesprek vrijblijvend. U kunt daarna aangeven of u een aanvraag woningverbetering wil indienen.  

Andere woningaanpassingen
Wilt u andere aanpassingen in uw woning? Dan moet u dit zelf doen. Wij noemen dit een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). U moet hiervoor wel toestemming vragen. De aanpassing moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat zijn? Dat hangt af van uw aanvraag. U vraagt een ZAV eenvoudig en snel aan via het formulier Zelf klussen.

Ik wil mijn woning laten isoleren door Woonforte. Welke woningverbeteringen zijn er mogelijk?

Algemeen

Als u uw woning wilt laten isoleren door Woonforte dan heet dat een woningverbetering. Een woningverbetering moet zorgen voor een beheersing van de energiekosten en een meer comfortabele woning. Woonforte voert de werkzaamheden voor u uit.  
 
Woningverbeteringen  
De volgende woningverbeteringen zijn mogelijk: 

 • Aanbrengen van dubbel glas. 
  Het gaat hier om enkel glas vervangen door dubbel glas. Al aanwezig dubbel glas kunt u niet laten vervangen door ander dubbel glas.
 • Aanbrengen vloerisolatie (alleen mogelijk bij een eengezinswoning).
  Of vloerisolatie mogelijk is hangt af van de situatie. Hier is maatwerk van toepassing.
 • Spouwisolatie (alleen mogelijk bij een eengezinswoning).
  Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden met een collectieve aanvraag. U doet de aanvraag dan samen met uw buren van het hele blok (aaneengesloten rij woningen). 

U kunt geen aanvraag indienen voor dakisolatie.  Dit voert Woonforte alleen uit tijdens projectmatig onderhoud.
 
Wel of geen huurverhoging?  

Woonforte heeft een planning voor planmatige werkzaamheden. Het kan zijn dat Woonforte de door u gewenste woningverbetering al ingepland heeft voor de toekomst. Of u een huurverhoging krijgt voor isolatiemaatregelen, hangt af van de het jaar van uw aanvraag en het uitvoeringsjaar van planmatige werkzaamheden. 
 
Wilt u één van bovenstaande woningverbeteringen binnen 3 jaar vòòr planmatige werkzaamheden laten plaatsen? 
Dan krijgt u een huurverhoging. De hoogte van de huurverhoging hangt af van de aanpassing. 
 
Houd u er wel rekening mee dat de woningverbetering bij planmatige werkzaamheden door Woonforte weer verwijderd kan worden. Had u een huurverhoging gekregen? Betaalde huurverhogingen worden niet terugbetaald en u krijgt geen huurverlaging.
 
Plaatst Woonforte een nieuwe woningverbetering (isolatiemaatregel) tijdens de planmatige werkzaamheden? Dan betaalt u hier geen huurverhoging voor. 
 
Wilt u een van bovenstaande woningverbeteringen 3 jaar of langer voor planmatige werkzaamheden laten plaatsen? 
Dan krijgt u geen huurverhoging. 
  
Interesse in een woningverbetering?  
Heeft u interesse in een woningverbetering? Vult u dan het interesseformulier Woningverbetering door Woonforte in. Wij nemen contact met u op om uw wens te bespreken. Ook laten wij u weten of de woningverbetering in uw situatie mogelijk is en of u een huurverhoging krijgt.

Uiteraard is dit gesprek vrijblijvend. U kunt daarna aangeven of u een aanvraag woningverbetering wil indienen.  

Let op! Als er veel aanvragen binnen komen, kan de wachttijd oplopen. Helaas zijn op dit moment de materiaalkosten hoog en de levertijden lang door schaarste van grondstoffen. 

Hoe vraag ik een woningverbetering aan?

Algemeen

Voordat u een aanvraag voor een woningverbetering indient, heeft u eerst een vrijblijvend gesprek. U vult hiervoor het interesseformulier Woningverbetering door Woonforte in.

Wij nemen daarna contact met u op om uw wens te bespreken. Ook laten wij u weten of de woningverbetering voor u mogelijk is en of u een huurverhoging krijgt. U kunt daarna aangeven of u een aanvraag woningverbetering wil indienen.  

Ik heb een woningverbetering aangevraagd, en nu?

Algemeen

Wij zetten de stappen voor u op een rij:

 1. De aannemer neemt contact met u op om een afspraak te maken.
 2. Tijdens de afpraak meet de aannemer de situatie in uw woning op. 
 3. De aannemer stuurt een offerte voor de werkzaamheden naar Woonforte.
 4. U ontvangt van Woonforte een toestemmingsbrief met 2 akkoordverklaringen. Een eventuele huurverhoging vindt u terug in de akkoordverklaring.
 5. Eén verklaring ondertekent u en stuurt u terug. De andere verklaring is voor uw administratie.
 6. De aannemer ontvangt de opdracht voor de werkzaamheden van Woonforte.
 7. De aannemer maakt een afspraak met u om de werkzaamheden uit te voeren.

Hoe lang duurt een aanvraag woningverbetering?

Algemeen

Afhankelijk van de drukte en de beschikbaarheid van de materialen kan het hele proces 6 maanden duren.

Woonforte heeft planmatig werkzaamheden (isolatiemaatregelen) in mijn woning uitgevoerd. Krijg ik nu een huurverhoging?

Algemeen

De minister heeft het volgende bepaald:

 • Vanaf 1 januari 2023 zijn alle isolatiemaatregelen (dubbel glas, dak-, vloer- en gevelisolatie) die uw verhuurder - dat is Woonforte- uitvoert tijdens planmatige werkzaamheden gratis zijn voor de huurder.  
   
  Voor een energiebesparende WTW- installatie (ventilatie met warmteterugwinning) krijgt u wel een kleine huurverhoging. Vaak bespaart u meer op de energiekosten door een beter warmtebehoud in uw woning.