Woningverbetering

Wilt u meer comfort in uw woning? Dan kan Woonforte voor u een woningverbetering uitvoeren tegen huurverhoging. Bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbel glas of dakisolatie.

Veel gevraagd over Woningverbetering

Wat is een woningverbetering?

Algemeen

Een woningverbetering is een verbetering aan gemak in uw woning. De verbetering moet zorgen voor een beheersing van de energielasten, verbeteren van het wooncomfort en het binnenklimaat in de woning.

Het isoleren van de woning zorgt bijvoorbeeld voor een verlaging van de energiekosten, voor minder tocht en vocht in de woning en er ontstaat een gezonder klimaat. Dat vindt Woonforte belangrijk en daar werken we graag aan mee. Wij voeren de werkzaamheden voor u uit. U betaalt hier huurverhoging voor. De hoogte van de huurverhoging hangt af van de aanpassing die u wilt.

Woonforte biedt de volgende woningverbeteringen aan tegen huurverhoging:

  • Aanbrengen van dubbel glas
  • Aanbrengen van spouw-, dak-, of vloerisolatie (niet mogelijk bij appartementen)

Wilt u een aanvraag woningverbetering indienen? U regelt dit eenvoudig en snel via het formulier Woningverbetering door Woonforte.

Andere woningverbeteringen

Wilt u andere woningverbeteringen in uw woning? Dan moet u dit zelf doen. Wij noemen dit een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). U moet hiervoor wel toestemming vragen. Wij weigeren uw aanvraag alleen als de aanpassing de verhuurbaarheid schaadt of de waarde van de woning vermindert. Verder moet de aanpassing aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dat zijn? Dat hangt af van uw aanvraag. Een ZAV aanvragen doet u eenvoudig en snel via het formulier Zelf klussen.

Hoe vraag ik een woningverbetering aan?

Algemeen

U kunt uw aanvraag voor woningverbetering indienen wanneer het u uitkomt via formulier Woningverbetering door Woonforte. Dat kan ook 's avonds of in het weekend. 

In het aanvraagformulier vindt u een overzicht van alle mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

Hoe lang duurt een aanvraag woningverbetering?

Algemeen

Afhankelijk van de drukte en de beschikbaarheid van de materialen kan het hele proces 6 maanden duren.

Ik heb een woningverbetering aangevraagd, en nu?

Algemeen

Wij zetten de stappen voor u op een rij:

  1. De aannemer neemt contact met u op om een afspraak te maken.
  2. Tijdens de afpraak meet de aannemer de situatie in uw woning op. 
  3. De aannemer stuurt een offerte voor de werkzaamheden naar Woonforte.
  4. Aan de hand van deze offerte berekent Woonforte wat uw huurverhoging wordt.
  5. U ontvangt een toestemmingsbrief met 2 akkoordverklaringen. Eén verklaring ondertekent u en stuurt u terug. De andere verklaring is voor uw administratie.
  6. De aannemer ontvangt de opdracht voor de werkzaamheden van Woonforte.
  7. De aannemer maakt een afspraak met u om de werkzaamheden uit te voeren.

Ik wil mijn woning laten isoleren. Kan dat?

Algemeen

Als u uw huurwoning wilt (laten) isoleren dan heet dat een woningverbetering. Dat kan zijn dubbel glas, spouw-, dak-, of vloerisolatie. U kunt dit bij ons aanvragen en wij voeren de werkzaamheden dan voor u uit. U betaalt hier huurverhoging voor. De hoogte van de huurverhoging hangt af van de aanpassing die u wilt.

U dient uw aanvraag woningverbetering eenvoudig en snel in via het formulier Woningverbetering door Woonforte.

Wanneer gaat Woonforte mijn huis isoleren?

Algemeen

Bij planmatige onderhoudswerkzaamheden aan de gevel worden woningen nu ook geïsoleerd.
Via Mijn Woonforte kunt u zien of uw woning dit jaar aan de beurt is. U krijgt hier altijd vooraf bericht over.

De komende jaren gaat Woonforte veel huurwoningen isoleren. Woningen met een E, F en G energielabel komen als eerste aan de beurt. Wij willen uiterlijk in 2028 al deze woningen hebben geïsoleerd. We kunnen niet overal tegelijk langskomen, daarom werken we aan een plan van aanpak voor het isoleren van woningen. Om te kunnen voldoen aan de verplichting van CO2-neutraal in 2050 is het beter isoleren van woningen een eerste stap. 

Vervangt Woonforte mijn open verbrandingstoestel?

Algemeen

Woonforte heeft sinds juni 2017 alle huurders met een open verbrandingstoestel in de woning vervanging aangeboden tegen een kleine huurverhoging.

Op enkele woningen na hebben wij alle open verbrandingstoestellen verwijderd. Met enkele bewoners zijn wij ingesprek om dit alsnog te doen. 

Hoort u niet tot deze kleine groep huurders en heeft u toch nog een open verbrandingstoestel wat blijkbaar niet bij ons bekend was? Neem dan direct contact met ons op. Dan vervangen wij het open verbrandingstoestel.