Tuinonderhoud

Een tuin is er om heerlijk van te genieten. Van een verzorgde tuin, daar wordt de hele buurt blij van. Als u een woning met een tuin huurt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. U kunt een keer per jaar zand of grond bestellen.

In uw huurovereenkomst staat dat als u een woning met tuin van Woonforte huurt, dat u zelf moet zorgen voor een goed onderhoud. Dat geldt ook voor uw tuin. Daarom vragen we uw aandacht voor een nette tuin. 

Veel gevraagd over Tuinonderhoud

Ik heb last van woekerplanten in mijn tuin. Doet Woonforte hier wat aan?

Algemeen

Nee, woekerplanten (zoals de Japanse Duizendknoop, Akkerwinde , Bamboe, etc.) moet u zelf onderhouden of verwijderen. Misschien kunt u met de buren de handen ineenslaan?

Welk tuinonderhoud moet ik doen in mijn tuin?

Algemeen

De volgende werkzaamheden zijn uw verantwoordelijkheid:

 • De aanleg van de tuin of het erf.
 • Het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding, met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden.
 • Het vlak maken van de tuin en het opbrengen van teelaarde.
 • Het regelmatig op niveau/hoogte brengen van bestrating en tuin.
 • Het regelmatig maaien van het gras.
 • Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels van opritten.
 • toegangspaden en terrassen.
 • Het vervangen van gebroken tegels.
 • Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen.
 • Het vervangen van dode beplanting.
 • Het vervangen van kapotte planken of delen van erfafscheidingen.
 • Het rechtzetten en rechthouden van erfafscheidingen.
 • Schilderwerk op erfafscheidingen bijhouden.


U mag geen klimplanten tegen de muren laten groeien. Verder mag u de tuin niet gebruiken voor opslag of stalling.

Hoe hoog mag een schutting zijn?

Algemeen

Voor schuttingen (en alle andere erfafscheidingen) geldt:

Een schutting in de achtertuin mag maximaal 2 meter hoog zijn. In de voortuin maximaal 1 meter hoog. Bij een hoekwoning aan de zijkant van het huis én aan de voor- en achterkant tot aan de gevellijn maximaal 1 meter hoog.

Mijn tuin is verzakt. Kan ik zand en grond bij jullie bestellen?

Algemeen

Ja, dat kan. Het ophogen van uw tuin moet u zelf doen. Hiervoor mag u eenmaal per jaar gratis zand en grond (aarde) bestellen bij Woonforte. Dit kan alleen als u huurder van ons bent en als uw woning een tuin heeft.

 • U bestelt minimaal 0,5 m3 (kuub).
 • U bestelt maximaal 5 m3 zand en/of grond in totaal.
 • U mag 1x per jaar gratis bestellen (een 2e rit/levering betaalt u zelf)
 • Uw bestelling kan op elke werkdag geleverd worden, u kiest de ochtend of middag.
 • Tussen de bestelling en levering wordt minimaal 1 plandag gerekend.
 • Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan kunt u het eerste jaar na oplevering van de woning nog geen zand bestellen. Een verzakking van de tuin is dan eigenlijk nog niet mogelijk.

Een aanvraag van zand of grond (aarde) dient u in via het formulier Reparatie aanvragen.

Ik wil een berging/tuinhuisje plaatsen? Mag dat?

Algemeen

Een berging of tuinhuis moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt. Vraag eerst bij de gemeente naar deze voorwaarden. Is alles in orde? Dien dan uw verzoek in bij Woonforte.

Een berging/tuinhuisje plaatsen is een woningaanpassing. Vergeet dus niet om hiervoor vooraf toestemming te vragen bij ons. Uw aanvraag dient u eenvoudig en snel in via het formulier Zelf klussen.

Hoe hoog mag een boom in mijn tuin worden?

Algemeen

Bomen mogen niet hoger worden dan 4 meter.

Waarmee moet ik rekening houden als ik een boom plant?

Algemeen

Bomen moeten minimaal 2 meter uit de erfgrens staan. In onderling overleg tussen buren mag hier van worden afgeweken.

Welk onderhoud moet ik doen aan mijn boom?

Algemeen

Een boom die u niet onderhoudt, kan overlast gaan geven. Daarom bent u als huurder verplicht het volgende te doen:

 • U moet opschietende wortels verwijderen uit uw eigen tuin en de tuin van de buren.
 • Over de erfgrens hangende takken moet u verwijderen.
 • Takken van bomen en struiken moeten tot minstens 50 cm vanaf de gevel/dakgoot gesnoeid worden.

Hoe hoog mogen heggen, hagen en heesters zijn?

Algemeen

Hiervoor geldt een maximale hoogte van 2 meter. In de voortuin maximaal 1 meter hoog.
Heggen, hagen en heesters moeten 50 centimeter uit de erfgrens staan.

Kunt u de boom voor mijn huis snoeien?

Algemeen

Dat is afhankelijk van waar de boom staat.

 • Openbaar terrein van de gemeente. Dien uw verzoek in bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Openbaar terrein van Woonforte. Dien uw verzoek in bij Woonforte.
 • In een tuin van onze huurwoning. Overleg met die huurder of de boom weg mag. Vraag de huurder van die tuin om zelf een verzoek in te dienen bij Woonforte.

De opzichter of buurtbeheerder beoordeelt wat er mogelijk is. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn: er wordt per situatie bekeken wat de feiten en omstandigheden zijn.

Hoe hoog mag een pergola zijn?

Algemeen

Een pergola is een bloemengeleider, zonder dichte delen. Dus met een open karakter. Een pergola mag alleen in de achtertuin staan en niet hoger zijn dan 2,5 meter. Als de pergola als erfafscheiding wordt gebruikt mag hij niet hoger zijn dan 2 meter.

Voor alle constructies in de tuin geldt: er mag geen sprake zijn van onrechtmatige hinder. Bijvoorbeeld ernstige aantasting van het uitzicht of het blokkeren van licht in de woning of tuin.

Mag ik mijn hele tuin betegelen?

Algemeen

Nee,  u moet tenminste 20% van de oppervlakte van de tuin onbestraat/onbetegeld laten. Ook mag u de tuin niet dichtmaken met harde materialen of afsluiten met een verhoging. Zo kan het regenwater in de grond lopen. Door klimaatveranderingen valt er vaker in één keer veel regen. Door een deel van de tuin niet dicht te maken, heeft u minder kans op wateroverlast.

U kunt kiezen voor beplanting, kunstgras, grind of een ander waterdoorlatend materiaal om uw tuin aan te kleden.