Groot onderhoud en renovaties

Woonforte doet elk jaar onderhoud aan buurten en woningen. Huurders waar Woonforte onderhoud gaat (laat) uitvoeren, krijgen hierover altijd vooraf bericht.

Sociale Regeling voor Grootonderhoud en Renovaties
Woonforte heeft samen met de huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt voor huurders die te maken krijgen met groot onderhoud en renovatie. Voor het uitvoeren van een aantal grote(re) onderhoudsprojecten zijn afspraken vastgelegd over bewonersparticipatie, (financiële) tegemoetkoming en ondersteuning voor bewoners voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze sociale regeling geldt vanaf 1 maart 2018. U kunt bij Woonforte kosteloos een printversie opvragen.

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de groot onderhoudsprojecten en renovaties zijn vaak al ruim een jaar van tevoren in volle gang. Voor de renovaties werkt Woonforte nauw samen met een vooraf geselecteerde aannemer. Alle voorbereidingen, onderzoeken en huurdersbezoeken doen we in samenwerking met deze aannemer. Na onze opdracht is de aannemer bij renovaties verantwoordelijk voor een goed verloop en uitvoering van het project. We houden bewoners/huurders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Veel gevraagd over Groot onderhoud en renovaties

Worden er dit jaar onderhoudswerkzaamheden aan mijn woning gedaan?

Algemeen

Wanneer er onderhoudswerkzaamheden in of rondom uw woning gepland zijn, laten wij u dit op tijd weten. 

Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in mijn woning/woonomgeving. Waar kan ik terecht met vragen?

Algemeen

U heeft van Woonforte een brief ontvangen over de onderhoudswerkzaamheden die in uw woning of in uw woonomgeving plaatsvinden. In de brief vindt u de contactgegevens van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Neemt u gerust contact op wanneer u vragen heeft. Zij helpen u graag. 

Heeft u geen brief ontvangen? Bekijk alle brieven en e-mails in uw Mijn Woonforte-account

Wat is de Sociale Regeling bij groot onderhoud en renovatie?

Algemeen

Deze regeling compenseert huurders voor het ongemak van renovatiewerkzaamheden in de woning. De regeling geldt alleen voor voor huurders van een zelfstandige woning die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben.

U komt in aanmerking als wij minimaal drie werkzaamheden in de woning combineren bij een groot onderhoud- of renovatieproject. Het gaat dan om het vervangen of herstellen van delen van uw woningen,  zoals de keuken, badkamer en het toilet.

De regeling geldt niet voor planmatig onderhoud, zoals bijvoorbeeld schilderwerk. 

Waar vind ik een exemplaar van de Sociale Regeling?

Algemeen

Huurders van woningen waar Woonforte een renovatie gaat uitvoeren, ontvangen bij hun informatie een exemplaar van de Sociale Regeling. Anderen kunnen van de Sociale Regeling bij ons gratis een printversie opvragen.