Onderverhuur

U mag een deel van uw woning onderverhuren - alleen met toestemming van Woonforte. Onderverhuur zonder goedkeuring van Woonforte is illegale bewoning en dat mag dus niet. Dat heet woonfraude en dat pakken wij hard aan.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Mag ik als huurder een Kamer met Aandacht onderverhuren?

Algemeen

De stichting Kamers met Aandacht vraagt Woonforte vooraf toestemming. Wanneer wij geen bezwaren hebben, mag u een Kamer met Aandacht onderverhuren.

Meer informatie vindt u op de website van Kamers met Aandacht.

Wat zijn de voorwaarden bij onderverhuur?

Algemeen

Dit zijn de voorwaarden voor onderverhuur:

 • U mag niet uw hele woning onderverhuren, alleen een kamer.
 • U mag alleen onderverhuren met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Woonforte
 • U moet zelf uw hoofdverblijf houden in de woning.
 • Er mag geen sprake zijn van overbewoning. Dit is als er minder dan 12 m2 per bewoner in de woning beschikbaar is.
 • Per kandidaat vraagt u steeds opnieuw toestemming voor gedeeltelijke onderhuur. 
 • U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw onderhuurder. Uw onderhuurder moet zich houden aan de algemene huurvoorwaarden die wij met u zijn aangegaan
 • Als u de huur opzegt, levert u de woning leeg op. Uw onderhuurder heeft geen recht op overname van de huurovereenkomst
 • De huurprijs die de onderhuurder betaalt, moet in redelijke verhouding staan tot de huur die u aan Woonforte betaalt
 • Toestemming voor onderverhuur geldt voor maximaal 1 jaar
 • De beëindiging van de onderhuur moet u ook schriftelijk aan ons melden.
 • Uw onderhuurder moet zich op uw adres moet inschrijven bij de Basisregistratie Personen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag en gemeentelijke heffingen.
 • Voordat wij toestemming geven willen wij weten aan wie u een kamer gaat verhuren. Graag zien wij een kopie van het legitimatiebewijs tegemoet.
 • Alle gevolgen van het aangaan van onderverhuur zijn voor uw eigen rekening en risico.

In onze algemene huurvoorwaarden vindt u meer informatie.

Heeft de onderhuurder huurbescherming?

Algemeen

Nee, een onderhuurder heeft geen huurbescherming. Als de woning wordt opgezegd, dan moet de onderhuurder ook de woning verlaten.

Kan een onderhuurder medehuurder worden?

Algemeen

Nee, een onderhuurder kan geen medehuurder worden. Als de hoofdhuurder de huur opzegt, dan moet de onderhuurder ook de woning verlaten. De onderhuurder moet zelf andere woonruimte zoeken. Het is daarom verstandig dat de onderhuurder zich als woningzoekende in laat schrijven bij www.hureninhollandrijnland.nl.

Heeft onderverhuur invloed op de hoogte van mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, waarschijnlijk wel.

De onderhuurder komt bij u in huis wonen en staat bij de gemeente op uw adres geregistreerd. Haar of zijn inkomen kan worden meegeteld voor de huurtoeslag. Ook de inkomsten die u ontvangt uit het verhuren van een kamer kunnen invloed hebben op uw huurtoeslag. Zoek dit goed uit voor u een aanvraag  bij ons indient.

Uw extra inkomsten uit de onderverhuur moet u ook opgeven bij uw aanvraag inkomstenbelasting. Wij verwijzen u voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Kan een onderhuurder huurtoeslag aanvragen?

Algemeen

Wij verwijzen u voor meer informatie over huurtoeslag aanvragen naar de Belastingdienst.

Wat is onderverhuur?

Algemeen

We spreken van onderverhuur als een woning in zijn geheel of gedeeltelijk wordt doorverhuurd door de huurder.

Onderverhuur

Een kamer onderverhuren mag alleen in uitzonderlijke gevallen en alleen met toestemming van Woonforte. Gaat u onderverhuren zonder toestemming van Woonforte dan spreken we van woonfraude. Hiervoor krijgt u een boete. Ook moet u uw opbrengst van de onderverhuur aan ons terugbetalen. Verhuurt u uw gehele woning door zonder toestemming? Dan ontbinden wij de huurovereenkomst.

Huisbewaring

In sommige gevallen mag u wel iemand tijdelijk op uw woning laten passen. Dit heet 'huisbewaring'. Hiervoor moet u schriftelijk toestemming vragen bij Woonforte.

 

Waarom pakt Woonforte woonfraude zo streng aan?

Algemeen

Wij nemen de bestrijding van onrechtmatige bewoning zeer serieus. Woonfraude pakken wij altijd aan met netwerkpartners, gemeente, politie en de Belastingdienst. Als het gaat om criminele activeiten dan heeft dit vaak een nadelig en zeer schadelijk effect op de leefbaarheid en veiligheid van het complex/de buurt. Dat willen wij voorkomen.

Woonforte voert een zerotolerance beleid hierin. Bij woonfraude stoppen we het huurcontract daarom onmiddellijk. De gemaakte kosten, bijvoorbeeld juridische of deurwaarderskosten, verhalen we altijd op de huurder. De winst uit onderhuur of criminele activiteiten vragen we terug.

Waarom mag onderverhuur niet zomaar?

Algemeen

In deze regio is een grote wachtlijst met woningzoekenden. Deze mensen wachten al heel lang eerlijk op hun beurt. Door zomaar uw huurwoning onder te verhuren, dringen mensen voor op de woningmarkt. Dat is oneerlijk en daar willen wij niet aan meewerken.

Wat gebeurt er als ik mijn woning onderverhuur zonder toestemming van Woonforte?

Algemeen

Als u een deel van uw woning zonder toestemming van Woonforte onderverhuurt:

 • u krijgt een boete
 • u moet de door u ontvangen inkomsten aan Woonforte afdragen. 

Als u de hele woning zonder toestemming onderverhuurt:

 • de huurovereenkomst wordt opgezegd.