Huur opzeggen bij overlijden

Is een huurder van Woonforte en familie of een bekende van u? Gecondoleerd. Als nabestaande heeft u veel te regelen.

Is de huurder die is overleden een medehuurder van u? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. U blijft de woning gewoon huren als u dat wilt. Als een huurder is overleden zonder medehuurder(s) te hebben, dan moet de huur worden opgezegd.

Veel gevraagd over Huur opzeggen bij overlijden

De huurder is overleden. Mag ik de huur opzeggen?

Algemeen

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Bij overlijden mag alleen een erfgenaam of een testamentair executeur de huur opzeggen.

Bent u zaakwaarnemer? Vul digitaal het formulier Aanvraag zaakwaarnemer in met uw gegevens. U ontvangt een e-mail met een activatiecode en een link. Via de link kunt u inloggen en de woning opzeggen. Bij de huuropzegging stuurt u een kopie van de overlijdensakte mee. De opzegging moet binnen twee maanden na het overlijden bij ons binnen zijn.

Zolang de huurovereenkomst loopt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de huurbetaling, de ontruiming van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

De huurder is overleden. Er is geen erfgenaam. Wat nu?

Algemeen

Wanneer er geen erfgenaam is, eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het eind van de tweede maand na het overlijden. Daarna ontruimt Woonforte de woning.

De huurder is overleden. Wanneer krijgen we de vertreknota?

Algemeen

We doen ons best om de vertreknota binnen 3 weken te versturen naar de erfgenamen. Zodra de nota is verstuurd, wordt er binnen 2 weken uitbetaald als er een bedrag tegoed is.

Mijn partner is overleden. We waren getrouwd of hadden een geregistreerd partnerschap. Ik blijf in de woning wonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had met de overledene, dan bent u automatisch medehuurder. De huurovereenkomst blijft dan ook geldig.

Maar alleen als u ook op dit adres ingeschreven staat bij de gemeente.

Als medehuurder moet u wel een schriftelijk bericht sturen van het overlijden. Daarbij hoort een kopie van de overlijdensakte en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de (mede) huurder ook afmelden via het formulier Medehuurder afmelden bij overlijden

Mijn partner is overleden. We waren niet getrouwd of hadden geen geregistreerd partnerschap. Ik wil in de woning blijven wonen. Mag dat?

Algemeen

Als medebewoner wordt u niet automatisch medehuurder. U kunt wel tot zes maanden na het overlijden in de woning blijven en voor die periode de huurovereenkomst overnemen.

Wilt u definitief in de woning blijven, dan moet u binnen die zes maanden een schriftelijk verzoek indienen om het contract op uw naam te krijgen. Hier zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.