Woonomgeving

Een leefbare woonomgeving is fijn om in te wonen. Maar wat is leefbaarheid dan? Dat is het groen in de wijk, speeltoestellen, wandelpaden, openbaar vervoer, winkels, maar ook veiligheid is belangrijk. Woonforte zet haar buurtbeheerders in voor een schone, hele en veilige woonomgeving. Dat kunnen we niet alleen, maar alleen samen met de bewoners en de gemeente.

Wilt u de handen uit de mouwen steken? Meld u aan als Buurtkanjer! 

Veel gevraagd over Woonomgeving

Wat doen jullie aan leefbaarheid in mijn buurt?

Algemeen

Woonforte werkt buurtgericht in heel Alphen aan den Rijn. Zo willen wij de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in de wijken verbeteren. De gemeente heeft de leiding hierin. We hebben maandelijks een professionals overleg. Hierbij zijn verschillende partijen aanwezig:

  • Gemeente (gebiedsadviseur en gebiedsbeheerder van de openbare ruimte)
  • Participe (jongerenwerker of buurtmedewerker)
  • Woonforte (consulent Sociaal Beheer en buurtbeheerder) 
  • Activite (wijkverpleging) 

Per wijk kunnen er verschillende partners aansluiten, bijvoorbeeld Toezicht en Handhaving. Tijdens een maandelijks overleg bespreken de bovengenoemde partijen de situatie in de wijk. Gaat het goed? Wat speelt er nu in de wijk? Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we elkaar helpen? En wat verwachten we in de nabije toekomst?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw Buurtbeheerder.

Mag ik een beveiligingscamera aanbrengen?

Algemeen

Een camera of videodeurbel plaatsen is alleen toegestaan als u zich aan de wet houdt.

Camera

U mag geen camera aan de buitengevel van uw woning hangen, maar wel in uw woning. De camera mag dan alleen de eerste 40 cm vanuit de gevel filmen, bijvoorbeeld het stukje tot en met uw (eventuele) deurmat.

De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. U mag volgens de wet op de privacy ook geen opnames maken van de openbare weg zoals de stoep of parkeerplaatsen of van algemene ruimtes, zoals galerijen in een flat.

Volgens de wet valt een videodeurbel onder het label ‘camera’. Hiervoor gelden dus dezelfde regels. 

Wat betekent leefbaarheid?

Algemeen

Leefbaarheid staat voor alles wat te maken heeft met het prettig wonen in uw huis en omgeving. Denk daarbij aan 'schoon, heel en veilig'. Woonforte moedigt bewoners aan om zelf de eerste stap te zetten in het leefbaar krijgen en houden van hun wijk. Ook de gemeente speelt hierin een belangrijke rol.

Ik heb idee├źn om de leefbaarheid in mijn wijk te verbeteren. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Leuk dat u wilt helpen om de leefbaarheid te verbeteren. Als u samen met andere buurtbewoners een activiteit wilt organiseren, dan kunnen wij u misschien helpen met een financiële bijdrage of andere ondersteuning. Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van het Leefbaarheidsfonds. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van de activiteit. Voor een aantal activiteiten zijn vaste bedragen afgesproken met de Huurdersorganisatie Groene Hart.

Wilt u iets organiseren? Neemt u dan contact op met uw buurtbeheerder of met Woonforte via e-mailadres service@woonforte.nl of bel ons (0172) 418 518.

Waarom hangen er camera's in mijn woongebouw?

Algemeen

Schoon, heel en veilig is het motto van Woonforte. De camera's bewaken de liften, de entrees en de bergingsgangen. De camera's hangen voor uw veiligheid en die van ons en van onze eigendommen.

Met de camerabewaking wil Woonforte de veiligheid en de leefbaarheid verhogen en vandalisme voorkomen. Als er camera's hangen in uw gebouw dan wordt bij alle toegangsdeuren aangegeven dat er cameratoezicht is. De beelden worden alleen bekeken als er aanleiding voor is en worden maximaal twee weken bewaard.