Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van bewoners van een flatgebouw, straat of buurt. Zo'n commissie betrekt de huurders uit het gebouw, de straat of de buurt bij haar werkzaamheden en houdt de huurders op de hoogte. En stimuleert bewonersinitiatieven om de saamhorigheid en het woonplezier  te verbeteren.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Algemeen

In een bewonerscommissie zitten bewoners van één of enkele straten of van een appartementencomplex. De bewonerscommissie is een belangrijke gesprekspartner voor Woonforte.

Een bewonerscommissie:

  • overlegt met Woonforte over zaken die van belang zijn voor het gebouw, straat of buurt. Bijvoorbeeld over onderhoud, servicekosten, vervuiling van de buurt, of plannen voor sloop en vervangende, nieuwe woningen.
  • betrekt huurders uit het gebouw, de straat of de buurt bij haar werkzaamheden en houdt huurders op de hoogte.
  • moedigt bewoners aan om met ideeën te komen die het woonplezier binnen het complex vergroten.


In Boskoop werkt Woonforte samen met bewonersgroepen i.p.v. bewonerscommissies.

Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie?

Algemeen

Wilt u contact met de bewonerscommissie in uw woongebouw? Kijk dan bij het informatiekastje voor de contactgegevens of stop een briefje in de brievenbus van de bewonerscommissie.

Heeft u vragen over bewonerscommissies? Neemt u dan contact op met de Consulent Sociaal Beheer van Woonforte: service@woonforte.nl.

Kan ik zelf een bewonerscommissie starten?

Algemeen

Als u zelf een bewonerscommissie wilt oprichten, neemt u dan contact op met de Consulent Sociaal Beheer van Woonforte. Zij beantwoordt graag uw vragen.

Wat is een bewonerscommissie+ ?

Algemeen

Bij een sloop-, nieuwbouw-, of renovatieproject wil Woonforte graag overleggen met de betreffende huurders. Er wordt dan een klankbordgroep opgericht. Wanneer er een bewonerscommissie is, nemen huurders deel aan deze bewonerscommissie voor de periode van het project. We spreken dan over een bewonerscommissie +.

Ik zit in een bewonerscommissie. Wie is mijn contactpersoon?

Algemeen

Uw contactpersoon is de Consulent Sociaal Beheer van uw wijk. Mail uw vraag en dan neemt de consulent contact met u op.