WOZ-waarde en uw huurprijs

Woonforte berekent de huur van sociale huurwoningen aan de hand van de WOZ-waarde van uw woning in combinatie met het puntensysteem. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente vast.

Veel gevraagd over WOZ-waarde en uw huurprijs

Wat als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

Woonforte controleert de WOZ-waarde van ruim 10.000 woningen zorgvuldig. Als u het in uw specifieke situatie toch niet mee eens met de WOZ-waarde kunt u zelf contact opnemen met de taxateur van de gemeente. Op de website van de gemeente vindt u het contactformulier gemeentelijke belastingen. Stel daar uw specifieke vraag over uw situatie.

Verandert mijn huurprijs ook bij een daling van de WOZ-waarde?

Nee, in de meeste gevallen niet. Een lagere WOZ-waarde leidt niet automatisch tot een lagere huur. Alleen als u (bijna) de maximale huur betaalt, dan kan een lagere WOZ-waarde wel van invloed zijn en een lagere huur opleveren. Voor de meeste woningen berekent Woonforte niet de maximale huurprijs. Gemiddeld vragen wij circa 70% van de maximale huurprijs. 

Wat doet Woonforte met de WOZ-waarde?

Als eigenaar van de woning betaalt Woonforte de onroerend zaakbelasting (OZB) die ontstaat uit de WOZ-waarde. Daarnaast wordt ook nog de waterschapsbelasting en verhuurderheffing vastgesteld op basis van de WOZ waarde. Totaal gaat dit om miljoenen euro’s. Daarom controleert Woonforte de WOZ-waarde die de gemeente vaststelt jaarlijks zeer uitgebreid. We kijken daarbij o.a. naar: -

  • vergelijkbaarheid van de referentie-verkopen die de gemeente hanteert
  • wordt er voldoende rekening gehouden met de staat van onderhoud en kwaliteit
  • staan er renovaties of groot onderhoud in de planning
  • is er sprake van opvallende waardestijging.

In een vooroverleg met de gemeente kan jaarlijks bezwaar maken waarvan in onze ogen de WOZ-waarde niet klopt. Dit gebeurt voor een groot aantal woningen. De gemeente kan per woning het bezwaar toewijzen (goedkeuren) of afwijzen (met goede argumenten).

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn woning?

De gemeente stuurt jaarlijks eind februari het aanslagbiljet met de WOZ-waarde ook naar de bewoners van de huurwoning. Huurders hoeven natuurlijk geen belasting te betalen over hun WOZ-waarde. Dat doet Woonforte. Maar huurders kunnen hiermee wel zien of hun huurprijs klopt. 

U kunt ook in Mijn Woonforte de WOZ-waarde bekijken van uw woning. Onder 'Mijn contracten' vindt u hoeveel punten uw woning krijgt voor de WOZ-waarde en hoeveel ruimte er zit tussen uw huidige huurprijs en de maximale huurprijs voor uw woning.

Wat betekent de WOZ-waarde van mijn woning?

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. De woning krijgt punten voor oppervlakte, sanitair, buitenruimte, het energielabel en de WOZ-waarde. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van woningen.