Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering bepaalt wat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen mag zijn. Meer informatie over de huurverhoging vindt u in de Huurkrant die vanaf april op de website staat. Alle huurders ontvangen van Woonforte voor 1 mei een brief, de huuraanzegging, met daarin de huurverhoging vanaf 1 juli.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat is de huurverhoging in 2023?

Algemeen

Huurverhoging met 2,8% of 3,1%
De overheid heeft bepaald dat voor de meeste huurders de huur per 1 juli 2023 maximaal 3,1% mag stijgen. Woonforte kiest voor een verhoging van de sociale huurprijzen met 2,8% of 3,1%.

Sommige huurders krijgen geen huurverhoging.  

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huurders met een hoger inkomen is er een inkomensafhankelijke huurverhoging. De minister geeft de mogelijkheid om een hogere huurverhoging voor te stellen bij huishoudens in een sociale huurwoning met een hoog middeninkomen of een hoog inkomen.

Woonforte kiest voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging. Wel kiezen we voor een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging dan dat de overheid toestaat. We halveren onze bedragen binnen de toegestane verhoging:

U woont alleen
Ligt uw inkomen in 2021 tussen € 48.836 en € 57.573? 
Dan krijgt u een huurverhoging van € 25.

Is uw inkomen in 2021 hoger dan € 57.573? 
Dan krijgt u een huurverhoging van € 50.

U woont met 2 of meer personen
Ligt uw inkomen in 2021 tussen € 56.513 en € 76.764?
Dan krijgt u een huurverhoging van € 25.

Is uw inkomen in 2021 hoger dan € 76.764?
Dan krijgt u een huurverhoging van € 50. 


Wanneer u chronisch ziek of gehandicapt bent kunt u bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zie "ik ben chronisch ziek. Krijg ik ook een huurverhoging?". 

Huurverhoging vrije sectorwoning
Voor vrije sectorwoningen geldt een huurverhoging van 4,1%.

Huurverlaging
Voor huurders in een sociale huurwoning met een laag inkomen is er een huurverlaging. U leest hier meer over de eenmalige huurverlaging 2023. 

Ik ben chronisch ziek. Krijg ik ook huurverhoging?

Algemeen

Ja, u krijgt ook een huurverhoging. U kunt alleen bezwaar maken als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen. 

U kunt bezwaar maken als u of iemand van uw huishouden chronisch ziek of gehandicapt is. Daarbij moet u één van de volgende bewijzen meesturen: 

  • Een indicatie waaruit blijkt dat u minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis nodig heeft.
  • Een blijk van waardering voor mantelzorgers (als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015). De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn. 
  • Een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis. 
  • Een indicatie waaruit blijkt dat u professionele hulp heeft bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie) zoals eten, wassen of naar het toilet gaan. 
  • Een beschikking verstrekt op grond van de WMO of de Wet Voorziening gehandicapten voor aanpassing van de woning. 
  • Een verklaring van de huis- of oogarts waarin staat dat u blind bent. 

U kunt tot en met 30 juni 2023 een bezwaarschrift bij Woonforte indienen. Dit kan schriftelijk (per post of mail) of digitaal via het formulier Bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging 2023

Hoe wordt de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Algemeen

De minister stelt jaarlijks de maximale stijging van de huursom vast.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Om de huurverhoging per 1 juli te laten ingaan moet Woonforte u vóór 1 mei schriftelijk informeren over uw huurverhoging. 

Let op: de brief over de eenmalige huurverlaging 2023 versturen wij in de eerste week van mei.

Wanneer gaat de jaarlijkse huurverhoging in?

Algemeen

U betaalt vanaf 1 juli de nieuwe huurprijs.

Ik ben vergeten de huurverhoging te betalen. Wat nu?

Algemeen

U kunt het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog naar ons overmaken. Dit kan op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Met een huurverhoging kan het zijn dat de huurprijs door de huurverhoging tot boven de € 808,06 stijgt. Dit mag, zolang de huurprijs niet boven de maximale huurprijs volgens de puntenwaardering komt.

De Belastingdienst meldt hier het volgende over:
Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning. U moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.
De maximale huurgrens is:

  • € 452,20 (prijspeil 2023) als u jonger bent dan 23 jaar en
  • € 808,06 als u 23 jaar of ouder bent.

Voor het deel boven de maximale huurgrens krijgt u geen huurtoeslag.

Ik heb een andere huurverhoging gekregen dan mijn buren. Klopt dat?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Het bedrag of het percentage waarmee de huur wijzigt is niet voor iedereen gelijk. Dit is afhankelijk van uw woonsituatie, inkomen en de hoogte van de huurprijs. Ook kijken wij naar energielabels van woningen omdat de energielasten ook deel uitmaken van de betaalbaarheid van uw woning. 

Ik krijg een brief van de Belastingdienst dat mijn inkomen is opgevraagd door Woonforte. Wat moet ik doen?

Algemeen

U hoeft niets te doen. Uw inkomen is opgevraagd om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging of dat u een reguliere of een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. 

De Belastingdienst geeft niet precies door wat uw gezamenlijke inkomen is. Wij horen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in een huis woont.

Wie geeft na een huurverlaging/huurverhoging mijn nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst?

Algemeen

U moet zelf de gewijzigde huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. Uw gewijzigde huurprijs kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.

Moet ik na een huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als u de huur maandelijks zelf aan ons overmaakt. Wanneer u een automatische incasso bij ons heeft hoeft dit niet.

Waarom past Woonforte ieder jaar op 1 juli mijn huur aan?

Algemeen

Woonforte mag wettelijk 1 keer per jaar de huur aanpassen. Peildatum hiervoor is 1 juli. De reden dat Woonforte de huur jaarlijks aanpast is om de huren minimaal aan te passen aan het inflatieniveau. Daarmee kan de woningcorporatie de investeringen die ze jaarlijks doet, blijven betalen. Denk bijvoorbeeld aan woningonderhoud, nieuwe huurwoningen bouwen of het energiezuiniger maken van bestaande woningen.