Huurverlaging

Eenmalige huurverlaging 2023

Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het minimumloon die een (kale) huur hebben hoger dan € 575,03. De huur wordt dan verlaagd naar € 575,03 per maand.

Had u in 2021 een laag inkomen? Dan hoeft u niets te doen. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging krijgt u vanzelf bericht van ons.

Voldoet uw inkomen van 2021 niet aan de voorwaarden voor huurverlaging? Maar uw inkomen ná 2021 wel? Dan moet u wel zelf een aanvraag bij ons indienen.

Een aanvraag indienen kan tot en met 30 december 2024.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Wie krijgt de eenmalige huurverlaging in 2023?

Algemeen

U krijgt de eenmalige huurverlaging als u voldoet aan alle voorwaarden:

 • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
 • U huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning).
 • Uw kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
 • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) óf
  u woont met 2 of meer personen en het inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Voor het huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van uw huishouden dus wel mee. 

Moet ik zelf iets doen om de eenmalige huurverlaging 2023 te krijgen?

Algemeen

Had u al in 2021 een laag inkomen?

Dan hoeft u niets te doen. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging krijgt u vanzelf bericht van ons. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of geen recht heeft op huurverlaging. Om dit te bepalen, wordt gekeken naar het vastgestelde inkomen van 2021. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Voldoet uw inkomen van 2021 niet aan de voorwaarden voor huurverlaging? Maar uw inkomen ná 2021 wel?

 • U moet zelf een aanvraag bij ons indienen.
 • U kunt tot en met 30 december 2024 een aanvraag indienen.
 • U moet hierbij aantonen dat uw huishouden al minstens 6 maanden een inkomen heeft onder (de helft van) de inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

Welke documenten moet ik meesturen bij mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2023?

Algemeen

Bij uw aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2023 moet u de volgende documenten inleveren:

 • Een door u zelf opgestelde en ondertekende verklaring waarin staat hoeveel personen op uw adres zijn ingeschreven.
 • Originele IB-60 verklaring (meest recente) van alle personen van 27 jaar en ouder die ingeschreven staan op uw woonadres. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (0800 0543) of downloaden via Mijn Belastingdienst.
 • Tenminste 3 recente loonstroken en/of uitkering specificaties van alle personen boven de 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres (kopieën toegestaan).
 • Bewijs van inkomstendaling van alle personen van 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres (kopieën toegestaan).
 • Bent u zzp’er? Stuur dan een originele prognose van uw inkomen mee, voorzien van een stempel en handtekening van de boekhouder.
 • Heeft u een eigen bedrijf? Stuur dan een originele, officiële verklaring van een boekhouder mee met het verwachte inkomen voor dit jaar of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst voor het huidige boekjaar.

Uw aanvraag kunt u samen met bovenstaande documenten versturen op de volgende manieren: 

 • Per mail via service@woonforte.nl
 • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn

U ontvangt geen documenten retour. Ook niet wanneer u originele documenten heeft toegestuurd.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag bij de eenmalige huurverlaging in 2023?

Algemeen

Als uw huur omlaag gaat, dan gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. Als u in aanmerking komt, verlagen wij de kale huur naar € 575,03 per maand. Deze verlaging heeft geen invloed op uw servicekosten. 

Een aanvraag voor eenmalige huurverlaging indienen kan t/m 30 december 2024. Geldt in de gehele periode de huurprijsgrens van € 575,03?

Algemeen

De huurprijsgrens van € 575,03 en de inkomensgrenzen gelden tot 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 gelden andere grenzen. Deze moeten nog worden vastgesteld. 

Ik krijg een brief van de Belastingdienst dat mijn inkomen is opgevraagd door Woonforte. Wat moet ik doen?

Algemeen

U hoeft niets te doen. Uw inkomen is opgevraagd om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging of dat u een reguliere of een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt. 

De Belastingdienst geeft niet precies door wat uw gezamenlijke inkomen is. Wij horen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in een huis woont.

Wie geeft na een huurverlaging/huurverhoging mijn nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst?

Algemeen

U moet zelf de gewijzigde huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst. Uw gewijzigde huurprijs kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging 2023 in?

Algemeen

Had u al in 2021 een laag inkomen?
Dan gaat de huurverlaging in per 1 juli 2023. 

Heeft u zelf een aanvraag voor huurverlaging ingediend?
Wanneer u in aanmerking komt voor de huurverlaging, ontvangt u van ons binnen 3 weken een voorstel tot huurverlaging. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.

Bijvoorbeeld:

 • Het voorstel wordt verstuurd in augustus 2023.
 • De huurverlaging gaat dan in per 1 oktober 2023.

Wanneer ontvang ik bericht over de eenmalige huurverlaging 2023?

Algemeen

Als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging 2023 ontvangt u in de eerste week van mei bericht van ons.