Huurverlaging

Eenmalige huurverlaging 2023

Huurders met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het minimumloon die op dit moment een (kale) huur hebben hoger dan € 575,03. De huur wordt dan verlaagd naar € 575,03 per maand.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Wie krijgt de eenmalige huurverlaging in 2023?

Algemeen

U krijgt de eenmalige huurverlaging als u voldoet aan alle voorwaarden:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw kale huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt) óf
    u woont met 2 of meer personen en het inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee. 

Moet ik zelf iets doen om de eenmalige huurverlaging 2023 te krijgen?

Algemeen

Nee, u hoeft niets te doen. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging krijgt u vanzelf bericht van ons.  

Voldoet uw inkomen van 2021 niet aan de voorwaarden voor huurverlaging? Maar uw inkomen ná 2021 wel?
Neem dan contact met ons op. 

Moet ik voor de eenmalige huurverlaging 2023 doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Algemeen

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of geen recht heeft op huurverlaging. Om dit te bepalen, wordt gekeken naar het vastgestelde inkomen van 2021. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend. 

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag bij de eenmalige huurverlaging in 2023?

Algemeen

Als uw huur omlaag gaat, dan gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. Als u in aanmerking komt, verlagen wij de kale huur naar € 575,03 per maand. Deze verlaging heeft geen invloed op uw servicekosten.