Huurverlaging

Heeft u een kale huur van boven de € 763,47 (prijspeil 2022) en een laag inkomen? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. U kunt huurverlaging aanvragen als u zes maanden of langer relatief duur huurt. Bent u met pensioen gegaan? Dan hoeft u geen zes maanden te wachten. U kunt dan meteen een aanvraag doen.

Eenmalige huurverlaging in 2021
In 2021 geldt een eenmalige huurverlaging voor huurders die wonen in een sociale huurwoning en die een lager inkomen met een hoge huur hebben. Ongeveer 260.000 huishoudens in sociale huurwoningen in Nederland hebben recht op deze huurverlaging. Dat is goed nieuws voor veel huurders. Huurt u een vrijesectorwoning, dan komt u helaas niet in aanmerking.

U krijgt bericht in maart 
Woonforte heeft van de Belastingdienst gehoord wie er op basis van het inkomen van 2019 recht heeft op huurverlaging. Als u in aanmerking komt voor huurverlaging dan heeft u in maart 2021 een huurverlagingsvoorstel van ons ontvangen. 

Let op: Geef uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Het zou vervelend zijn als u aan het einde van het jaar ineens teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. 

Wie komen in aanmerking voor een eenmalige huurkorting? 
Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van: de hoogte van uw huur, uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Deze gegevens ontvangen wij van de Belastingdienst. De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie.  

Voldoet u aan de voorwaarden, dan verlaagt Woonforte de kale huur tot € 633,25 (alleenstaanden of samenwonenden) of € 678,66 (huishouden met 3 of meer personen).  

Veel gevraagd over Huurverlaging

Iemand heeft meer huurverlaging gekregen dan ik. Hoe zit dat?

Hoeveel huurverlaging u krijgt hangt van de huidige hoogte van uw huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor jouw type huishouden. Is je/jullie huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijg je dus een fikse  huurverlaging. Zit je maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Ik heb zelf de aanvraag huurverlaging ingediend. Wanneer gaat de verlaging in?

Is de huurverlaging of de tijdelijke huurkorting toegekend?  Dan gaat deze, 2 maanden nadat u de benodigde documenten bij ons heeft ingeleverd, in. 

Heeft de eenmalige huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, de samenstelling van het huishouden en de hoogte van de huur. Omdat de huur wordt verlaagd, krijgt u dus ook minder huurtoeslag. 

Over de huurprijs boven de aftoppingsgrens vergoedt de huurtoeslag echter minder dan 100%. Daardoor gaat u er dus altijd wel op vooruit. Wilt u weten hoeveel, dan kunt u een proefberekening uitvoeren op www.toeslagen.nl. 

De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als uw huurprijs hoger is dan deze grens, wordt uw huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel verlaagd. Deze verschilt per type huishouden. Is uw huur veel hoger dan deze aftoppingsgrens, dan krijgt u een forse huurverlaging. Ligt uw huur maar een paar euro boven deze aftoppingsgrens, dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Ik woon in een vrije sectorwoning. Geldt de eenmalige huurverlaging ook voor mij?

Nee, deze regeling is alleen voor huurders in een sociale huurwoning verhuurd door een woningcorporatie. U komt mogelijk wel in aanmerking voor een tijdelijke huurkorting. Vanaf april geven wij daar meer duidelijkheid over.

Wie geeft na huurverlaging mijn nieuwe huur door aan de Belastingdienst?

De gewijzigde huurprijs geeft u zelf door aan de Belastingdienst. Het zou vervelend zijn als u aan het einde van het jaar ineens teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.

Als ik na een huurverlaging meer ga verdienen, gaat mijn huur dan omhoog?

Eenmalige huurverlaging

Hierbij wordt uw huur eenmalig verlaagd. Vanaf die datum ontwikkelt uw verlaagde huur zich weer op de gebruikelijke wijze. Bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging. Het maakt hierbij niet uit of u hierna meer gaat verdienen.

Tijdelijke huurkorting

Bij een tijdelijke huurkorting wordt een periode afgesproken. Na deze periode beoordelen we uw inkomen opnieuw.  Het kan zijn dat de korting dan wordt opgeheven. Hierbij maakt het dus wel uit of u meer bent gaan verdienen. 

Mag de corporatie na een huurverlaging ná 1 juli 2021 de huur wel verhogen per 1 juli 2022?

Ja, dat is toegestaan. 

Mag de corporatie na een huurverlaging vóór 1 juli, later in het jaar de huurprijs verhogen tot boven de aftoppingsgrens na renovatie of verduurzaming van de woning?

Nee. De huur stijgt dan boven de aftoppingsgrens, waardoor de huurder in feite direct recht krijgt op een huurverlaging. 

Mag de corporatie na een huurverlaging vóór 1 juli 2021, de huur per 1 juli 2021 verhogen volgens de reguliere huuraanpassing?

Nee. De aftoppingsgrenzen worden bepaald per 1 januari 2021. Een huishouden dat een huurverlaging heeft gekregen tot de aftoppingsgrens, mag dus geen huurverhoging krijgen per 1 juli 2021. Bij de huurverhoging van 2022 wordt uw woning pas weer meegenomen. 

Ik krijg een brief van de Belastingdienst dat mijn inkomen is opgevraagd door Woonforte. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Uw inkomenscategorie hebben wij nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging.

De Belastingdienst geeft niet precies door wat uw gezamenlijke inkomen is. Wij horen of uw inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in een huis woont.

Ik heb geen brief gekregen over de huurverlaging, maar ik denk dat ik er recht op heb. Wat moet ik doen?

Heeft u in maart geen bericht van ons gekregen?

Dan is het mogelijk dat uw netto huur lager is dan de netto huur die in de voorwaarden staat en/of uw gezamenlijk inkomen voldoet niet volgens de Belastingdienst.  

Is uw inkomen tenminste 6 maanden geleden gedaald en is daar nog geen verandering in gekomen – dus vanaf juli 2020 – dan komt u misschien toch in aanmerking voor tijdelijke huurkorting. U kunt de huurkorting vanaf april bij ons zelf aanvragen. Alle informatie vindt u op onze website.

Uw aanvraag kunt u versturen op de volgende manieren: 

 • Per mail via service@woonforte.nl 
 • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn

Welke documenten moet ik meesturen bij mijn aanvraag voor huurverlaging of tijdelijke huurkorting?

 • Document met alle personen die op het adres zijn ingeschreven (via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)). Dit kunt u aanvragen bij de gemeente. (kopie toegestaan)
 • Originele IB-60 verklaring 2019 van alle personen van 27 jaar en ouder die ingeschreven staan op uw woonadres. Deze verklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst (0800 0543).
 • Tenminste 3 recente loonstroken en/of uitkering specificaties van alle personen boven de 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres (kopieën toegestaan).
 • Bewijs van inkomstendaling van alle personen van 27 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres (kopieën toegestaan).
 • Bent u zzp’er? Stuur dan een originele prognose van uw inkomen mee, voorzien van een stempel en handtekening van de boekhouder.
 • Heeft u een eigen bedrijf? Stuur dan een originele, officiële verklaring van een boekhouder mee met het verwachte inkomen voor dit jaar of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst voor het huidige boekjaar.

Uw aanvraag kunt u samen met bovenstaande documenten versturen op de volgende manieren: 

 • Per mail via service@woonforte.nl
 • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn

  U ontvangt geen documenten retour, ook niet wanneer u originele documenten heeft toegestuurd.

Mijn inkomen is gedaald na 2019. Kom ik ook in aanmerking voor huurverlaging in 2021?

Heeft u minimaal 6 maanden geleden te maken gehad met een inkomensdaling? Is die situatie daarna niet gewijzigd en is uw huurprijs hoger dan de aftoppingsgrens?

Dan is het mogelijk dat om in aanmerking te komen voor een permanente huurverlaging of een tijdelijke huurkorting over 2021. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de inkomensgrenzen van passend toewijzen.

Omdat uw recente inkomen niet bij de Belastingdienst bekend is, vraagt u zelf een verzoek voor huurkorting aan bij Woonforte.

Vanaf 1 april 2021 nemen wij uw verzoek in behandeling.  U heeft tot en met 31 december 2021de tijd om een verzoek bij ons in te dienen.  

Bij toekenning van uw verzoek wordt de huurprijs verlaagd vanaf de tweede maand nadat Woonforte uw verzoek heeft ontvangen. 

Uw aanvraag kunt u versturen op de volgende manieren: 

 • Per mail via service@woonforte.nl 
 • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte, Postbus 2001, 2400 CA Alphen aan den Rijn 

Naar welk inkomen wordt gekeken bij de eenmalige huurverlaging in 2021?

Om te bepalen of u recht heeft op huurverlaging wordt uw inkomen van 2019 genomen.

Waarom een eenmalige huurverlaging in 2021?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen (Passend toewijzen). We houden daar rekening mee bij het toewijzen van een woning.

Toch zijn er mensen die meer betalen dan bij het inkomen past. Dat komt bijvoorbeeld omdat het inkomen is gedaald. Voor die mensen is er in 2021 een eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging in 2021?

Dat hangt af van:

 • de hoogte van de huur van uw woning
 • uw inkomen
 • de samenstelling van uw huishouden

Het gaat om huurders met een relatief laag inkomen en een hoge huur.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlaagt Woonforte de huur naar de kale huur van 633,25 (alleenstaanden of samenwonenden) of € 678,66 (huishouden met 3 of meer personen), waardoor u in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

Op onze site vindt u een overzicht van de inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging 2021.

Ik kom in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging in 2021. Hoe regel ik dat?

Daar hoeft u niets voor te doen. Dat regelen wij voor u. U krijgt voor 1 april bericht van ons. U krijgt ook een brief van de Belastingdienst dat wij uw inkomenscategorie hebben opgevraagd. De Belastingdienst geeft niet de hoogte van uw inkomen door, maar zegt alleen of u meer of minder verdient dan de inkomensgrens uit de wet. 

Mijn inkomen is gedaald, ik kan de huur niet meer betalen. Wat nu?

Heeft u door een inkomensdaling moeite om de huur te betalen? Neem contact met ons op. We zoeken samen naar de mogelijkheden om huurachterstand te voorkomen.