Huurverlaging

Eenmalige huurverlaging 2024

In 2023 hebben huurders die in 2021 een laag inkomen (inkomen lager dan 120% van het minimumloon) en een (kale)huur hoger dan € 575,03 (2023) hadden, een huurverlaging gekregen. Woonforte had hiervoor gegevens gekregen van de Belastingdienst.

Voldoet uw inkomen ná 2021 aan de voorwaarden voor huurverlaging?
Dan moet u zelf een aanvraag bij ons indienen. Wij hebben namelijk geen inkomensgegevens van u. Een aanvraag indienen kan tot en met 30 december 2024.

Als u aan alle voorwaarden voldoet wordt uw huur verlaagd naar € 577,91 (2024).

Veel gevraagd over Huurverlaging

Wie krijgt de eenmalige huurverlaging in 2024?

Algemeen

U krijgt de eenmalige huurverlaging als u voldoet aan alle voorwaarden:

 • U woonde op 1 maart 2023 in uw sociale huurwoning.
  Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen eenmalige huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.
 • U heeft in 2023 voor die woning niet een eenmalige huurverlaging voor lage inkomens gehad.
 • Uw kale huur is meer dan € 577,91 per maand.
 • U woont alleen en uw bruto-inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan € 12.420 (of € 13.215 als u AOW krijgt) óf u woont met 2 of meer personen en uw gezamenlijke bruto-inkomen is niet hoger dan € 16.185 (of € 17.575 als minimaal 1 persoon AOW krijgt).

Indien u in 2024 een verzoek doet, dan gelden bovenstaande inkomensgrenzen van 2024, óók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.

Voor het huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van uw huishouden dus wel mee. 

Moet ik zelf iets doen om de eenmalige huurverlaging 2024 te krijgen?

Algemeen

Ja, u moet zelf een aanvraag bij ons indienen als uw inkomen ná 2021 aan de voorwaarden voor een eenmalige huurverlaging voldoet.

 • U kunt tot en met 30 december 2024 een aanvraag indienen.
 • U moet bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was. Hieronder ziet u wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden:

      Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt:  € 12.420
      Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt: € 13.215
      Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen: € 16.185
      Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt: € 17.575

Indien u in 2024 een verzoek doet, dan gelden bovenstaande inkomensgrenzen van 2024, óók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.

Voor het huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinderen die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van uw huishouden dus wel mee. 

Welke documenten moet ik meesturen bij mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2024?

Algemeen

Bij uw aanvraag voor de eenmalige huurverlaging 2024 moet u de volgende documenten inleveren:

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden met daarin:
  totaal aantal personen;
  aantal inwonende kinderen;
  leeftijden van die kinderen.
 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  salarisstroken;
  overzicht van uw uitkering;
  een verklaring van een boekhouder (als u zzp’er bent).

Uw aanvraag kunt u samen met bovenstaande documenten versturen op de volgende manieren: 

 • Per mail via service@woonforte.nl
 • Per brief via ons postbusnummer: Woonforte Postbus 2001 2400 CA Alphen aan den Rijn

U ontvangt geen documenten retour. Ook niet wanneer u originele documenten heeft toegestuurd.

Een aanvraag voor eenmalige huurverlaging indienen kan t/m 30 december 2024. Geldt in de gehele periode de huurprijsgrens van € 575,03?

Algemeen

Per 1 januari 2024 gelden de inkomensgrenzen van 2024 en een huurgrens van € 577,91.

Mag de corporatie na een huurverlaging vóór 1 juli, later in het jaar de huurprijs verhogen tot boven de aftoppingsgrens na renovatie of verduurzaming van de woning?

Algemeen

Nee. De huur stijgt dan boven de aftoppingsgrens, waardoor de huurder in feite direct recht krijgt op een huurverlaging. 

Als ik na een huurverlaging meer ga verdienen, gaat mijn huur dan omhoog?

Algemeen

Eenmalige huurverlaging

Hierbij wordt uw huur eenmalig verlaagd. Vanaf die datum ontwikkelt uw verlaagde huur zich weer op de gebruikelijke wijze. Bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging. Het maakt hierbij niet uit of u hierna meer gaat verdienen.

Tijdelijke huurkorting

Bij een tijdelijke huurkorting wordt een periode afgesproken. Na deze periode beoordelen we uw inkomen opnieuw.  Het kan zijn dat de korting dan wordt opgeheven. Hierbij maakt het dus wel uit of u meer bent gaan verdienen. 

Wie geeft na een huurverlaging/huurverhoging mijn nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst?

Algemeen

Huurverlaging
Heeft u een huurverlaging ontvangen? Dan moet u zelf de gewijzigde huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst.
Uw gewijzigde huurprijs kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.

Huurverhoging
De nieuwe huurprijzen per 1 juli geven wij door aan de Belastingdienst. 

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging 2024 in?

Algemeen

Wanneer u in aanmerking komt voor de huurverlaging, ontvangt u van ons binnen 3 weken een voorstel tot huurverlaging. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.

Bijvoorbeeld:

 • Het voorstel wordt verstuurd in augustus 2024.
 • De huurverlaging gaat dan in per 1 oktober 2024.