Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging vanaf 1 juli? Dan kunt u tot en met 30 juni bezwaar maken. 

Veel gevraagd over Bezwaar huurverhoging

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Uiterlijke datum voor bezwaar huurverhoging

U kunt als huurder van Woonforte schriftelijk bezwaar maken bij ons. Gaat het om een huurverhoging per 1 juli dan moet de bezwaarbrief uiterlijk 30 juni door ons zijn ontvangen.

Let op: u moet de Huurcommissie inschakelen binnen 4 maanden. Gerekend vanaf datum dat de huurverhoging ingaat. Doet u dat u niet op tijd? Dan moet u de huurverhoging toch betalen.

U kunt niet altijd bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Woonforte werkt met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Een huurverhoging wordt alleen berekend over de kale (netto) huur, dus niet over de servicekosten.

Geldige reden voor bezwaar huurverhoging:

 • Als uw huidige inkomen lager is dan het inkomen dat bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Dit geldt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging.

GEEN geldige reden voor een bezwaar huurverhoging:

 • Ernstige onderhoudsgebreken. U kunt dan een procedure voor (tijdelijke) huurverlaging opstarten. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Huurcommissie.
 • Verhoging van uw voorschot servicekosten. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen om uw voorschotten aan te passen.
 • Als de huurverhoging ingaat binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van het huurcontract.
 • De huurder van een gelijksoortige woning krijgt een lagere huurverhoging.
 • U kunt de huur niet betalen. Misschien komt u in aanmerking voor (meer) huurtoeslag, zie hiervoor de website van de Belastingdienst bij toeslagen.
 • Als uw huurcontract geliberaliseerd is. Een contract is geliberaliseerd als het na 1 juli 1994 is afgesloten met een huurprijs boven de toenmalige huurtoeslaggrens. Meer informatie over geliberaliseerde huurcontracten vindt u op de website van de Rijksoverheid of de Woonbond.

Bezwaar tegen de jaarlijkse afrekening servicekosten:

Tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

U moet uw bezwaarschrift inleveren vóórdat de huurverhoging ingaat. Meestal gaat de huurverhoging per 1 juli in. Dus moet uw bezwaar uiterlijk 30 juni schriftelijk bij ons binnen zijn.

Hoeveel kost het bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Algemeen

Een bezwaar indienen bij Woonforte is gratis. Komen wij er samen niet uit? Dan kan het bezwaar bij de Huurcommissie gelegd worden. Dit kost € 25,-. De Huurcommissie berekent deze kosten aan de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Moet ik de huurverhoging al betalen tijdens bezwaarprocedure?

Algemeen

Nee, u hoeft de huurverhoging niet te betalen zolang de bezwaarprocedure loopt. U moet wel gewoon uw oude huurprijs blijven betalen.

Wij adviseren u om wél de huurverhoging te betalen. Als de Huurcommissie u in het gelijk stelt, betaalt Woonforte de teveel betaalde huur aan u terug.

U kunt er ook voor kiezen om de oude huurprijs te betalen. Als de Huurcommissie de huurverhoging redelijk vindt, moet u wel alsnog de verhoging met terugwerkende kracht aan ons betalen. Als u hiervoor kiest, adviseren wij u het bedrag apart te zetten tot aan de uitspraak van de Huurcommissie. Zo voorkomt u dat u straks de financiële middelen niet heeft als u mogelijk de verhoging alsnog moet betalen.

Kan ik samen met andere huurders bezwaar tegen de huurverhoging maken?

Algemeen

Nee, het is niet mogelijk om met meerdere huurders tegelijk bezwaar te maken. U kunt alleen individueel bezwaar maken.

Ik ben vergeten de huurverhoging te betalen. Wat nu?

Algemeen

U kunt het bedrag dat u te weinig heeft betaald alsnog naar ons overmaken. Dit kan op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223.

Hoe lang duurt de procedure bij de Huurcommissie?

Algemeen

Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij de Huurcommissie? Dan ontvang u, afhankelijk van de situatie, na ongeveer vier maanden een schriftelijke uitspraak van de Huurcommissie.

Onderzoek

Vaak is er onderzoek nodig. Een medewerker van de Huurcommissie onderzoekt dan bijvoorbeeld de woning van de huurder en/of de administratie van de verhuurder. Na het onderzoek krijgt u een uitnodiging voor een zitting van de Huurcommissie. Op deze zitting kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. Woonforte wordt ook uitgenodigd voor deze zitting.

Wie kan mij helpen bij het invullen van het bezwaarformulier?

Algemeen

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het bezwaarformulier van de Huurcommissie, dan kunt u langs gaan bij TOM in de buurt. Vrijwilligers van TOM in de Buurt kunnen u helpen bij het invullen van formulieren. De vrijwilligers komen op verzoek bij u thuis. Ook is het mogelijk naar het spreekuur bij u in de buurt te komen. Meer informatie vindt u op www.tomindebuurt.nl/papierwinkel.

Hoe maak ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

U kunt tot uiterlijk 30 juni een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kan alleen schriftelijk (per post of via e-mail).

U moet de volgende documenten bijvoegen:

 • Uittreksel BasisRegistratie Personen (BRP) waarop staat wie er precies staan ingeschreven op uw adres. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente.
 • IB-60 verklaring 2021 van alle personen van 23 jaar en ouder die staan ingeschreven op uw adres. Deze is verkrijgbaar bij de Belastingdienst vanaf 1 juni 2022. Het duurt vijf werkdagen voordat u de verklaring thuisgestuurd krijgt. Deze kunt u aanvragen per telefoon op 0800 – 0543. Ook kunt u de gegevens downloaden van Mijn Belastingdienst.
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan heeft u een officiële verklaring van een boekhouder nodig met daarop het verwachte inkomen voor dit jaar of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de belastingdienst voor het huidige boekjaar.
 • Een volledig ingevuld formulier bezwaarhuurverhoging 2022 (u kunt dit formulier downloaden van de site van de Huurcommissie).