Automatische incasso

Automatische incasso is de makkelijkste manier om te betalen. U machtigt Woonforte om uw huur op de eerste dag van elke maand automatisch af te schrijven. U heeft er verder geen omkijken naar.

Veel gevraagd over Automatische incasso

Kan de huur ook op een andere datum worden geincasseerd?

Het is helaas niet mogelijk om de huur op een latere datum te incasseren. In de huurovereenkomst is bepaald dat de huur op de eerste van iedere maand op de rekening van Woonforte moet zijn bijgeschreven.

Wat is een pre-notificatiebrief?

Voordat wij voor de eerste keer gaan incasseren krijgt u van ons een brief. Dit is de pre-notificatiebrief. Daarna krijgt u alleen een nieuwe brief als het te incasseren (huur)bedrag wijzigt. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

In een pre-notificatiebrief staat (o.a.) het volgende vermeld:

  • Het incassant ID: Dit is een uniek nummer dat Woonforte nodig heeft om bedragen te kunnen incasseren. Dit nummer is NL24ZZZ280231020000
  • Uw IBAN rekeningnummer
  • Het machtigingskenmerk: Dit is een uniek nummer dat door Woonforte aan deze machtiging wordt toegekend
  • De datum waarop het bedrag automatisch wordt geïncasseerd.

Wat mag u van mijn rekening incasseren?

Als u kiest voor automatische incasso, dan geeft u een machtiging af voor de huur en de daaruit voortvloeiende kosten, zoals de servicekosten en eventuele herstelkosten.

Waarom moet ik een nieuwe machtiging afgeven?

De machtiging voor automatische incasso is persoonsgebonden. Hieraan is uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder gekoppeld. Als één van deze twee gegevens wijzigt, moet u een nieuwe machtiging afgeven. Dus alleen als uw rekeningnummer en/of de naam van de rekeninghouder wijzigt.

Ik ga verhuizen. Moet ik een nieuwe machtiging afgeven?

Nee, uw machtiging is persoonsgebonden. Als u gaat verhuizen naar een andere huurwoning vanWoonforte, dan blijft de machtiging van kracht. U kunt uiteraard wel zelf aangeven of u voor uw nieuwe huurcontract ook weer gebruik wilt maken van dezelfde machtiging of niet.

Ik betaal via automatische incasso. Wanneer wordt de huur van mijn rekening afgeschreven?

De huur wordt altijd op de 1e dag van de maand geïncasseerd. Het is niet mogelijk om hier van af te wijken.

Ik ben het niet eens met het bedrag wat jullie van mijn rekening hebben afgeschreven. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de automatische incasso die is uitgevoerd, dan kunt u deze terug laten boeken. Dit heet storneren. U moet hiervoor binnen acht weken na de incasso/afschrijving contact opnemen met uw eigen bank. Uw bank kan de incasso dan ongedaan maken.

Via internet bankieren kunt u ook zelf storneren.

Let op, met het storneren van het huurbedrag kunt u een huurachterstand oplopen.

Ik betaal mijn huur via automatische incasso maar ik had niet voldoende geld op mijn rekening staan. De huur is niet afgeschreven. Wat moet ik doen?

Wij mogen maar één keer proberen uw huur te incasseren. Als het incasseren niet lukt, moet u het huurbedrag zelf aan ons overmaken.
U kunt de huur overmaken op ons rekeningnummer NL02INGB0000629223. Vermeld daarbij altijd uw adres en de maand waarvoor u de huur betaalt.
Lukt het u niet om de huur te betalen? Misschien komt u in aanmerking voor een betalingsregeling. Meer informatie over het afsluiten van een betalingsregeling vindt u in Mijn Woonforte

Ik betaal mijn huur via automatische incasso en mijn rekeningnummer is gewijzigd. Hoe geef ik dat door?

De machtiging voor automatische incasso is persoonsgebonden. Hieraan is uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder gekoppeld. Als één van deze twee gegevens wijzigt, vragen wij u om een nieuwe machtiging af te geven.

Is uw rekeningnummer gewijzigd? U regelt dit via het formulier Betaalwijze wijzigen. Wij sturen u een nieuw machtigingsformulier toe dat u moet ondertekenen.

Kan ik mijn automatische incasso stopzetten?

Ja, dat kan. Als u de automatische incasso wilt laten stoppen, kunt u hiervoor het rode kaartje/gedeelte uit het machtigingsformulier naar ons opsturen. Of maak gebruik van het formulier Betaalwijze wijzigen.

Ik wil mijn huur via automatische incasso betalen. Hoe regel ik dat?

U kunt een automatische incasso aanvragen via het formulier Betaalwijze wijzigen. Wij sturen u een machtigingsformulier toe. Zonder een ondertekende machtiging mogen wij geen bedragen van uw rekening incasseren.

Deze machtiging is persoonsgebonden en verhuist met u mee zolang u een woning van Woonforte huurt.

Pas als het rekeningnummer of de naam van de rekeninghouder wijzigt, vragen wij u om een nieuwe machtiging af te geven. U kunt een machtiging uiteraard altijd weer eenvoudig intrekken.