Brandveilig gebruik gebouwen

Bij brand en bij een noodgeval moet de vluchtroute in een flat goed begaanbaar zijn. Daarom zorgen onze buurtbeheerders, opzichters en klantconsulenten ervoor dat galerijen en corridors vrij van obstakels zijn. Doet u ook mee?

Veel gevraagd over Brandveilig gebruik gebouwen

Waarom zoveel aandacht voor brandveiligheid?

Algemeen

Het Bouwbesluit bevat landelijke voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat de gemeenschappelijke ruimten van flats vrijgehouden moeten worden van brandbare materialen en dat er geen belemmeringen voor vluchtwegen/vluchtroutes mogen worden geplaatst. In geval van brand en bij een noodgeval moet de vluchtroute in een flat dus goed begaanbaar zijn. Daarom zorgen onze buurtbeheerders, opzichters en consulenten ervoor dat galerijen en corridors vrij van obstakels zijn.

De galerij moet vrij van obstakels zijn. Geldt dat ook voor ander algemene ruimtes?

Algemeen

In andere algemene ruimten zoals de hal en trappenhuis bekijken we de situatie ter plekke. Als meubilair, uiteraard van brandwerend materiaal, een vluchtroute vrijhoudt, dan kunnen we dit toe staan. Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig van Woonforte. De consulent Sociaal beheer bespreekt uw wensen met u en overlegt met een extern adviesbureau.

Alléén bij hoge uitzondering en met onze schriftelijke toestemming mogen er dus voorwerpen geplaatst worden in de hal of trappenhuis. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met uw consulent Sociaal Beheer. 

Mag mijn scootmobiel op de galerij staan?

Algemeen

Op de galerijen mogen geen spullen staan, omdat deze de doorgang belemmeren. Dit is voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van uw buren en hulpverleners. Uw scootmobiel kunt u plaatsen in de daarvoor bestemde scootmobielruimte.

Is er geen scootmobielruimte aanwezig, of is er structureel geen plek in deze ruimte?
Dan kunt u bij de gemeente een scootmobielsafe aanvragen.

In het uiterste geval kunt u in overleg met de huismeester of sociaalconsulent kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is.
Als u in een VvE-complex woont, worden daarbij ook de regels van de VvE in acht genomen.

Onze contactgegevens vindt u op de website.

Controleren jullie op brandveiligheid?

Algemeen

Regelmatig controleren wij of onze complexen aan de regels van brandveiligheid voldoen. We doen dit conform wet- en regelgeving.

Wij controleren dan of er geen brandbare spullen in gemeenschappelijke ruimten staan of hangen, maar ook of de vluchtroutes vrij zijn van spullen en voldoen aan het bouwbesluit.

Mag de toegang tot het noodtrappenhuis afgesloten zijn?

Algemeen

Een noodtrappenhuis kan een afsluiting hebben, zodat er van buitenaf niemand het gebouw kan betreden. Deze mag niet weggehaald worden. Van binnenuit mag deze nooit op slot zitten.

Het is niet toegestaan dat bewoners zelf het noodtrappenhuis afsluiten of de toegang belemmeren. Indien u dit wel aantreft, kunt u contact opnemen met uw huismeester of buurtbeheerder.

Mogen we een kerstboom in een algemene ruimte zetten?

Algemeen

Vanwege de brandbaarheid van deze materialen staan we kleine kerstversiering alleen toe volgens het advies van de brandweer.

Een kerstboom in algemene ruimtes is toegestaan, mits u via een certificaat of notering op de verpakking kunt aantonen dat het een brandveilig exemplaar is. De kerstboom moet volgens de voorschriften van de brandweer geplaatst worden. Informeer hiervoor bij uw huismeester. Kijk samen of de kerstboom geen vluchtwegen blokkeert.

Mijn spullen zijn verwijderd van de galerij. Hoe krijg ik ze terug?

Algemeen

Heeft u twee keer een brief ontvangen waarin staat dat uw spullen op de galerij/gang de veiligheid in gevaar brengt? En u heeft deze spullen zelf nog niet verwijderd? Dan zijn deze meegenomen door de huismeester. U kunt met hem een afspraak maken om uw spullen op te halen. U mag deze niet meer terugplaatsen.

Mijn buren zetten spullen op de galerij. Mag dat?

Algemeen

Nee, dat mag niet. Wanneer uw buren spullen op de galerij hebben geplaatst, vragen wij u eerst zelf uw buren hierop aan te spreken. U kunt hen erop wijzen dat het voor ieders veiligheid is dat er geen spullen staan. Wanneer dit geen effect heeft, neem dan contact met ons op.

Mag ik op de galerij of in het trappenhuis iets aan de muur hangen?

Algemeen

Alleen bij uw eigen voordeur mag u kleine fotolijsten of gelijkwaardig (bijvoorbeeld een kunstwerk of een naambordje) ophangen. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden:

  • Het voorwerp mag niet groter zijn dan 900 cm2.
  • U mag alleen monteren aan de wand. Niet aan het plafond.
  • U mag maximaal 3 stuks ophangen bij de voordeur van uw woning.

Mag ik een koelkast of wasmachine in de berging zetten?

Algemeen

Nee, in een berging, schuur of kelder mogen geen apparaten geplaatst worden die veel stroom verbruiken. Dus geen wasmachine, droger, koelkast, vriezer, enzovoorts. Dit mag niet omdat de stroom in de bergingen in veel gevallen voor algemeen gebruik is en dus gezamenlijk betaald wordt.

Verder mag u de accu van uw E-bike niet opladen in uw berging omdat dit brandgevaarlijk is. De accu moet u onder toezicht opladen in uw eigen woning.