Brandveilig gebruik gebouwen

Bij brand en bij een noodgeval moet de vluchtroute in een flat goed begaanbaar zijn. Daarom zorgen onze buurtbeheerders, opzichters en klantconsulenten ervoor dat galerijen en corridors vrij van obstakels zijn. Doet u ook mee?

Veel gevraagd over Brandveilig gebruik gebouwen

Waarom zoveel aandacht voor brandveiligheid?

Algemeen

Het Bouwbesluit bevat landelijke voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat de gemeenschappelijke ruimten van flats vrijgehouden moeten worden van brandbare materialen en dat er geen belemmeringen voor vluchtwegen/vluchtroutes mogen worden geplaatst. In geval van brand en bij een noodgeval moet de vluchtroute in een flat dus goed begaanbaar zijn. Daarom zorgen onze buurtbeheerders, opzichters en consulenten ervoor dat galerijen en corridors vrij van obstakels zijn.

De galerij moet vrij van obstakels zijn. Geldt dat ook voor ander algemene ruimtes?

Algemeen

In andere algemene ruimten zoals entree en trappenhuis bekijken we de situatie ter plekke. Als meubilair, uiteraard van brandwerend materiaal, een vluchtroute vrijhoudt, dan staan we dit toe. Hiervoor is wel schriftelijke toestemming nodig. In twijfelgevallen overleggen we met de brandweer.

Alléén bij hoge uitzondering en met onze schriftelijke toestemming mogen er dus voorwerpen geplaatst worden in de hal of de entree. De huismeester of consulent beoordeelt in overleg met de gemeente of brandweer de veiligheid. Wilt u meer informatie? Overleg dan even met uw huismeester wat er wel kan.

Mag mijn scootmobiel op de galerij staan?

Algemeen

Op de galerijen mogen geen spullen staan, omdat deze de doorgang belemmeren. Dit is voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van uw buren en hulpverleners. Uw scootmobiel kunt u plaatsen in de daarvoor bestemde scootmobielruimte.

Is er geen scootmobielruimte aanwezig, of is er structureel geen plek in deze ruimte?
Dan kunt u bij de gemeente een scootmobielsafe aanvragen.

In het uiterste geval kunt u in overleg met de huismeester of sociaalconsulent kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is.
Als u in een VvE-complex woont, worden daarbij ook de regels van de VvE in acht genomen.

Onze contactgegevens vindt u op de website.

Controleren jullie op brandveiligheid?

Algemeen

Regelmatig controleren wij of onze complexen aan de regels van brandveiligheid voldoen. We doen dit in samenwerking met de brandweer en de gemeente. Wij controleren dan of er geen brandbare spullen in gemeenschappelijke ruimten staan of hangen, maar ook of de vluchtroutes vrij zijn van spullen.

Mag de toegang tot het noodtrappenhuis afgesloten zijn?

Algemeen

Als de afsluiting van het noodtrappenhuis al vanaf de bouw aanwezig is, mag u dit niet weghalen. Dit zijn speciale hekken die voldoen aan de brandveiligheidseisen. Het is niet toegestaan dat bewoners zelf het noodtrappenhuis afsluiten. Wanneer dit gebeurt, vragen wij u eerst zelf uw buren hierop aan te spreken. Wanneer dit geen effect heeft, overleg dan met uw consulent of huismeester.

Mogen we een kerstboom in een algemene ruimte zetten?

Algemeen

Vanwege de brandbaarheid van deze materialen staan we kleine kerstversiering alleen toe volgens het advies van de brandweer. Een kerstboom in algemene ruimtes is toegestaan, mits u via een certificaat of notering op de verpakking kunt aantonen dat het een brandveilig exemplaar is. De kerstboom moet volgens de voorschriften van de brandweer geplaatst worden. Informeer hiervoor bij uw huismeester. Kijk samen of de kerstboom geen vluchtwegen blokkeert.

Mijn spullen zijn verwijderd van de galerij. Hoe krijg ik ze terug?

Algemeen

Heeft u twee keer een brief ontvangen waarin staat dat uw spullen op de galerij/gang de veiligheid in gevaar brengt? En u heeft deze spullen zelf nog niet verwijderd? Dan zijn deze meegenomen door de huismeester. U kunt met hem een afspraak maken om uw spullen op te halen. U mag deze niet meer terugplaatsen.

Mijn buren zetten spullen op de galerij. Mag dat?

Algemeen

Nee, dat mag niet. Wanneer uw buren spullen op de galerij hebben geplaatst, vragen wij u eerst zelf uw buren hierop aan te spreken. U kunt hen erop wijzen dat het voor ieders veiligheid is dat er geen spullen staan. Wanneer dit geen effect heeft, neem dan contact met ons op.

Mag ik op de galerij iets aan de muur hangen?

Algemeen

Wilt u iets ophangen aan de muur naast uw voordeur, zoals een naambordje of een kunstwerk? Dat kan. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden:

 • het mag niet uitsteken voorbij de regenpijp of als die er niet is, niet meer dan 15 cm uitsteken;
 • het bestaat uit niet-brandbaar materiaal;
 • het moet goed zijn bevestigd en op galerijen ook windbestendig zijn;

Hoe kan ik mijn scootmobiel veilig stallen?

Algemeen

De brandweer geeft tips voor het veilig stallen van uw scootmobiel:

 • Plaats de scootmobiel niet in een vluchtroute.
 • Als de scootmobiel de uitgang blokkeert, dan kunt u zelf moeilijk vluchten maar ook de brandweer kan moeilijk naar binnen om u te redden.
 • Let er bij de stalling van de scootmobiel op dat u niet de brandveiligheidsvoorzieningenblokkeert, zoals een brandslanghaspel, handbrandmelder of blusapparaat.

Veilig opladen van uw scootmobiel is ook belangrijk. Dit kan door:

 • Gebruik alleen een origineel laadstation dat hoort bij de scootmobiel.
 • Geef de oplader een vaste plaats, zodat deze niet kan beschadigen of vallen.
 • Zorg voor een vaste stroomaansluiting en gebruik geen verlengsnoeren.
 • Schakel de lader eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact voordat u de scootmobiel
  ontkoppelt. 
 • Laad de scootmobiel alleen op in een ruimte met voldoende ventilatie.
 • Haal meteen de stekker uit het stopcontact als de scootmobiel volledig is opgeladen.

Mag ik een koelkast of wasmachine in de berging zetten?

Algemeen

Nee, in een berging, schuur of kelder mogen geen apparaten geplaatst worden die veel stroom verbruiken. Dus geen wasmachine, droger, koelkast, vriezer, enzovoorts.

Dit mag niet vanwege het grote brandgevaar (er is geen toezicht) en omdat de stroom in de bergingen in veel gevallen voor algemeen gebruik is en dus gezamenlijk betaald wordt.