Asbest

Vroeger werd asbest veel gebruikt in de bouw. Ook bij het bouwen van woningen van Woonforte is asbest gebruikt. Als u een woning van Woonforte huurt, dan ontvangt u informatie over of er asbest in uw woning zit en waar. Asbest is pas gevaarlijk als in grote hoeveelheden vezels vrijkomen, dus als u in het materiaal gaat boren of hakken. 

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Bouwmateriaal

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit heel kleine, naaldvormige vezels. Het is een sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop materiaal. Daarom werd asbest vroeger veel gebruikt in gebouwen en woningen. Asbest is tot 1994 op verschillende manieren gebruikt. Niet alleen in de bouw, maar ook in huishoudelijke apparaten. U kunt asbest tegenkomen in bijvoorbeeld:

 • Brandwerende materialen: plaatmateriaal in gevels, meterkasten, ventilatiekanalen, afdichtingen bij gaskachels, plafondplaten, lijm tussen ramen, kruipluiken.
 • Vloerbedekking: vinylvloertegels, zeil, onderlaag (lijm) onder tapijt.
 • Installaties: gevelkachels (asbestkoord in de aansluiting), geiser, cv-installaties.
 • Golfplaten op schuurdaken.
 • Vensterbanken, plantenbakken, warmhoudplaatjes voor op het gas

Soorten asbest

Er zijn twee hoofdsoorten asbest:

Hechtgebonden asbest: De asbestvezels zitten stevig vast, bijvoorbeeld in cement.
Niet-hechtgebonden asbest: De asbestvezels zitten los, bijvoorbeeld in isolatieplaten, zeil of asbestschuim. De vezels kunnen gemakkelijker loskomen. Niet-hechtgebonden asbest is daardoor gevaarlijker dan hechtgebonden asbest. Na 1980 werd niet-hechtgebonden asbest nog maar zelden gebruikt.
 

Gevaarlijk?

Asbest is niet per definitie gevaarlijk als het materiaal niet beschadigd of bewerkt is of wordt (breken, boren, zagen en schuren). Bij inademing dringen de vezels diep in de longen door. Dit kan uiteindelijk longkanker en darmkanker veroorzaken. De ziekte ontstaat soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Bij eenmalige blootstelling is het risico klein. Maar zolang u asbest niet bewerkt, is er dus niet veel aan de hand.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Algemeen

Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, hoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien is. Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. De leeftijd van uw materiaal zegt iets over of er al dan niet asbest in kan zitten. Producten van vóór 1983 kunnen losse asbest bevatten; hechtgebonden asbest is gebruikt tot 1993.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning zit?

Algemeen

Woonforte heeft van alle woningen in kaart gebracht of en waar asbest aanwezig is. Nieuwe huurders krijgen bij ondertekening van de huurovereenkomst een brief waarin staat of er wel of geen asbest aanwezig is in de woning, wat de risico's zijn en wat u als huurder het beste wel of niet kunt doen. Deze brief vindt u ook in Mijn Woonforte.

Zit er asbest in uw woning?

Als het asbest onbeschadigd is, dan kan het blijven zitten.

Twijfelt u of materiaal asbest is? Blijf dan van het materiaal af. De opzichter kan bij u langskomen om te beoordelen of het inderdaad om asbest gaat. Zo ja, dan bepalen we of het noodzakelijk is om het asbest te verwijderen. Alleen als er risico's zijn geeft Woonforte opdracht aan een gecertificeerd bedrijf om het asbest te verwijderen.

Het verwijderen van asbest

De verwijdering van het asbest is een zorgvuldig proces en neemt enkele weken in beslag. Dat kan helaas niet sneller. Alle individuele gevallen moeten vooraf gemeld worden bij de gemeente en bij planmatige asbestverwijdering moet ee vergunning worden aangevraagd. Het gecertificeerde bedrijf moet ook aan allerlei strenge regels te voldoen. Wij moeten ons houden aan de voorschriften die in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Om redenen van volksgezondheid en milieu worden er strenge eisen gesteld aan asbestverwijdering.

In welke woningen zit asbest?

Algemeen

Asbest zit in eenderde van de woningen die vóór 1994 zijn gebouwd. Het asbest zit onder ander in:

 • cementplaten in gevels
 • het dakbeschot
 • in en rondom schoorstenen
 • in of bij de cv-installatie
 • golfplaten op schuren en garages
 • onder sommige soorten vinylzeil en een bepaald type oude harde vinyltegel

Wij registreren het aanwezige asbest in onze woningen. Maar we weten niet alles. Soms is asbest verborgen achter andere materialen. Om geen enkel risico te lopen, controleren wij bij ieder onderhoudsproject strikt of op de betreffende onderhoudsplek asbest aanwezig is. Daarbij kijken we ook of er verborgen asbest is (via destructief onderzoek). Als er asbest zit, dan verwijderen wij dat op plekken waar gewerkt wordt. De rest van de woning wordt niet gecontroleerd op verborgen asbest.

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Algemeen

Asbesthoudend materiaal is veilig zolang u het niet beschadigt. Zo voorkomt u dat er vezels vrijkomen die gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Dus niet:

 • Boren, zagen of schuren
 • Slopen, breken of hergebruiken

Wat kan wel?

U kunt het asbesthoudende materiaal wel zonder risico:

 • Behangen
 • Schilderen, maar gebruik dan geen schuurpapier of staalborstel
 • Schoonmaken, maar gebruik geen hogedrukspuit

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

Algemeen

Meer informatie over asbest vindt u in onze folder over asbest. Ook de website van de rijksoverheid of het kenniscentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (www.infomil.nl) kunt u meer lezen over asbest.

Mag ik zelf het asbest uit mijn woning verwijderen?

Algemeen

Nee, u mag het asbest niet zelf verwijderen! Als u gaat klussen en er moet asbest verwijderd worden dan kunt u dat bij ons aangeven. Wij sturen iemand langs die komt beoordelen of er zich inderdaad asbest in uw woning bevindt. U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak.