Aanpassingen Wmo

Wilt u een aanpassing in uw woning vanwege uw gezondheid? Denk bijvoorbeeld aan een traplift. Hoe en wat de mogelijkheden zijn, staat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).Voor een woningaanpassing van de Wmo heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een advies met informatie over uw handicap en wat u wel en niet meer kunt. Er staat ook in welke zorg u nodig heeft en hoeveel.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Heeft u vragen over de Wmo?

Heeft u vragen over uw WMO-aanvraag of WMO-voorzieningen in uw woning, dan kunt u contact opnemen met Participe, telefoonnummer (0172) 42 75 00.

Is een verhoogd toilet of beugels een Wmo-voorziening?

Nee, een verhoogd toilet en/of standaard beugels voor in de douche of bij het toilet valt niet onder de Wmo. Deze mag u zelf aanbrengen. U heeft hiervoor wel toestemming van Woonforte nodig, omdat het om een woningaanpassing gaat. U vraagt dit eenvoudig en snel aan via het formulier Zelf klussen.

Hoe vraag ik een traplift aan?

Een traplift kunt u aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn bij het Wmoloket. Participe behandelt de Wmo-aanvragen. Ook voor trapliften. Woonforte speelt hier geen rol.

Wat gebeurt er met mijn Wmo-voorziening als ik ga verhuizen?

Is de Wmo-voorziening uw eigendom dan mag u de voorziening meenemen. Wanneer het bijvoorbeeld om een aangepaste keuken gaat, moet u deze verwijderen en een standaard keuken terugplaatsen. Mogelijk kan er een andere kandidaat worden gevonden die de aanpassing wil overnemen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw consulent.

Moet ik toestemming vragen aan de VvE voor mijn Wmo-voorziening?

Krijgt u Wmo-voorziening die wordt aangebracht binnen een woongebouw (bijvoorbeeld een deurdranger) en is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan moet er toestemming aan de VvE worden gevraagd. Binnen VvE's moeten aanvragen voor een WMO voorziening aan de gemeenschappelijke delen ook in de ledenvergadering worden goedgekeurd. Soms heeft de ledenvergadering de VvE beheerder gemandateerd voor de beslissingsbevoegdheid voor alle gangbare WMO voorzieningen. Hierdoor kan de VvE beheerder de aanvraag vanuit Participe per direct beoordelen en hoeft er niet gewacht te worden tot de eerstvolgende ledenvergadering. Of de VvE beheerder gemandateerd is kun je vaak terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de VvE.

Heeft de Wmo-voorziening gevolgen voor mijn huurprijs?

De WMO-voorziening heeft geen gevolgen voor uw huurprijs. Voor sommige voorzieningen geldt wel een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over Wmo vindt u op website van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Welke rol speelt Woonforte bij de Wmo-voorziening?

Woonforte speelt alleen een rol wanneer er een woningaanpassing nodig is. Hierbij gaat het om voorzieningen die in eigendom worden vertrekt. U merkt hier niets van omdat Participe rechtstreeks met Woonforte overlegt. Participe handelt in alle gevallen het verzoek rechtstreeks met u af.

Is de Wmo-voorziening mijn eigendom?

Sommige Wmo-voorzieningen worden in eigendom verstrekt, andere in bruikleen. Voorzieningen die in eigendom worden verstrekt, zitten aan de woning vast. Denk hierbij aan aangepaste keukens.

Wie onderhoudt mijn Wmo-voorziening?

Krijgt u een voorziening in eigendom, dan onderhoudt Participe de voorziening 7 jaar. Neem na deze 7 jaar, contact op met het Wmo-loket voor onderhoud of vervanging. Hierbij gaat het om voorzieningen die aan de woning vastzitten, zoals douchestoeltjes en aangepaste keukens.

Hoeveel kost een Wmo-voorziening?

De Wmo vergoedt de kosten voor de Wmo-voorziening. U kunt hierbij kiezen voor een voorziening "in natura" (alles wordt voor u geregeld) of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een financiële tegemoetkoming waarbij u zelf de regie in handen heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over Wmo vindt u op de site van de gemeente Alphen aan en Rijn.

Wie brengt de Wmo-voorziening aan?

Als uw aanvraag voor een Wmo voorziening is goedgekeurd, dan meldt Participe dit aan Woonforte. Is dit een een technische aanpassing (conform het convenant Wmo 2013) dan geeft Participe de opdracht aan een aannemer voor de werkzaakheden. Participe is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de voorzieningen. Woonforte onderhoudt alleen nog voorzieningen die geplaatst zijn door Woonforte zelf. Het onderhoud is destijds overeengekomen voor maximaal 7 jaar vanaf gereedmelding. Het onderhoud vervalt bij verhuizing. De aanpassing is persoonsgebonden. Participe regelt ook de verdere financiële afhandeling met de aannemer.

Wie keurt mijn Wmo aanvraag goed?

Participe behandelt de Wmo-aanvragen in Alphen aan den Rijn en regelt ook de uitvoering.

Hoe lang duurt de procedure van een Wmo- voorziening?

Als regel geldt dat binnen 8 weken na de WMO-aanvraag een besluit wordt afgegeven door Participe. Als er een besluit is genomen, kan de woningaanpassing uitgevoerd worden. Hoe lang het vervolgens nog duurt totdat de woningaanpassing is uitgevoerd, hangt af van het soort aanvraag. Dit kan per geval verschillen.

Wat is de procedure voor de aanvraag Wmo-voorziening?

Voor iedere voorziening onder de Wmo die wordt aangevraagd bij de gemeente is een indicatiestelling nodig. Participe geeft deze indicatie af. Participe kijkt hiervoor samen met u naar uw gezondheid en uw mogelijkheden en beperkingen bij het functioneren in de woning. Er vindt eventueel een huisbezoek en/of een medisch onderzoek plaats. Vervolgens beoordeelt Participe of u in aanmerking komt voor de gevraagde voorziening(en) en bepaalt de urgentie.

Hoe vraag ik een voorziening voor in mijn woning aan?

Heeft u een voorziening in of rondom uw woning nodig? Dan kunt u terecht bij het Wmo-loket in het Stadskantoor.
Het Wmo-loket is iedere werkdag geopend. Meer informatie over Wmo vindt u op de site van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Wat is een Wmo-voorziening?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet voor hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Heeft u een beperking en een aanpassing van uw woning nodig die door de gemeente wordt betaald? Dan heet deze aanpassing een Wmo-voorziening. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of douchebeugels.