Zonnepanelen

Voor niets gaat de zon op. Dat neemt Woonforte wel heel letterlijk. Tot nu toe hebben we bij 2.000 eengezinswoningen, waarvan de daken geschikt zijn, gratis zonnepanelen op het dak geplaatst. In 2021 gaan we bij de laatste 1.000 eengezinswoningen zonnepanelen plaatsen. Het informeren van de huurders en het plaatsen van de installatie en zonnepanelen gebeurt door De Zoncorporatie.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Ik heb een vogelnest onder mijn zonnepanelen? Wat nu?

Vogelnesten onder zonnepanelen mogen niet weggehaald worden. Deze kunnen blijven zitten. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Zoncorporatie via telefoonnummer 088-311 0300.

Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen?

We schatten de opbrengst per paneel op ongeveer 200 kWh.

Bij een energieprijs van 20 cent (inclusief belastingen en BTW) brengt een paneel € 20,00 tot € 40,00 per jaar op. De opbrengst is afhankelijk van de ligging van uw dak en of u op het dak schaduw heeft. We proberen zoveel mogelijk panelen te plaatsen (op de zonzijde), zodat uw besparing zo groot mogelijk is. Het minimum aantal zonnepanelen dat wij plaatsen, is vier panelen. Als dat niet mogelijk is, komen er geen zonnepanelen op uw dak.

Tijdens de (individuele) schouw wordt gekeken of er zonnepanelen en hoeveel zonnepanelen we op uw dak kunnen plaatsen.

Waarom biedt Woonforte zonnepanelen aan?

Woonforte werkt hard aan het duurzaam maken van woningen. Onze nieuwbouwwoningen worden vanaf nu gas-loos gebouwd en in onderhoudsprojecten worden de woningen goed geïsoleerd.
Woonforte biedt zonnepanelen aan om

 • energie te besparen
 • omlagere woonlasten voor onze huurders te realiseren en
 • ons steentje bij te dragen aan een beter milieu

De zon is een schone, gratis energiebron die niet opraakt. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Met zonnepanelen op uw dak kunt u op een milieuvriendelijke en voordelige manier uw eigen stroom opwekken. Dat is goed voor het milieu en uw eigen portemonnee.

Ik heb zonnepanelen. Zit ik zonder stroom als de zon niet schijnt?

Nee, als de zon niet schijnt verbruikt u ‘gewone' elektriciteit via uw energieleverancier. Heeft u op een zonnige dag meer energie opgewekt dan u verbruikt, dan wordt deze extra energie terug geleverd aan het elektriciteitsnet.
Het energiebedrijf verrekent deze (extra) opgewekte energie aan het eind van het jaar met u. Salderen heet dat. Hiervoor is wel nodig dat u uw installatie aanmeldt op www.energieleveren.nl . De installateur helpt u met het aanmelden van uw installatie.

Welke woningen krijgen zonnepanelen?

We brengen zonnepanelen aan op eengezinswoningen.
Er lopen onderzoeken voor het plaatsen van panelen op flats. Maar zover zijn we nog niet. We selecteren de daken op geschiktheid, goede zonligging, goede periode in verband met flora en fauna wet (we wachten dan de juiste periode af. Bijvoorbeeld: winterslaap, broedseizoen kunnen voor een andere tijdstip zorgen.)
Zodra uw dak is geselecteerd, krijgt u een brief met alle informatie.

Ik heb zonnepanelen en ik krijg een slimme meter. Wat houdt dat in?

Iedereen in Nederland heeft/krijgt een slimme meter. Met een slimme meter kunnen netbeheerders op afstand uw elektraverbruik en gasverbruik zien (deze gegevens worden via het stroomnet verzonden).

Woonforte adviseert huurders die zonnepanelen krijgen, direct een slimme energie-meter te kiezen. Een oudere meter is weliswaar geijkt voor het verbruik, maar niet voor het terug laten tellen van de opbrengst van zonnepanelen.

Bij de gedachte aan de slimme meter vrezen sommige mensen voor hun privacy. Dat is niet nodig. Dat slimme gedeelte kunt u ook uitzetten. Dan moet u wel zelf uw meterstanden doorgeven.

Bijkomende voordelen van plaatsing van een slimme meter zijn dat:

 • U nooit meer meterstanden hoeft door te geven aan uw energieleverancier
 • U online een overzicht kunt zien van uw afname/terug-levering van elektriciteit, gasgebruik en productie van de zonnepanelen (per dag, per maand en per jaar).

U bent niet verplicht een slimme meter te bestellen als u zonnepanelen wilt. De plaatsing van de slimme meter vindt in de regel op een andere dag plaats, dan de plaatsing van zonnepanelen. Voor meer informatie over slimme meters in het algemeen, zie www.slimmemeter.nl .

Moet ik mijn zonnepanelen zelf verzekeren?

Nee, Woonforte heeft de panelen meegenomen in de opstalverzekering van de hele woning.

Kunnen mijn zonnepanelen tegen slechte weersomstandigheden?

Harde wind
Onze zonnepanelen worden zo gemonteerd dat ze ook bij extreem weer gewoon blijven zitten. De materialen zijn hiervoor uitgebreid getest. Mocht het toch gebeuren dat een paneel los komt te zitten, neem dan direct contact op met de installateur van de panelen.

Bliksem
Blikseminslag in de woning zult u snel in de gaten hebben. Het kan zijn dat bij u in de omgeving de bliksem is ingeslagen, dit kan effect hebben op uw zonnepanelensysteem. Controleer het zonnepanelensysteem daarom even na een flinke onweersbui. Dat kunt u doen door de lampjes van de omvormer te controleren of de werkschakelaar en pv-schakelaar te controleren.

Sneeuw
Ligt er sneeuw op de zonnepanelen? Dan wekken ze geen stroom op.

Hagel
Bij flinke hagelbuien kunnen er barsten (micro cracks) ontstaan in het glas van uw zonnepanelen. Dit heeft op korte termijn vaak geen effect. Op lange termijn kan dit wel effect hebben. U kunt dit zelf niet controleren omdat uw dak meestal niet op kunt. Meestal zien wij dit wel via onze monitoringssoftware. Mocht u zelf schade denken te zien vanaf de straat? Neem dan contact op met de installateur.

Niet zichtbare schade kunt u zelf constateren doordat er minder opbrengst wordt gerealiseerd.

Belangrijk : schade aan uw systeem als gevolg van slecht weer is de verantwoordelijkheid van Woonforte. Bij schade komen wij uw systeem kosteloos repareren.

Moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken of ander onderhoud plegen?

Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en hebben nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. Voor een goede werking moeten de panelen schoon zijn. Schuin geplaatste panelen spoelen regelmatig schoon bij een regenbui. Vogelpoepvlekken kunnen eventueel voorzichtig worden weggehaald. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld nabij een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie liggen.
Ook de omvormer heeft geen onderhoud nodig.

Kijkt Woonforte mee naar mijn energieverbruik?
Wij kunnen de omvormer op afstand uitlezen. Dit is echter niet verplicht. Door monitoring van de opbrengsten zien we op afstand welke systemen niet goed gaan, en kunnen we ingrijpen.
Verder is het systeem, de installatie, eigendom van Woonforte en een vast onderdeel van uw woning. Dit betekent dat Woonforte verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat u de installatie niet beschadigt, weghaalt of verkoopt. Bij oplevering tekent u hiervoor.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Gemiddeld gaan zonnepanelen 25 jaar mee en is er bijna geen tussentijds onderhoud nodig. In de omvormer zit meer elektronica, zoals bij uw tv. De omvormer gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee.

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen zo goed mogelijk werken?

Op de omvormer of in uw meterkast zit een display waarop u de prestaties van de omvormer kunt aflezen. U kunt hierop aflezen hoeveel de panelen hebben opgebracht. Door periodiek de stand te controleren, kunt u gevoel houden bij de opbrengsten.
Als u toestemming geeft voor de monitoring van de prestaties, kunt u deze gegevens ook in een online omgeving raadplegen.

Twijfelt u over de opbrengsten? Dan kunt u contact op nemen met de installateur. Zoals u dat ook doet bij andere installaties in uw woning. Woonforte sluit hiervoor een contract af met de leverancier die de panelen plaatst.

Zonder monitoring dient u zelf het systeem op storingen te controleren. Eventueel misgelopen opbrengsten worden in geen geval vergoed door Woonforte of door de installateur.

Ik heb een vraag over zonnepanelen. Aan wie kan ik die stellen?

Al uw vragen over zonnepanelen kunt u stellen aan De Zoncorporatie. De medewerkers van De Zoncorporatie helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (088) 31 10 300.

Mag ik zelf zonnepanelen laten plaatsen op mijn dak?

Bij eengezinswoningen is het toegestaan om zonnepanelen aan te brengen. Hiervoor moet u wel eerst toestemming aanvragen bij Woonforte.

U kunt toestemming vragen via onze website, u krijgt dan direct de technische eisen en voorwaarden toegestuurd. Als u gaat verhuizen neemt Woonforte de zonnepanelen niet over. U kunt wel de nieuwe huurder vragen de zonnepanelen over te nemen. U kunt de zonnepanelen ook meenemen, maar dan moet u het dak in goede staat herstellen en de doorvoeren goed en netjes afdichten.

Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden de volgende eisen:

 • De plaats waar u de panelen aanbrengt moet veilig bereikbaar zijn
 • U laat de zonnepanelen aanbrengen een erkend installatiebedrijf of u laat de aangebrachte panelen keuren door een daartoe bevoegd bedrijf (keuringsrapport te overleggen)
 • De elektrische installatie van de woning moet geschikt zijn voor het aansluiten van het systeem. Is er een extra groep nodig voor het zonnepanelensysteem (capaciteit groter dan 600 Wp)? Dan laat u deze extra groep aanleggen door een erkend installateur. Moet de elektrische installatie gemoderniseerd worden voordat de installateur de extra groep kan aanbrengen? Dan voert Woonforte dit kosteloos uit. De kosten voor het aanbrengen van de extra groep zijn voor uw rekening
 • U vraagt zelf een bouwvergunning aan bij de gemeente als dat nodig is. U kunt de panelen plaatsen nadat de gemeente de vergunning heeft verleend
 • U legt het uitvoeringsplan voor het plaatsen van de panelen beoordeling voor aan onze opzichter
 • Wij geven bij de aanvraag aan of en wanneer wij onderhoud aan het dak hebben gepland. U krijgt ruim voor de start van het onderhoud nog een brief van ons. U zorgt zelf voor het tijdelijk verwijderen van de panelen voor werkzaamheden aan het dak
 • Heeft u een plat dak? Dan plaatst u een losliggend systeem. Let op: de draagconstructie moet sterk genoeg zijn om de benodigde ballast (betontegels in een plaatstalen frame of bak) te dragen. Woonforte beoordeelt dit. Als op de dakbedekking nog garantie van toepassing is, is plaatsing alleen mogelijk onder technische voorwaarden van de dakdekker zodat dit de garantie niet beïnvloedt.
 • U voert noodzakelijke dak doorvoeren in roestvrij materiaal uit. Doorvoeringen in bitumineuze of kunststof dakbedekking moet u uitvoeren in overleg met en volgens de voorwaarden van de dakdekker die het dak voor ons onderhoudt. Schuin dak
 • U brengt de panelen op de plek van dakpannen aan. De aansluitingen met het dak werkt u waterdicht af. U bewaart de dakpannen.