Zonnepanelen

Voor niets gaat de zon op, dat nam Woonforte in 2018 wel heel letterlijk. We hebben vanaf dat moment op 3.106 eengezinswoningen zonnepanelen laten leggen. Het was niet mogelijk om op elke eengezinswoning dit te doen: soms door de slechte(re) ligging met de zon, soms was het dak niet sterk of groot genoeg. Deze zonnepanelen zijn gratis voor de huurders gelegd. Vanaf medio 2022 geldt dat nieuwe huurders van een woning met zonnepanelen (mutatie) een kleine verbruikersvergoeding betalen voor de zonnepanelen. Tot maximaal 15 jaar. Nog steeds komt het restant van de extra elektra-opbrengst ten goede voor de huurders zelf.
De komende jaren onderzoeken we verder hoe we op onze huurappartementen zonnepanelen kunnen plaatsen. Dit zal per (onderhouds)project worden bekeken.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Mag ik zelf zonnepanelen laten plaatsen op mijn dak?

Algemeen

Bij eengezinswoningen is het toegestaan om zonnepanelen aan te brengen. Hiervoor moet u wel eerst toestemming aanvragen bij Woonforte.

U kunt toestemming vragen via onze website. U krijgt dan direct de technische eisen en voorwaarden toegestuurd. Als u gaat verhuizen neemt Woonforte de zonnepanelen niet over. U kunt wel de nieuwe huurder vragen de zonnepanelen over te nemen. U kunt de zonnepanelen ook meenemen. Maar dan moet u het dak in goede staat herstellen en de doorvoeren goed en netjes afdichten.

Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden de volgende eisen:

 • De plaats waar u de panelen aanbrengt moet veilig bereikbaar zijn.
 • U laat de zonnepanelen aanbrengen door een erkend installatiebedrijf of u laat de aangebrachte panelen keuren door een daartoe bevoegd bedrijf (keuringsrapport te overleggen).
 • De elektrische installatie van de woning moet geschikt zijn voor het aansluiten van het systeem. Is er een extra groep nodig voor het zonnepanelensysteem (capaciteit groter dan 600 Wp)? Dan laat u deze extra groep aanleggen door een erkend installateur.
  Moet de elektrische installatie gemoderniseerd worden voordat de installateur de extra groep kan aanbrengen? Dan voert Woonforte dit kosteloos uit. De kosten voor het aanbrengen van de extra groep zijn voor uw rekening.
 • U vraagt zelf een bouwvergunning aan bij de gemeente als dat nodig is. U kunt de panelen plaatsen nadat de gemeente de vergunning heeft verleend.
 • U legt het uitvoeringsplan voor het plaatsen van de panelen beoordeling voor aan onze opzichter.
 • Wij geven bij de aanvraag aan of en wanneer wij onderhoud aan het dak hebben gepland. U krijgt ruim voor de start van het onderhoud nog een brief van ons. U zorgt zelf voor het tijdelijk verwijderen van de panelen voor werkzaamheden aan het dak.

Plat dak

 • Heeft u een plat dak? Dan plaatst u een losliggend systeem. Let op: de draagconstructie moet sterk genoeg zijn om de benodigde ballast (betontegels in een plaatstalen frame of bak) te dragen. Woonforte beoordeelt dit. Als op de dakbedekking nog garantie van toepassing is, is plaatsing alleen mogelijk onder technische voorwaarden van de dakdekker zodat dit de garantie niet beïnvloedt.
 • U voert noodzakelijke dakdoorvoeren in roestvrij materiaal uit. Doorvoeringen in bitumineuze of kunststof dakbedekking moet u uitvoeren in overleg met en volgens de voorwaarden van de dakdekker die het dak voor ons onderhoudt.

Schuin dak

 • U brengt de panelen op de plek van dakpannen aan. De aansluitingen met het dak werkt u waterdicht af. U bewaart de dakpannen.

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen zo goed mogelijk werken?

Algemeen

Omvormer met display
Op de omvormer of in uw meterkast zit een display waarop u de prestaties van de omvormer kunt aflezen. U leest hier af hoeveel de panelen hebben opgebracht. Door periodiek de stand te controleren, houdt u zicht op de opbrengsten. Als u toestemming geeft voor de monitoring van de prestaties, kunt u deze gegevens ook in een online omgeving raadplegen.

Omvormer zonder display
Wanneer de omvormer geen display heeft kunt u de opbrengsten ook aflezen op uw slimme meter.

Twijfelt u over de opbrengsten?
Dan kunt u contact op nemen met de installateur. Zoals u dat ook doet bij andere installaties in uw woning. Woonforte sluit hiervoor een contract af met de leverancier die de panelen plaatst.

Zonder monitoring dient u zelf het systeem op storingen te controleren. Eventueel misgelopen opbrengsten worden in geen geval vergoed door Woonforte of door de installateur.

Wie onderhoudt mijn zonnepanelen?

Algemeen

Zelf geplaatste zonnepanelen

Heeft u zelf zonnepanelen geplaatst? Dan moet u deze ook zelf onderhouden.

Door Woonforte geplaatste zonnepanelen

Zonnepanelen die wij voor u geplaatst hebben worden kosteloos door ons onderhouden. Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en hebben nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. Voor een goede werking moeten de panelen schoon zijn. Schuin geplaatste panelen spoelen regelmatig schoon bij een regenbui.

U mag de zonnepanelen niet zelf schoonmaken of door een bedrijf laten schoonmaken. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld nabij een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie liggen. Ook de omvormer heeft geen onderhoud nodig.

Kijkt Woonforte mee naar mijn energieverbruik?

Wij kunnen de omvormer op afstand uitlezen. Dit is echter niet verplicht. Door monitoring van de opbrengsten zien we op afstand welke systemen niet goed gaan, en kunnen we ingrijpen. Verder is het systeem, de installatie, eigendom van Woonforte en een vast onderdeel van uw woning. Dit betekent dat Woonforte verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als huurder bent u ervoor verantwoordelijk dat u de installatie niet beschadigt, weghaalt of verkoopt. Bij oplevering tekent u hiervoor.

Het bedrijf Solarminds onderhoudt de zonnepanelen voor ons

Zijn er problemen met de zonnepanelen die door Woonforte zijn geplaatst? Neem dan rechtstreeks contact op met de servicedienst via telefoonnummer: 020- 723 1950 of via de website van Solarminds.

Kunnen zonnepanelen tegen slechte weersomstandigheden?

Algemeen

Harde wind
Zonnepanelen worden zo gemonteerd dat ze ook bij extreem weer gewoon blijven zitten. De materialen zijn hiervoor uitgebreid getest. Mocht het toch gebeuren dat een paneel los komt te zitten, neem dan direct contact op met de installateur van de panelen.

Bliksem
Blikseminslag in de woning zult u snel in de gaten hebben. Het kan zijn dat bij u in de omgeving de bliksem is ingeslagen. Dit kan effect hebben op uw zonnepanelensysteem. Controleer het zonnepanelensysteem daarom even na een flinke onweersbui. Dat kunt u doen door de lampjes van de omvormer te controleren of de werkschakelaar en pv-schakelaar te controleren.

Sneeuw
Ligt er sneeuw op de zonnepanelen? Dan wekken ze geen stroom op.

Hagel
Bij flinke hagelbuien kunnen er barsten (micro cracks) ontstaan in het glas van uw zonnepanelen. Dit heeft op korte termijn vaak geen effect. Op lange termijn kan dit wel effect hebben. Meestal zien wij dit wel via onze monitoringssoftware. Mocht u zelf schade denken te zien vanaf de straat? Neem dan contact op met de installateur.

Schade
Schade aan een door Woonforte geplaatst systeem als gevolg van slecht weer is de verantwoordelijkheid van Woonforte. Bij schade komen wij uw systeem kosteloos repareren. Niet zichtbare schade kunt u zelf constateren doordat er minder opbrengst wordt gerealiseerd.

Moet ik mijn zonnepanelen zelf verzekeren?

Algemeen

Nee, Woonforte heeft de panelen meegenomen in de opstalverzekering van de hele woning.

Ik krijg een slimme meter. Wat houdt dat in?

Algemeen

Iedereen in Nederland heeft/krijgt een slimme meter. Met een slimme meter kunnen netbeheerders op afstand uw elektraverbruik en gasverbruik uitlezen (deze gegevens worden via het stroomnet verzonden).

Woonforte adviseert huurders die zonnepanelen krijgen, direct een slimme energie-meter te kiezen. Een oudere meter is weliswaar geijkt voor het verbruik, maar niet voor het terug laten tellen van de opbrengst van zonnepanelen.

Bij de gedachte aan de slimme meter vrezen sommige mensen voor hun privacy. Dat is niet nodig. Dat slimme gedeelte kunt u ook uitzetten. Dan moet u wel zelf uw meterstanden doorgeven.

Bijkomende voordelen van plaatsing van een slimme meter zijn dat:

 • u nooit meer meterstanden hoeft door te geven aan uw energieleverancier
 • u online een overzicht krijgt van uw afname/terug-levering van elektriciteit, gasgebruik en productie van de zonnepanelen (per dag, per maand en per jaar).

U bent niet verplicht een slimme meter te bestellen als u zonnepanelen wilt. De plaatsing van de slimme meter vindt in de regel op een andere dag plaats dan de plaatsing van zonnepanelen. Voor meer informatie over slimme meters in het algemeen, zie www.slimmemeter.nl .

Welke woningen hebben zonnepanelen?

Algemeen

Woonforte plaatste zonnepanelen op alle geschikte daken van eengezinswoningen. Er is ten eerste gekeken of de daken sterk genoeg waren om de panelen te dragen. Daarnaast is gekeken of er geen belemmeringen waren voor optimaal zonlicht. Denk bijvoorbeeld aan grote bomen of andere woningen. Ook zijn alleen daken van eengezinswoningen geselecteerd waar in de nabije toekomst geen onderhoudswerkzaamheden aan het dak werden uitgevoerd. In totaal ging het om 3.106 eengezinswoningen.

De toekomst

We bekijken welke mogelijkheden er zijn om de komende jaren zonnepanelen te leggen op appartementengebouwen. Het streven is om in 2050 alle huurwoningen gebruik te laten maken van zonne- en windenergie. Als uw complex geselecteerd wordt ontvangt u vanzelf alle informatie.

Ik heb zonnepanelen. Zit ik zonder stroom als de zon niet schijnt?

Algemeen

Nee, als de zon niet schijnt verbruikt u ‘gewone' elektriciteit via uw energieleverancier. Heeft u op een zonnige dag meer energie opgewekt dan u verbruikt, dan wordt deze extra energie terug geleverd aan het elektriciteitsnet.
Het energiebedrijf verrekent deze (extra) opgewekte energie aan het eind van het jaar met u. Salderen heet dat. Hiervoor is wel nodig dat u uw installatie aanmeldt op www.energieleveren.nl . De installateur helpt u met het aanmelden van uw installatie.

Hoeveel kan ik besparen met zonnepanelen?

Algemeen

We schatten de opbrengst per paneel op ongeveer 250 kWh.

Bij een energieprijs van 30 cent (inclusief belastingen en BTW) brengt een paneel € 50,00 tot € 70,00 per jaar op. De opbrengst is afhankelijk van de ligging van uw dak en of u op het dak schaduw heeft. 

Als u een nieuwe huurder bent van een huurwoning met zonnepanelen dan betaalt u vanaf medio 2022 een gebruikersvergoeding voor de zonnepanelen. Deze is kleiner dan de opbrengst van de zonnepanelen. De opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede aan uw eigen elektrarekening.
Deze gebruikersvergoeding geldt niet voor huurders die al een EPV betalen (Energieprestatie-vergoeding bij voornamelijk nieuwbouwwoningen). 

Ik heb een vogelnest onder mijn zonnepanelen? Wat nu?

Algemeen

Onder de zonnepanelen is het voor vogels warm en beschut. Dus een mooie plek om te nestelen. Wij mogen van de Flora- en faunawet geen vogels verjagen die aan het nestelen zijn. Het broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juli. Een nest kan geen kwaad voor de zonnepanelen.

U mag een nest niet zelf verwijderen. Dit om beschadigingen aan de zonnepanelen te voorkomen. Maar vooral om te voorkomen dat u van het dak afvalt.
Woonforte bekijkt momenteel welke oplossingen er zijn om te voorkomen dat vogels een nest maken onder de panelen.

Moet ik betalen voor de zonnepanelen op mijn woning?

Algemeen

In overleg met Huurdersorganisatie Groene Hart brengt tot en met 31 december 2024 geen bijdrage in rekening voor de door Woonforte aangebrachte zonnepanelen. Al betaalde bijdrages zijn inmiddels terugbetaald of verrekend. 

Per 1 januari 2025 wordt de bijdrage voor zonnepanelen weer ingevoerd. Maar alleen als de (nieuwe) huurder een financieel voordeel heeft met betrekking tot de kosten en opbrengst van de zonnepanelen. Bij deze berekening gaan wij uit van de kosten van de zonnepanelen, energiekosten en mogelijke effecten van de salderingsregeling.