Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe zuinig een woning is met energie. Het energielabel telt mee in het puntensysteem voor alle huurders. Energiezuinige woningen krijgen daarmee meer punten, onzuinige woningen minder. U kunt zelf in Mijn Woonforte zien welk energielabel bij uw woning hoort.

Veel gevraagd over Energielabel

Waar vind ik informatie over het energielabel en de huurprijs?

Voor meer informatie kijkt u op www.woonbond.nl. Hier kunt u een folder downloaden over het nieuwe woningwaarderingsstelsel en het energielabel.

Heeft het energielabel invloed op mijn huurprijs?

Het energielabel heeft invloed op de maximaal redelijke huurprijs, omdat het label deel uit maakt van de puntenwaardering. Hoe beter het label, hoe meer punten de woning krijgt.

De labels zijn 10 jaar geldig. Daarna worden ze herzien. De labels worden ook herzien op het moment dat er energiebesparende maatregelen door Woonforte worden uitgevoerd.

Wie bepaalt het energielabel?

Woonforte laat het energielabel voor woningen opstellen door erkende, gediplomeerde adviseurs.

Welk energielabel heeft mijn woning?

Uw energielabel vindt u op Mijn Woonforte via Mijn woninggegevens-Woningwaardering.