Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe zuinig een woning is met energie. Het energielabel telt mee in het puntensysteem voor alle huurders. Energiezuinige woningen krijgen daarmee meer punten, onzuinige woningen minder. U kunt zelf in Mijn Woonforte zien welk energielabel bij uw woning hoort.

Veel gevraagd over Energielabel

Waar vind ik mijn energielabel?

Algemeen

Het energielabel voor een huurwoning is verplicht op het moment dat een nieuwe huurderin de woning komt. Het energielabel van uw huurwoning vindt u in uw Mijn Woonforte-account.

  • Log in
  • Ga naar het tabblad 'Mijn Contracten'
  • Scroll naar het contract waarvan u het label wilt weten
  • Klik bij het juiste contract op 'Zelfstandige woningwaardering'
  • In het rijtje dat openvouwt vindt u het energielabel van deze woning

Staat er geen kopje 'Zelfstandige woningwaardering'?

Dan is uw label nog niet door ons verwerkt. Neem dan contact met ons op. Wij kijken het graag voor u na.

Inloggen DigiD

Huurders kunnen voortaan ook online checken of het energielabel van hun woning klopt. Om de onderbouwing voor het energielabel te checken:

  • ga naar www.mijnoverheid.nl
  • log in met uw DigiD
  • onder het kopje 'Wonen' vind u bij 'energielabel' het document met onderbouwing.

Wie bepaalt het energielabel?

Algemeen

Woonforte laat het energielabel voor woningen opstellen door erkende, gediplomeerde adviseurs. Het vaststellen van een energielabel gebeurt door een extern bedrijf wat een aantal steekproeven in de wijk neemt. Dit is een werkwijze die is goedgekeurd, aangezien het niet mogelijk is iedere woning apart te bezoeken.

Heeft het energielabel invloed op mijn huurprijs?

Algemeen

Het energielabel heeft invloed op de maximaal redelijke huurprijs, omdat het label deel uit maakt van de puntenwaardering. Hoe beter het label, hoe meer punten de woning krijgt.
De labels zijn 10 jaar geldig. Daarna worden ze herzien. De labels worden ook herzien op het moment dat er energiebesparende maatregelen door Woonforte worden uitgevoerd.

Waar vind ik informatie over het energielabel en de huurprijs?

Algemeen

Voor meer informatie kijkt u op www.woonbond.nl. Hier kunt u een folder downloaden over het nieuwe woningwaarderingsstelsel en het energielabel.

Waarom zijn er soms verschillende energielabels binnen 1 complex?

Algemeen

Dit verschil ontstaat meestal omdat de labels op verschillende momenten werden aangevraagd. Bijvoorbeeld tijdens verhuizingen, onderhoudswerkzaamheden of aanvragen vanuit Woonforte zelf.

De komende 3 jaar worden deze verschillen zoveel als mogelijk is, weggewerkt. De wetgeving over de manier van beoordelen verandert ook met enige regelmaat. Verder hebben sommige huurders hun woning laten isoleren met bijvoorbeeld dubbelglas. Daardoor heeft elke woning zijn eigen energielabel.